Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina  

 Liturgische schikking 2e advent

In de liturgische schikking
ligt de gouden gloed van de voorjaarszon
over het dorre blad . . .
De kiemen van nieuw leven in de bollen
zijn door de warme zonnestralen
uit hun slaap gewekt . . .
Het lied zingt:
“t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis . . . “

Maria hoort over het nieuwe leven
dat in háár verwekt zal worden . . .
ze schrikt, is in verlegenheid gebracht,
ze voelt haar onmacht . . .
Maar: de heilige Geest zal over haar komen . . .,
de kracht van de Allerhoogste
zal haar overschaduwen . . .
Het lied zingt:
“Gij roept het jonge leven wakker . . .”Kerstfeest 2016

Herodes doet een oproep om allemaal naar de kerstviering op zondag 25 december te komen....
(klik op de foto voor het filmpje)


 
 Berichten

Wake bij Kamp van Zeist Op zondag 4 december om 16.30 uur is er weer een wake voor het Detentiecentrum Zeist. Mogelijk gaat het detentiecentrum in Soesterberg het komende jaar sluiten; welke gevolgen dit heeft voor de ingesloten vreemdelingen is nog onduidelijk. Het zou natuurlijk prachtig zijn, als het beleid van de regering zou veranderen en er geen vreemdelingen meer worden opgesloten, maar of dit ook gebeurt? Wel is nu in het detentiecentrum een opvanglocatie voor gezinnen met kinderen achter prikkeldraad, nog steedsÖ. De wakegroep van de Raden van Kerken van Zeist/Soest gaat in ieder geval door met de maandelijkse wakes. Al vanaf 2005 protesteren we tegen het zinloos opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Breng bloemen mee! Breng mensen mee! Breng licht!

 

Adventsvespers Zeist-West Al jaren houden we in Zeist-West op de woensdagavonden van de advent oecumenische vespervieringen. Veel mensen ervaren het als inspirerend en stimulerend samen te bidden en te zingen op weg naar kerst. Dit jaar is het thema van de vespers: 'Verwachting'. Wij hopen van harte dat velen zich bij deze vieringen zullen aansluiten, en dat we zo met elkaar een goede voorbereiding op het kerstfeest kunnen hebben. Welkom op 30 november, 7, 14 en 21 december om 19.15 uur! Als u mee wilt zingen met de cantores kom dan om 18.30 uur.

   

Dix Sjollema 40 jaar organist in Zeist-West Zondag 27 november werd Dix Sjollema in het zonnetje gezet, omdat hij 40 jaar aan Zeist-West verbonden is als organist. Naast de lovende woorden waren er diverse muzikale bijdragen van zijn eigen muziekgroepje en van de drie andere organisten.

   

161126 Adventmarkt Zaterdag 26 november was er voor de tweede maal een Adventmarkt in het kerkelijk Centrum Zeist-West. Iin Zeist-West doe je nooit vergeefs een beroep op mensen voor dit soort activiteiten. Met vele handen werd er een geslaagd feest van gemaakt. Lees en kijk verder ...

 

Amnesty Schrijfmarathon AMNESTY'S SCHRIJFMARATHON 10 DECEMBER 2016 10-16 uur DOE MEE! Brieven. schrijven tegen onrecht. Voor mensen die gediscrimineerd worden, die vastzitten om hun mening, die zijn gemarteld. Die brieven hebben succes! Mensen voelen zich gesteund. Onrecht stopt. Gevangenen komen vrij.

 

Winkelcentrum De Clomp op de schop Het winkelcentrum De Clomp gaat vanaf 2017 drastisch veranderen. De bestaande winkels worden gesloopt en er komen drie nieuwe winkelblokken met boven de winkels ca 60 woningen. Het Kerkelijk Centrum Zeist West blijft staan. Om aan te sluiten bij de nieuwbouw zal het Kerkelijk Centrum een face lift krijgen. Lees verder ....

 

Voor elkaar, door elkaar Onder de werktitel VOOR ELKAAR, DOOR ELKAAR is bij ons het plan opgekomen om de kerstattentie voor 2017 samen met u te maken. Velen in onze kerkelijke gemeenschap krijgen in de decembermaand, en ook wel gedurende het jaar, kaarten toegestuurd, met soms een gedicht, een spreuk of gezegde waardoor ze geraakt worden. Of ze ontvangen de afbeelding van een veelzeggende foto. Mijn vraag aan u is, wanneer u een bijzondere tekst of foto heeft gekregen, die aan mij toe te sturen. Lees verder ...

   

Koks gevraagd voor maaltijd adventsviering ouderen Het is inmiddels een mooie en zeer gewaardeerde traditie, dat gemeenteleden voor gemeenteleden een maaltijd bereiden voor de adventsviering voor ouderen op maandag 12 december a.s. Welke amateur-koks willen voor deze maaltijd (weer) een gerecht koken of bakken? De maaltijd gaat bestaan uit een gevarieerd koud en warm buffet. In de kerk is een beperkt aantal rechauds aanwezig. Als je mee wilt doen, wil je je dan uiterlijk 6 december a.s. per e-mail opgeven bij Wil Nijenhuis en vermelden welk gerecht en voor hoeveel personen je in gedachten hebt. E-mail cdwnijenhuis@ziggo.nl Namens de oudere gemeenteleden al vast heel erg bedankt!

 

Kerktaxidienst De winterperiode breekt weer aan. Er zullen mooie zonnige dagen zijn, maar zeker ook dagen waarop het regent, stormt, hagelt, sneeuwt of erg koud is. Als u het door die weersomstandigheden, of om een andere reden moeilijk vindt om zondags naar de viering in de kerk Zeist West te gaan, weet dan dat u gebruik kunt maken van onze Kerktaxidienst. U kunt de kerktaxi voor een langere periode inschakelen, maar ook voor een enkele keer. Onze kerktaxirijders staan voor u klaar! Neemt u voor informatie of aanmelding contact op met Anke Judels. Per email aj.judels@casema.nl of per telefoon 6952645

   

Hulp gevraagd bij het maken van brailleboeken Wie wil vanaf januari 2017 helpen bij het maken van de brailleboeken? Voor de dienst twee boeken maken en na de dienst de liederen weer opruimen. Het is geen moeilijk werk en u/je hoeft geen braille te kunnen lezen. Voor meer informatie, neem dan even telefonisch contact op met ArriŽnne Matser (030-2518369) of via e-mail: matserpoos@hetnet.nl

 

Telefoonkaarten en andere hulp Ook dit jaar willen we alle ingeslotenen met kerstmis een telefoonkaart geven en spullen voor de activiteitenbegeleiding. Doet u (weer) mee? Het is iets dat we heel concreet voor deze mensen kunnen doen. Mocht Zeist straks sluiten, dan gaat alles wat over is naar Rotterdam of Schiphol. De doelgroep blijft gelijk. Giften zijn welkom op bankrekening NL25 INGB 0007 4540 20 tnv Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist.

 

Kerk en Samenleving is present! Dat eenzaamheid een groot probleem is binnen onze samenleving, is bekend. Uit een klein onderzoek binnen de gemeente Zeist, blijkt dat er ook heel wat initiatieven zijn, om daar wat aan te doen. Maar niet iedereen weet dat aanbod te vinden of trekt aan de bel bij een hulpverlener. Kerk en Samenleving is juist op zoek naar díe mensen! Met behulp van subsidie van de Van Tellingen Pul- Stichting, voert Kerk en Samenleving een project uit in de wijken Noord en Zeist West. Daarbij is het aanbod om mensen regelmatig aan huis te bezoeken 'zonder agenda'. Het doel is om aanwezig te zijn, zonder dat er iets moet. Kerk en Samenleving werkt daarvoor samen met veel partijen die als ambassadeur van het project kunnen optreden en mensen kunnen wijzen op het aanbod. Het bezoekwerk wordt in eerste instantie gedaan door professionals (de coördinatoren van de wijkinloophuizen en een projectmedewerker). Ook vrijwilligers zullen, waar mogelijk, ingezet gaan worden. Kent u iemand die het fijn zou vinden om bezoek aan huis te ontvangen, wilt u bezoekvrijwilliger worden of wenst u meer info over het project: bel met Marianne Krijgsman, projectcoördinator: 06- 531 03 578

 

Kerstdubbelconcert op woensdag 14 december Na ons mooie gezamenlijke kerstconcert in 2014 zijn het Millennium Mannenkoor en het Gemengd Interkerkelijk koor Le Shaddai dit jaar wederom een samenwerking aangegaan voor een Kerstdubbelconcert op woensdag 14 december om 20.00 uur in de Noorderlichtkerk, Bergweg 92a, Zeist (zaal open om 19.30 uur)

   

Adventsattenties In de adventstijd willen wij weer een attentie en een bezoekje brengen aan gemeenteleden, die een extra moeilijke tijd achter de rug hebben of nog steeds hebben. Omzien naar elkaar doen wij als gemeente samen. Graag wil ik u of jou vragen om na te gaan of je in jouw omgeving iemand kent, die hiervoor in aanmerking zou moeten komen. Als dat zo is, verzoek ik je de naam van deze persoon met een korte omschrijving van de reden aan mij door te geven. Het liefst per e-mail, cdwnijenhuis@ziggo.nl

   

Kerstsamenzang met Credo Op zondagmiddag 18 december a.s. kunt u genieten van een mooie Kerstmiddag in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-02, aanvang 15.00 uur. De Christelijke Koorvereniging Credo nodigt u uit om samen met het koor kerstliederen te zingen. Het koor zal voor u mooie stukken ten gehore brengen van o.a. Johann Pachelbel en John Rutter. Uw medewerking zal worden gevraagd om samen met het koor in een speciale bewerking het zo geliefde Stille Nacht te zingen. Ook het Ere zij God zal een samenwerking tussen u en het koor zijn. Kortom, kom en breng uw familie en buren mee om hier een fijne middag van te maken. Lees verder ..

   

Lief en leed post Bedankjes, adressen voor het sturen van kaarten en alles wat verder aandacht verdient.

 

Berichten Berichten van de afgelopen weken

   

Foto's Beelden zeggen meer dan woorden ...

 
Enige juiste adres voor insturen berichten

Regelmatig worden berichten nog naar oude e-mailadressen gestuurd of slechts naar één van de betrokken media.
Als u het juiste e-mailadres gebruikt komen de berichten altijd terecht bij alle mogelijke publicatieplaatsen.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl


 

Laatste wijziging website

Laatste wijziging op zaterdag 3 december 2016 om 00:09 uur.
Aantal bezoekers
Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Printerversie