Tekstversie
U bevindt zich hier: Startpagina  

STARTPAGINA
  

De Actie Kerkbalans wordt één keer per jaar gehouden en daarmee brengen we het geld bij elkaar voor de doorlopende kosten van de wijkgemeente.
Komende week wordt de envelop bij u bezorgd.
Brengt u hem zelf weer terug naar de bezorger?
Lees op de pagina Actie Kerkbalans meer over deze belangrijke actie.


Lockdown verlengd

Naar aanleiding van de huidige strenge lockdown heeft de wijkkerkenraad besloten dat voorlopig alle vieringen en vespers uitsluitend online worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.
Op advies van de PKN wordt er in de vieringen niet gezongen.
Alle andere activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten worden vervangen door online-bijeenkomsten, uitgesteld tot na de lockdown, of geheel geannuleerd. 


Inleveren project Veerkracht

Iedereen die zich heeft aangemeld voor het project Veerkracht heeft een paneeltje ontvangen. Misschien bent u al klaar of nog volop bezig. In ieder geval hopen we dat het thema mooie gedachten en beelden heeft opgeroepen.
 
U heeft tot en met 8 februari de tijd om het paneeltje af te maken en in te leveren. Er zijn verschillende manieren om het paneeltje in te leveren:
- U kunt het door de brievenbus doen op de Oude Arnhemseweg 315 (Corja) of Brugakker 5641 (Tineke).
- Bent u echt niet in de gelegenheid om naar buiten te gaan en de paneeltjes zelf in te leveren? Stuur dan een mail (kunstcommissie@pknzeistwest.nl) om een ophaalafspraak te maken.

Om het corona-proof te houden vragen we u het paneeltje in een plastic zak/tas te doen.
Schrijf op de achterkant van het paneeltje uw naam + adres als u na afloop van het project uw eigen creatie weer terug wilt hebben. We zullen u t.z.t. informeren over het tentoonstellen van alle paneeltjes.
Veel succes en plezier met het (af)maken van uw kunstwerk!
Namens de de kunstcommissie (Corja, Anke, Jolien)


Vieringen

Zondag 24 januari is er geen viering in het Kerkelijk Centrum.
We zijn zondagmorgen verbonden met de viering vanuit de NoorderLichtGemeente ter afsluiting van de Gebedsweek voor de Eenheid.


 Oecumenische viering 24 januari

Op zondag 24 januari is er een oecumenische dienst om 11.00 in de NoorderLichtkerk.
Thema: Blijf in mijn liefde

Taizé is een bekende plek, een broedplaats van geloof en ontmoeting, oecumenisch en open. Dat er ook een soortgelijke zustergemeenschap bestaat is veel minder bekend. Dat is Grandchamps, een gemeenschap van zusters, net zo zeer een plaats van inspiratie. Grandchamps verzorgt dit jaar de liturgie voor de gebedsweek. Ze kiezen voor een verdeling in drieën, alsof het de wakes in het klooster zijn, elk met een eigen karakter. We krijgen daar vast veel van mee, wanneer we de oecumenische viering op 24 januari meebeleven. Voor een kleine groep kan dat in de kerk, maar thuis kunt u zeker meekijken of luisteren.
‘Blijf in mijn liefde’, dat motto kozen de zusters: ze willen ons verbinden met de liefde van Christus, de Eerstgeborene van de schepping. Diverse Psalmen en een lezing uit Kolossenzen 1 geven de toon aan.

Voorbereiders en voorgangers zijn Harrold Zemann, Roel Bosch, Jeannette van Andel, Peter Sodaar, Martin Rus. Organist is Jan Meurs.
Deze viering begint om 11.00 uur!
De collecte is bestemd voor het werk van de Raad van Kerken in Nederland (QR code volgt).

De viering wordt live uitgezonden via YouTube en Kerkomroep. Zie hieronder voor de links.


 

Collecte 24 januari

De collecte van de oecumenische viering in de gebedsweek isis bestemd voor het werk van de Raad van Kerken in Nederland. 
DE QR-dode hiernaast is gelinkt aan de penningmeester RvK Zeist maar hij zal ervoor zorgen dat het bedrag wordt overgemaakt aan de RvK in Nederland. 


 

Kinderkerk

Deze week horen we in de miniviering hoe Jezus zijn eerste leerlingen roept: Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Het zijn vissers bij het het meer van Galilea. Maar als Jezus ze vraagt om met hem mee te gaan laten ze meteen alles achter om hem te volgen.
Coby en Tjallie


 

Uitzendingen vanuit NoorderLichtkerk

Kerkomroep uitzendingen uit NoorderLicht


 
 

Youtube uitzending vanuit NoorderLicht
 

Agenda deze week

Zondag 24 januari: 11.00 uur NoorderLichtkerk: Digitale oecumenische viering:afsluiting Week van Gebed
Maandag 25 januari Start Actie Kerkbalans
Zondag 31 januari: 09.45 uur Zeist-West Digitale viering.  Voorganger ds. T.C.M. Dronkert

Alle vieringen zijn alleen via Kerkomroep en YouTube te volgenBerichten

In memoriam Gedenken van de overledenen dit jaar.

Veerkracht: een gemeenteproject Het leek ons een mooi idee om een nieuw project te lanceren rond kunst en geloven.

Signaalpunt Zeist tegen Eenzaamheid Wat is het Signaalpunt tegen Eenzaamheid? Een digitaal punt waar iedereen die zich zorgen maakt over een eenzame persoon, hulp kan inschakelen. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op uw melding en gaat een praatje maken met de eenzame persoon.

Woorden van hoop en troost Woorden van Hoop en Troost zal vanaf 4 november op de website van de Raad  te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’.

Afspraken in coronatijd Voor het gebruik van het Kerkelijk Centrum in coronatijd is een officieel gebruiksplan geschreven. In dit gebruiksplan zijn de afspraken en voorwaarden voor gebruik vastgelegd. Een wat streng stuk, maar we nemen al de maatregelen voor uw gezondheid.

Digitale Nieuwsbrief Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief en teruglezen van oudere nieuwsbrieven.

Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl
Sluitingstijd voor de wekelijkse Nieuwsbrief op zaterdag is donderdagavond 20.00 uur.


Laatste wijziging website

Laatste wijziging op zaterdag 23 januari 2021 om 13:24 uur.
Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


Website beveiligd met SSL certificaat

Een SSL-certificaat op een website is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.
Wanneer een website is beveiligd met een SSL-certificaat wordt dataverkeer tussen de bezoeker en de websites versleuteld. Zo is het nagenoeg onmogelijk om deze gegevens af te luisteren.
Het officiële adres van de website is vanaf nu: https://www.pknzeistwest.nl


Printerversie