Historie

De bouw van de wijk

Begin jaren zeventig is gestart met de bouw van nieuwe wijken aan de westkant van Zeist: Nijenheim, Couwenhoven, De Clomp, Brugakker en Crosestein.
De uitbreidingen werden gerealiseerd in de nabijheid van een aantal oudere wijken: De Kroost, Kersbergen (±1930), Griffensteijn (±1930 en gedeeltelijk ±1950), de Vogelwijk (±1955) en de Fazantenbuurt (±1960).
In Zeist-West zijn relatief veel eengezinswoningen (rijtjeswoningen) gebouwd. Deze vorm van bouwen was een reactie op de grootschalige flatwijken die halverwege de jaren 60 in Zeist zijn neergezet. Zeist-West heeft zowel huur- als koopwoningen.


Bevolkingssamenstelling

In Zeist-West (inclusief de oudere wijken) wonen ongeveer 16.000 mensen. Sociaal-economisch is Zeist-West te typeren als een wijk met veel middeninkomensgroepen. De wijk is aan het vergrijzen. In bepaalde delen van de wijk (Vogelwijk, flats Nijenheim en delen van Griffensteijn) zijn concentraties allochtonen. In deze wijken is het gemiddelde inkomen lager dan elders. In de wijken Kersbergen en delen van Griffensteijn is het inkomen bovengemiddeld.


De protestantse kerk(en)

In de Nederlands Hervormde kerk ontstond begin jaren ‘70 een nieuwe wijkgemeente. Deze wijk is afgesplitst van de toenmalige Sionswijk (nu onderdeel van de Bethel-wijkgemeente). De nieuwe wijkgemeente werd opgericht, omdat het inwonertal van Zeist-West aanzienlijk steeg. De wijkgemeente kerkte in gebouw Nijenheim aan de Kroostweg (nu rouwcentrum Nijenheim). De aanduiding van de Hervormde wijk werd: De Kroost/Zeist-West.
De Gereformeerde Kerk had al lange tijd een gebouw aan de Van Reenenweg, de Zuiderkerk. De Gereformeerde Kerk in Zeist was in vier wijken verdeeld. Wijk III maakte gebruik van de Zuiderkerk.


Ontwikkeling Kerkelijk Centrum

In het hart van Zeist-West was een nieuw winkel- en dienstencentrum gepland. De kerken hebben er voor gekozen in dat gebied (De Clomp) gezamenlijk een Kerkelijk Centrum te ontwikkelen. Daarmee kregen de inwoners van Zeist-West een eigen kerkelijk ontmoetingspunt in de wijk. Ook de Rooms-Katholieke kerk wilde participeren in het nieuwe centrum. De Parochie van de Heilige Familie had tot dan toe een kerk aan de Utrechtseweg (op de huidige locatie van de Triodosbank).
Gebouw Nijenheim, de Zuiderkerk en de RK Kerk aan de Utrechtseweg werden afgestoten.


Ontmoeting

In 1975 werd het nieuwe Kerkelijk Centrum geopend. Het gebouw telt twee kerkzalen, een ontmoetingsruimte en diverse ruimtes voor activiteiten. De ontmoeting tussen de drie geloofsgemeenschappen bracht een grote rijkdom aan activiteiten tot stand. In toenemende mate werden vieringen gemeenschappelijk georganiseerd. In een later stadium werden ook steeds meer activiteiten doordeweeks gezamenlijk uitgevoerd.
De Hervormde Wijkgemeente De Kroost/Zeist-West en de Gereformeerde Wijk III zijn in 1985 een samen-op-weg proces gestart. In 1990 zijn beide wijkgemeenten gefedereerd. De gefedereerde Protestantse wijkgemeente Zeist-West maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.


Huidige bezetting Kerkelijk Centrum

De wijkgemeente PKN Zeist-West huist nog steeds in het Kerkelijk Centrum De Clomp.
De Rooms-Katholieke kerk heeft in 2006 een aantal parochies samengevoegd en heeft het kerkelijk Centrum in Zeist-West verlaten.
In december 2007 is de Nederlands Gereformeerde kerk van Zeist de nieuwe gebruiker geworden van de kleine zaal in het Kerkelijk Centrum.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken