Diaconie

Ondersteuning

De diaconie in Zeist-West staat klaar voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. De drempel om een beroep op de kerk te doen is vaak hoog. Dat is niet nodig: de kerk is daar voor en verzoeken om ondersteuning worden strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt een beroep doen op de diaconie als het financieel allemaal niet meer lukt. Maar ook als u bijvoorbeeld moeite heeft om formulieren in te vullen. Of wanneer u vanwege ziekte nooit eens op vakantie kunt.


Projecten

De diaconie is betrokken bij projecten in binnen- en buitenland. Waar mensen in de knel zitten komt de diaconie in actie. Dat kunnen vluchtelingen zijn. Of mensen die een bestaan op proberen te bouwen in Afrika. Maar ook jongeren in ons eigen land.


Kerk

Tijdens de kerkdiensten vervullen de diakenen een belangrijke taak. Zij verzorgen de collecte, het avondmaal en de bloemen.


Wat doet de diaconie?

Het antwoord op deze vraag staat in het Werkplan 2018-2022 van de wijkdiaconie.

Leeswijzer:
Het werkplan 2018-2022 is verdeeld in zes hoofdstukken. Na de Inleiding in hoofdstuk 1, zijn in hoofdstuk 2 de doorlopende activiteiten weergeven, in hoofdstuk 3 de jaarlijkse acties, in hoofdstuk 4 de reguliere doorlopende taken van de wijkdiaconie, in hoofdstuk 5 de overleggen waar de wijkdiaconie in participeert en in hoofdstuk 6 de randvoorwaarden waarbinnen de diakenen kunnen functioneren.

U kunt het werkplan ook downloaden.


Contactpersonen
infodiaconie@pknzeistwest.nl


Ondersteuning De diaconie in Zeist-West staat klaar om mensen in de wijk te ondersteunen.

Commissie Bijzondere Gebeurtenissen De Commissie Bijzondere Gebeurtenissen besteedt aandacht aan bijzondere gebeurtenissen die leden van de wijkgemeente meemaken

Adressen Adressen van diverse organisaties

ZWO Het meerjaren wijkproject van PKN Zeist West "Beter inkomen voor de karitéboerinnen in Ghana"


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken