Organisatie

Structuur De Protestantse wijkgemeente Zeist-West is een federatie van de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde wijkgemeenten Zeist-West. Als zodanig maakt de wijkgemeente deel uit van de Hervor...

 

Kerkenraad en Moderamen Het (dagelijks) bestuur van de wijkgemeente nu met foto!Historie De bouw van de wijk Begin jaren "70 is gestart met de bouw van nieuwe wijken aan de westkant van Zeist. De wijken Nijenheim, Couwenhoven, De Clomp, Brugakker en Crosestein werden gebouwd. De uitbre...

 

Wijkreglementen In 1991 is in Zeist-West de SOW-wijkgemeente Zeist-West gevormd. ER is een nieuw wijkreglement opgesteld ....

 

Jaarrooster

 

(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken