Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina  

INDEX
 Maak een planeet voor Startzondag

Zoals we vorig jaar een achterwand vol vissen hadden, willen we we dit jaar de wand vullen met vele soorten hemellichamen: zonnen, sterren, manen, planeten.
Laat uw fantasie maar gaan en leef u uit met verf, karton, punnikwerk, lapjes, enzovoort.
Ons eigen planetarium wordt in de eerste week van september opgebouwd, dus inleveren svp voor 3 september.

Lees hier verder over Startzondag.


Vakantie predikant

Van 14 juli tot en met 12 augustus is Jan-Peter Prenger met vakantie.
Mocht er iets zijn, of mocht jij/u een predikant/e nodig hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met Jeannette van Andel, tel. 030-6955221.


Berichten

Jan-Peter Prenger beroepen Na 5 seizoenen in Zeist-West gewerkt te hebben komt er, ook voor mij, vrij plotseling een eind aan mijn verblijf in Zeist. Het is nog steeds een beetje onwerkelijk.. maar op 17 juni jl. heeft de Algemene kerkenraad van de PKN gemeente Ede een beroep op mij uitgebracht, waar ik erg blij mee ben! Lees verder ...

 

Afscheid van Jan-Peter Prenger 25/27 augustus Het afscheid van Jan-Peter Prengerzal zijn in het laatste weekend van augustus. Op vrijdag een gezellige avond en op zondagmiddag een afscheidsviering.

   

Jeroen Zomerplaag nieuwe ambtsdrager Jeroen Zomerplaag zal op 20 augustus worden bevestigd als ouderling met de bijzondere opdracht: afgevaardigde naar de nieuwe Algemene Kerkenraad.

   

170702 Afscehid basiscatechese Zondag 2 juli namen Cato Crousen, Bas Crousen, Milan Ooms, Klaas Jan Zweepe en Benjamin Simmelink afscheid van de basiscatechese/kinderkerk. En omgekeerd neemt de basiscatechese ook afscheid van hen. In de dienst ging het over verschillende thema’s die allemaal te maken hebben met de overstap: Kiezen, Loslaten, Zelfstandig worden (verantwoordelijkheid). En natuurlijk hadden de kinderen en hun ouders een aandeel in de viering.

 

Vacature voor redactie Nu de eerste twee nummers van de nieuwe Opgang zijn verschenen zult u gezien hebben dat we een ander type berichten in Opgang plaatsen. De bedoeling is om aan Zeist breed te laten zien wat we in onze wijk belangrijk vinden. het zijn dus niet meer alleen de wijkberichten, maar meer redactioneel werk. Vanuit de Communicatie Commissie hebben we voor de eerste nummers een opzet gemaakt en daar willen we ook wel mee doorgaan. Helaas heeft Janny Bakker besloten om met het werk als wijkredacteur te stoppen en daarom zijn we op zoek naar versterking om samen met de CC er voor te zorgen dat we dit voor de langere termijn uitbouwen. Lees verder ...

   

Een nieuw geluid in het KC Nu de plannen voor de nieuwbouw in De Clomp hun eindfase naderen kunnen ook de plannen voor het opknappenvan het KC verder uitgewerkt worden. In Opgang nr. 11 is daarover ook al geschreven. U kunt dat artikel ook hier vinden. Besloten is dat de grote kerkzaal min of meer zal blijven zoals die is en niet gedraaid zal worden. Ok de vloer zal waarschijnlijk blijven zoals die is. Wel zal er ondermeer compleet nieuwe verlichting komen en wordt de verwarming en ventilatie aangepast. Met deze keuzes voor de herinrichting kan eindelijk ook een start gemaakt worden met het vervangen van de geluidsinstallatie. Hiermee zal voor velen een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. De wijkkerkenraad heeft besloten dat er op korte termijn een werkgroepaan het werk zal gaan om samen met een deskundig bureau een voorstel te maken voor een optimalisatie van het geluid. Het mag geen lapwerk zijn, maar een gedegen oplossing. Het heeft lang genoeg geduurd, dus we hopen u binnenkort meer te kunnen veretellen over de vervanging.

   

Deel uw uw vakantie met ons Wij zijn op zoek naar uw mooie vakantieverhalen! Denk op uw vakantie daarom ook even aan ons… en stuur ons een vakantiekaart of een foto van een moment waarop voor u Gods nabijheid het meest voelbaar was. Dat kan natuurlijk van alles zijn: natuur, cultuur, thuis of aan de andere kant van de wereld… We zijn vooral benieuwd naar het verhaal erachter. Uw foto/kaart en verhaal krijgen een mooi plekje in de nieuwsbrief en op de website! Lees verder ...

 

Met Paulus op de Aeropagus Deel uw vakantie met ons! ......Oh, wat had ik graag dit verhaal aan de medereizigers verteld. Want ook als vrijzinnig gelovige voelde ik de spanning toen ik de traptreden besteeg waar Paulus mij is voorgegaan. Bovenop de Aeropagus sloot ik even mijn ogen en ik zag Paulus staan in het midden en rondom om hem heen de Grieken.......

 

Vredesweek 2017 Graag willen wij u nu alvast attent maken op de vredesweek 2017, waarin o.a. - een oecumenische vredesdienst, zondag 17september om 10 uur in Kerkelijk Centrum Zeist-West - een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek, georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies. Deze wordt gehouden op zondag 24 september om 15.30 uur in de moskee in de Clomp. Tijdens deze bijeenkomst wordt de vredesduif Zeist uitgereikt door Najib Zahri, vredesduif Zeist 2016/2017. Het thema van de vredesweek is: 'de kracht van verbeelding'.

   

Inschrijven voor Zomeractiviteiten Zoals ieder jaar in de stille zomerperiode hebben we op twee momenten iets gezelligs georganiseerd voor de thuisblijvers of voor geďnteresseerden van alle leeftijden. De twee verschillende activiteiten, waaraan u kunt deelnemen, vinden plaats op woensdag 12-07-2017 en dinsdag 22-08-2017. Voor beide staat ontmoeting en gezelligheid voorop. Er zijn twee inschrijfformulieren. U mag natuurlijk ook aan beide activiteiten deelnemen. U moet dan wel beide formulieren invullen en inleveren in de doos in de hal van de kerk. U bent van harte uitgenodigd voor deze activiteiten!

   

Jaarthema: Geloof, daar zit muziek in! Zoals we vorig jaar een achterwand vol vissen hadden, willen we jullie deze vragen om de wand te vullen met vele soorten hemellichamen: zonnen, sterren, manen, planeten. Laat uw fantasie maar gaan en leef u uit met verf, karton, punnikwerk, lapjes, enzovoort. Ons eigen planetarium wordt in de eerste week van september opgebouwd, dus inleveren svp voor 3 september.

   

In de Dennen zoekt vrijwilligers Het is bekend en ik merk het hier ook, dat de verzorgenden hoe graag ze het ook zouden willen, geen tijd hebben voor een rustig gesprekje. Zijn er in de wijkgemeenten nog mensen die naast of in plaats van kerkelijk werk vrijwilligerswerk willen doen in een zorgcentrum? Eenvoudig maar hartelijk contact onderhouden met één van de vele eenzamen? Lees verder ...

   

Lief en leed post Bedankjes, adressen voor het sturen van kaarten en alles wat verder aandacht verdient.

 

Berichten Berichten van de afgelopen weken

   
Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.
Gebruik geen andere adressen want dan loopt u een goede kans dat het bericht nergens terecht komt.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl


Laatste wijziging website

Laatste wijziging op zaterdag 15 juli 2017 om 16:26 uur.
Aantal bezoekers
Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Printerversie