Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina  

INDEX

Ds Tineke Dronkert neemt beroep aan

Vrijdagmiddag 13 juli mocht ik met veel plezier de beroepsbrief overhandigen aan ds Tineke Dronkert uit Eindhoven.
En na het hele beroepingsproces en alle gesprekken was er geen aarzeling meer. Bij mijn vertrek had ik tot mijn grote vreugde de brief op zak, waarin Tineke Dronkert aan de kerkenraad schreef dat zij het beroep aan nam:

"...Ik dank u hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen.
Ik zie met verlangen uit naar de tijd in uw midden, waarin we samen mogen werken aan de gemeente tot eer van de Eeuwige.
Ik neem het beroep dat u op mij hebt uitgebracht aan....

....Ik hoop dat wij als gemeente en predikant zo een gezegende tijd tegemoet gaan..."


Hiermee komt in oktober, na een jaar werk in het beroepingsproces, een einde aan de periode zonder eigen predikant.
We mogen trots zijn op de zorgvuldige wijze waarop we met elkaar vorm hebben gegeven aan dit proces en in het bijzonder zijn we heel veel dank verschuldigd aan alle mensen die hierin een speciale taak hebben vervuld.

Komende donderdag 19 juli is de eerste gelegenheid om Tineke Dronkert persoonlijk te ontmoeten.

Hugo Albers (namens de kerkenraad)


 

Tineke Dronkert

Uitnodiging Kennismakingsbijeenkomst

De kerkenraad nodigt iedereen van harte uit om kennis te komen maken met Tineke Dronkert op donderdagavond 19 juli in het Kerkelijk Centrum.
Het programma is als volgt:

19.30 – 20.00 u Ontvangst met koffie en thee
20.00 – 20.10 u Welkom en introductie
20.10 – 20.30 u Tineke Dronkert stelt zich voor
20.30 – 21.30 u Kennismaken in kleinere groepen (4 rondes van 10 minuten)
21.30 – 21.50 u Muzikaal welkom
21.50 – 22.00 u Afsluiting met drankje

Gezien het volle programma willen we graag om 20.00 u echt beginnen. Dus kom op tijd!

We zoeken nog wat mensen die willen helpen met koffie/thee en de drankjes. Aanmelden bij de webmaster@pknzeistwest.nl


Zondag 29 juli géén kinderkerk

Op zondag 29 juli is er in verband met vakanties geen kinderkerk.


Berichten

Werkplan Diaconie2018-2022 De diaconie wil een bijdrage leveren aan het functioneren van de PKN wijkgemeente Zeist-West. Daarbij gaat het zowel om zaken die spelen binnen de wijkgemeente als daarbuiten. De diaconie vervult een aantal doorlopende taken, maar voert ook projecten uit. In dit werkplan 2018-2022 zijn de contouren weergegeven van de activiteiten die de diaconie in deze periode wil ontplooien. Het werkplan heeft tot doel de activiteiten te stroomlijnen en houvast te bieden bij de werkzaamheden van de diaconie. Het is bedoeld als leidraad en niet als verplichting om alles wat er in staat op de beschreven wijze uit te voeren. Want juist voor een diaconie is het belangrijk te kunnen inspelen op actuele en acute situaties. Die ruimte moet er zijn en blijven. Het werkplan 2018-2022 is een uitwerking van het in 2014 door de Kerkenraad vastgestelde beleidsplan 2014-2018 van de wijkgemeente. Naast het diaconaat ver weg zal meer invulling worden gegeven aan diaconaat in de geografische wijk Zeist-West. Het werkplan 2018-2022 is vastgesteld in de vergadering van de Wijk Diaconale Raad van 8 mei 2018.

   

'Kleine Dienstverlening' via Diaconie Eén punt uit het werkplan 2018-2022 lichten wij er uit:”kleine dienstverlening”. Voorheen was dit de dienstenbank die door Gretha van Haren werd beheerd. Toch wil uw wijkdiaconie kleine hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar brengen. Dit is niet aan de grenzen van de wijk gebonden. Het gaat daarbij om kortdurende klussen zoals het ophangen van een lamp en kinderen van school brengen/halen bij ziekte. De opzet is dat er geen sprake van afhankelijkheid is. Iemand die een beroep doet op deze mogelijkheden kan op een ander moment aanbieder van hulp zijn. Deze activiteit valt ook onder de verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie

   

Uitnodiging Zomeractiviteiten Zoals ieder jaar in de stille zomerperiode organiseert wijkgemeente Zeist-West op twee momen-ten iets gezelligs voor de thuisblijvers of voor geďnteresseerden van alle leeftijden. Twee verschillende activiteiten, waaraan u kunt deelnemen, vinden plaats op donderdag 12 juli en woensdag 1 augustus. Hier vindt u voor beide activiteiten nadere toelichting. Hierbij staat ontmoeting en gezelligheid voorop. Lees verder ...

 

Collectebonnen bestellen Hier kunt u het bestelformulier voor de collectebonnen downloaden

   

Berichten Berichten van de afgelopen weken

   
Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.
Gebruik geen andere adressen want dan loopt u een goede kans dat het bericht nergens terecht komt.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl


Laatste wijziging website

Laatste wijziging op zaterdag 14 juli 2018 om 16:26 uur.
Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Printerversie