Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina  

STARTPAGINA

Viering op zondag

Zondag 19 september is er geen viering in het KC in verband met Vredesweek. We sluiten aan bij de viering in de Josephkerk om 11.30 uur(zie hieronder).

Doopdienst 26 september
Volgende week zondag 26 september is het een feestelijke dienst, waar Sjoerd Willem Kruijsse bij het doopvont staat met zijn ouders Dennis en Jessica. Sjoerd heeft zelf 3 liederen uitgekozen die hij heel graag zingt. 
Op dit moment zijn de gevolgen van de persconferentie voor de eredienst nog niet helemaal duidelijk. 
Als in de loop van volgende week een besluit hierover is genomen, brengen we u daarvan op de hoogte en zullen we aangeven wat dat betekent voor het bijwonen van de dienst. In elk geval kunt u sowieso de dienst via de livestream mee maken. 

We nodigen iedereen uit (in het bijzonder degenen die thuis de dienst bekijken) om na afloop van de dienst naar de kerk te komen (lopend, per fiets of per auto) zodat u de doopouders en Sjoerd kunt feliciteren. Daarna is er natuurlijk koffie, thee en limonade met wat lekkers als traktatie. 


Wat doe jij in vredesnaam?

Dit is het thema van de nationale vredesweek 2021, van 18-26 september (https://www.vredesweek.nl/).

In Zeist is er op zondag 19 september een oecumenische viering waaraan 4 kerken meedoen: Parochie Sint Maarten, PKN wijkgemeente Zeist-West, de Doopsgezinde Kerk en de Evangelische Broedergemeente.
Voorgangers in die viering: ds. Tineke Dronkert (Zeist-West), Fred Kelder (Parochie), ds Maaike de Jong (Doopsgezinde Kerk) en ds. Stefan Bernhard ( Broedergemeente).
Plaats en tijd: 11.30 uur (LET OP, GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD!), Sint Josephkerk, Rozenstraat.

De collecte is voor het vredeswerk van PAX.

Aanmelden voor de viering is mogelijk bij: emmaus@parochie-sintmaarten.nl
De viering wordt livestream uitgezonden via: uitzending

Aan het einde van de vredesweek zal er een vredesontmoeting zijn, georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in Zeist. Dan wordt ook de vredesduif uitgereikt.
Plaats en tijd: zondag 26 september, 15 uur, kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 12.

Kijkt u voor de actuele stand van zaken op de website van de Raad van Kerken Zeist (https://www.raadvankerkenzeist.nl/nieuws/vredesduif-van-zeist-4/
of neem contact op met Jeannette van Andel ( email: je.andel@wxs.nl / tel. 030 6955221)


Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid

Van 30 september tot en met 11 oktober lopen internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij de 26e
Wereldklimaatconferentie.

Op 7 oktober komt de pelgrimstocht Gewoon gaan! naar Zeist vanuit Amersfoort.
Op 8 oktober lopen ze door naar Maarssen.


De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen we als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. We leggen nadruk op de urgentie van ons klimaatprobleem en roepen op tot klimaatgerechtigheid. Hoe kunnen we zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de
armsten? Hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid in ons eigen leven?”

Lees verder ....


Registreren vieringen

Voor de vieringen werken we met een reserveringssysteem. Hierdoor weet u meteen of er voor u plaats is in de kerk. Daarnaast geeft ons dit de mogelijkheid om in geval van een besmetting de andere kerkgangers te informeren.
De kerkzaal is ingericht op 1,5 meter afstand tussen de stoelen. Leden van één huishouden mogen uiteraard dichter bij elkaar zitten. Door de inschrijving kunnen we de stoelen daarvoor klaarzetten.
Als de viering is volgeboekt, zet uw naam dan op de wachtlijst. Als er plaatsen vrijkomen kunnen we u daarover berichten. Bovendien geeft dit ons een goed inzicht in het functioneren van het inschrijfsysteem.
U krijgt via de mail een bevestiging van uw inschrijving.
Heeft u vragen over of problemen met de inschrijving neem dan contact op met Jan Stafleu (06-2863 1087) of Hugo Albers (06-2297 6044)
Als u geen internetverbinding hebt en u bent 80 jaar of ouder, dan kunt u zich melden bij uw contactpersoon; als u geen internetverbinding hebt en u bent jonger dan 80, dan kunt u zich melden bij Jeannette van Andel (030-6955221) of Kees Manintveld (06-15097230).

U kunt inschrijven tot zaterdagavond 20.00 uur.
Bent u onverwachts verhinderd, dan kunt u (ook op zaterdagavond nog) contact opnemen met Jan of Hugo. We kunnen dan mensen op de wachtlijst nog toegang geven.Aanmelden Viering zondag 19 september Josephkerk
Viering zondag 26 september
Uitzendingen vanuit Zeist-West

Kerkomroep Zeist-West


 
 

YouTube Zeist-West
 

Agenda deze week

Zondag 19 september 11.30 uur. Viering Vredesweek. Sint Josephkerk, Rozenstraat.
Maandag 20 sept. 20.00 uur Inspiratieavond over pubers, Sionskerk
Woensdag 22 sept. 19.15 uur Dienstvoorbereiding KC
Vrijdag 24 sept. 10.00 uur Bibliodrama o.l.v. Tineke Dronkert
Zondag 26 sept. 9.45 uur Viering KC, ds Tineke Dronkert
Zondag 26 sept. 15.00 uur Uitreiking Vredesduif, kerk EBG, ZusterpleinBerichten

Afspraken in coronatijd en Routekaart Voor het gebruik van het Kerkelijk Centrum in coronatijd is een officieel gebruiksplan geschreven. In dit gebruiksplan zijn de afspraken en voorwaarden voor gebruik vastgelegd. U vindt hier ook de Routekaart voor de te nemen maatregelen bij de diverse risiconiveaus.

52 weken duurzaam challenge Sinds begin dit jaar is er een landelijke 52 weken duurzaam-challenge gaande, waaraan ook mensen uit onze wijkgemeente meedoen. Zo ontstond het plan om dit ook op te pakken als een gezamenlijke gemeente-activiteit in Zeist-West.

Een Veilige Kerk Dat de Protestantse Gemeente Zeist-West een veilige kerk wil zijn voor ieder die op enige wijze betrokken is bij het werk van de kerk, behoeft geen betoog. Een veilige kerk is een geloofsgemeenschap waarvan de leden alle mensen met wie zij binnen en buiten de kerk bemoeienis hebben, met respect behandelen. Concreet betekent dit dat niemand misbruik mag maken van zijn of haar positie en de leiding van de kerk corrigerend zal moeten optreden als er onverhoopt sprake is van grensoverschrijdend gedrag en vertrouwen is geschonden. In onze gemeente maken we gebruik van het (concept)beleidsplan dat door de AK is opgesteld.

Digitale Nieuwsbrief Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief en teruglezen van oudere nieuwsbrieven.

Kunst & Kerk ‘Kunst is belangrijk in Zeist-West.’

Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl
Sluitingstijd voor de wekelijkse Nieuwsbrief op zaterdag is donderdagavond 20.00 uur.


Laatste wijziging website

Laatste wijziging op vrijdag 17 september 2021 om 11:48 uur.
Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Website beveiligd met SSL certificaat

Een SSL-certificaat op een website is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.
Wanneer een website is beveiligd met een SSL-certificaat wordt dataverkeer tussen de bezoeker en de websites versleuteld. Zo is het nagenoeg onmogelijk om deze gegevens af te luisteren.
Het officiële adres van de website is vanaf nu: https://www.pknzeistwest.nl


Printerversie