Berichten

Liturgische schikkingen 40-dagentijd 2022 Ook dit jaar zal er bij de vieringen in de Veertigdagentijd een liturgische schikking worden gemaakt. De lezingen uit het oecumenisch leesrooster zijn uit het evangelie naar Lucas. Het thema voor deze periode kun je omschrijven als “de toekomst tegemoet”.Gedachteniszondag 2022 Op zondag 6 november 2022 herdachten wij de mensen die het afgelopen jaar gestorven zijn.Commissie Kunst & Kerk Omdat kunst voor Zeist-West belangrijk is heeft de kerkenraad onlangs een kunstcommissie ingesteld. Het is de taak van deze commissie (inmiddels Commissie Kunst & Kerk) om verschillende activiteiten op het gebied van kunst en geloof voor onze gemeente en de wijk rond ons kerkgebouw te bevorderen, te organiseren en te coördineren. De commissie doet dit in nauwe samenwerking met andere betrokkenen (Werkgroep Vieringen, Jeugdwerk, Inloophuis, Ontmoetingsgroep, Stichtingsbestuur, e.a.).

 

Signaalpunt Zeist tegen Eenzaamheid Wat is het Signaalpunt tegen Eenzaamheid? Een digitaal punt waar iedereen die zich zorgen maakt over een eenzame persoon, hulp kan inschakelen. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op uw melding en gaat een praatje maken met de eenzame persoon.

 

Bezorg ook eens de bloemengroet Nu we weer met (meer) gemeenteleden naar de zondagse viering kunnen gaan, willen we graag de Bloemengroet ook weer door gemeenteleden laten bezorgen. Zowel als blijk van omzien naar elkaar, als gemeenschap, als ook ter ontlasting van ouderling en medewerkers aan de vieringen.  We zijn dus op zoek naar bezorgers voor de Bloemengroet. Collectes voorlopig digitaal Regelmatig houden we een collecte waarin we in één keer collecteren met terugwerkende kracht over de afgelopen wekenIn memoriam Gedenken van de overledenen dit jaar.

 

Bloemengroet@pknzeistwest.nl Om mensen aan te melden voor de bloemengroet ....

 

Kerktaxidienst U kunt de kerktaxi voor een langere periode inschakelen, maar ook voor een enkele keer....

 

Wijziging E-mail adres? Geef het door! Houd uw bereikbaarheid op peil ...Wat te doen bij een ramp in KC De bedrijfshulpverlening is elke zondag actief ...Website toegankelijk voor slechtzienden De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden...

 

Fouten, correcties, aanvullingen ...

Als u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebt op de informatie op deze site (of bijvoorbeeld uw naam van de website wil laten verwijderen), stuur dan een berichtje aan de webmaster.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken