Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina  

INDEX

Inspiratiebijeenkomst wijkgemeente

Actief aan het werk op de gemeenteavond 
Vakantie ds Jan-Peter Prenger

Van 24 februari tot en met zondag 5 maart ben ik met vakantie. In voorkomende gevallen kunt u het beste contact opnemen met Jeannette van Andel, tel. 030-6955221


Berichten

Jeugdwerker per 1 maart De sollicitatiecommissie en de Kerkenraad zijn verheugd te melden dat het sollicitatietraject is afgesloten en dat per 1 maart Miriam Bierhaus aangesteld kan worden als jeugdwerker voor de duur van 3 jaar.. Lees verder ...

 

Verkoop Fair Trade artikelen Zondag 26 februari worden er na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non- food artikelen te koop. Deze maand worden aardige kortingen gegeven op diverse soorten koffie . Door deze artikelen te kopen helpt u boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden aan een beter bestaan.

 

Preek van de Leek Burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist tekent zondag 19 februari voor de 'Preek van de Leek'. Deze preek is een initiatief van de Doopsgezinde Gemeente in Zeist. De Preek van de Leek is een bijzondere kerkdienst waarin iemand, die niet theologisch geschoold is, vertelt over zijn of haar inspiratie. Aan burgemeester Koos Janssen is de eer om het spits af te bijten. Hij zal spreken over het thema 'Vergeven en verzoenen. Twee werkwoorden, een hele opgave.' De dienst wordt voorbereid met medewerking van predikant Yko van der Goot, die in 2008 betrokken was bij de eerste serie Preek van de Leek in Amsterdam. Locatie: Doopsgezinde kerk aan de Pauw van Wieldrechtlaan 29A in Zeist. Aanvang: 10.00 uur. De deur is open vanaf 9.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd!

 

Laatste aanvullingen/wijzigingen Forum 33 Zin-Inn Zeist lezing van 13 februari verplaatst naar 6 maart.

   

Oproep voor de Projectcantorij Graag nodig ik alle zangers en zangeressen uit voor deelname aan de projectcantorij om in de dienst op Stille Zaterdag (15 april) een bijdrage te leveren. De repetitieavonden zijn: Donderdag 30 maart, maandag 3 april, donderdag 6 april en maandag 10 april. Steeds van 20.00 tot 21.00 uur in het Kerkelijk Centrum Geef je ze spoedig mogelijk op zodat duidelijk wordt of er voldoende belangstelling is.

 

Wonderbare visvangst voorbij Graag willen we jullie nogmaals vragen het visnet achter in de kerk te 'legen'. We willen het net vóór 1 maart weghalen vanwege de schilderijen die in de veertigdagentijd in de kerkzaal komen te hangen. De creaties die niet meegenomen worden worden weggehaald. We moeten nog wel overleggen wat we ermee doen. Maar het zou fijn zijn als ieder haar/ zijn eigen creaties mee naar huis neemt. Nogmaals dank voor jullie creativiteit!

 

Viering rond het Stabat Mater Op zondagmiddag 5 maart om 17.00 uur is er in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zeist een bijzondere middagdienst. Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd zal er een viering zijn rondom het Stabat Mater. In de dienst zal dit muziekstuk van Giovanni Battista Pergolesi worden uitgevoerd door Oudemuziekkoor Bosch en Duin o.l.v. Robert van der Vinne samen met solisten en een instrumentaal ensemble.De dienst zal worden omlijst met gemeentezang en er zal een korte meditatie zijn. De toegang is vrij, er is een collecte na afloop. Lees verder ...

 

Aswoensdagviering Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we het askruis Datum: woensdag 1 maart Tijd: 19.15 uur Voorgangers: ds.Corja Menken-Bekius en Wiel Hoekstra Plaats: Kerkelijk Centrum Zeist-West Dit jaar is er geen sobere maaltijd voorafgaand aan de aswoensdagviering

 

Oecumenisch Avondgebed Na de Aswoensdagviering wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed. De vieringen hebben een eenvoudige structuur. Verstilling, gebeden, meditatie, zang en muziek. Thema: 'Uit aarde', het nieuwe project van Corja Bekius en Andries Govaart (zie www.docete.nl) Data: woensdag 8,15, 22 en 29 maart en 5 en 12 april

   

Digitale veertigdagenkalender De digitale veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken werd door veel mensen gelezen en gewaardeerd. We willen deze nu opnieuw uitgeven. We sluiten aan bij het thema van de vespers in Zeist-West. Deze keer is het project 'Uit aarde'van Corja Bekius en Andries Govaart onze leidraad (zie www.docete.nl) Redactie: Jeannette van Andel, Henk Bloem en Mark de Vos Aanmelden: veertigdagenzeist@gmail.com

   

Huispaaskaarsen bestellen Zoals elk jaar is ook dit jaar weer de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen. Op zondag 12 en 19 en 26 februari kunt u na de viering in het Kerkelijk Centrum uw bestelling plaatsen. In de Ontmoetingsruimte zit dan iemand met een intekenlijst. Er is keuze uit verschillende modellen; illustraties zijn beschikbaar. Contante betaling bij bestelling heeft de voorkeur. Wilt u liever vanuit huis een keuze maken? Kijk dan op https://shop.boca.nl/onze-collectie/huispaaskaarsen.html en geef uw bestelling per e-mail door aan antonstegeman@live.nl U krijgt de bestelling zonder transportkosten thuis afgeleverd. Hans Eggersman en Anton Stegeman

 

Hoe willen we Ouder worden? Zorg dat ouderen gezien en gewaardeerd worden. In de Tweede Kamer is het manifest “Waardig ouder worden” met algemene stemmen aangenomen.Hierover willen wij graag met u van gedachten wisselen, uitmondend in aanbevelingen die naar de initiatiefnemers worden gestuurd.Op woensdagmiddag 1 maart a.s. bent u hartelijk welkom in Mariaoord, Hortensialaan 30.

   

Verkiezingsoproep Raad van Kerken in Nederland Boodschap van de Raad van Kerken in Nederland met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart 2017

 

Lief en leed post Bedankjes, adressen voor het sturen van kaarten en alles wat verder aandacht verdient.

 

Berichten Berichten van de afgelopen weken

   
Enige juiste adres voor insturen berichten

Regelmatig worden berichten nog naar oude e-mailadressen gestuurd of slechts naar één van de betrokken media.
Als u het juiste e-mailadres gebruikt komen de berichten altijd terecht bij alle mogelijke publicatieplaatsen.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl


 

Laatste wijziging website

Laatste wijziging op zaterdag 18 februari 2017 om 11:13 uur.
Aantal bezoekers
Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Waar een weg is ...

Een mooi gezicht, al die mensen met elkaar in gesprek tijdens de gemeentemiddag en -avond. De gesprekken werden soms wreed verstoord door de bel voor de volgende ronde, maar later tijdens de borrel weer voortgezet.
We spraken met elkaar over de positieve ervaringen in pastoraat, vieringen en diaconaat, en hoe we de sterke punten zouden kunnen waarborgen en uitbreiden.

De werkgroep ( Jeannette van Andel, Dicky Berg, Anke de Jong, Corja Menken-Bekius en Jan-Peter Prenger) gaat inventariseren wat er besproken is. Dit kan, kijkend naar het beleidsplan en wat in de huiskamergesprekken besproken wordt, leiden tot aandachtspunten voor het komend seizoen.
Fijn dat zoveel mensen betrokken zijn en wilden meepraten.


Printerversie