U bevindt zich hier: Startpagina
Verder naar: Berichten Contact Wijkgemeente Activiteiten Samenleving Vieringen Documentatie Foto's
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Startpagina

Zondag 5 februari Wisseling-van-de-Wacht

Komende zondag 5 februari is er een dienst die in het teken staat van de jaarlijkse 'wisseling van de wacht'. Hierin bedanken we en nemen afscheid van mensen die vaak jarenlang trouwe diensten hebben verleend en worden nieuwe ambtsdragers bevestigd. In deze dienst nemen we in het bijzonder afscheid van Kees Manintveld en Piet Jan Keijmel als ouderlingen.
Maar er zijn nieuwe mensen die de taken overnemen. Wim Blom zal worden bevestigd als ouderling pastoraat en Jelmer Martens als ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht. Zie hieronder een (hernieuwde) kennismaking met Wim en Jelmer. Hugo Albers wordt herbevestigd als ouderling communicatie.
Daarnaast zullen we nog aandacht hebben voor een aantal mensen die veel voor onze wijkgemeente hebben gedaan.
We rekenen op een grote opkomst.

Wim Blom
Een korte kennismaking met een nieuwe ambtsdrager. Ik ben Wim Blom. In 2000 ben ik met mijn gezin in Zeist komen wonen en zijn wij lid geworden van de kerkgemeenschap Zeist-West. Wellicht nog enige herinnering aan die vader en moeder met drie blonde dochters? De meiden zijn inmiddels uitgevlogen. Wij kwamen uit Zoetermeer, daar ben ik 8 jaar ouderling geweest. Ik werkte bij het RIVM in Bilthoven, vandaar onze verhuizing naar Zeist. De laatste jaren werkte ik bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in Den Haag (geen zin om terug te verhuizen). Sinds november 2021 ben ik met pensioen. Jaren geleden heb ik met een klein clubje de organisatie van de huiskamergesprekken in Zeist-West opgezet. Dat leidde tot mooie ontmoetingen en gesprekken! Nu ga ik aan de slag als ouderling voor het pastoraat. Ik zie dit een beetje als verlengde van de huiskamergesprekken van weleer. En ik verwacht weer mooie ontmoetingen en mooie gesprekken, geven en ontvangen. Ik kijk ernaar uit!
Wim Blom

Jelmer Martens
Mijn naam is Jelmer Martens, 56 jaar. Alweer 23 jaar woon ik in Zeist met mijn vrouw Daniëla op de Jacob Catslaan (tegenover de Sionskerk). We zijn dus zogenaamde grensgangers. Namens Zeist-West mag ik zitting nemen in het College van Kerkrentmeesters van PKN Zeist, als opvolger van Piet Jan Keijmel. De meesten van u zullen me wel kennen, ik ben eerder ambtsdrager geweest, 2003-2010 en 2012-2020 in Zeist-West en van 1993-1996 in Amsterdam.
Sinds 2020 werk ik bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw als financieel risicomanager. Prachtig om betrokken te zijn bij de grote ‘volkshuisvestelijke opgave’ om veel meer betaalbare woningen te bouwen. Daarvoor heb ik lange tijd in de beleggingswereld gewerkt, eerst in de bankenwereld (MeesPierson, Kempen) en daarna in de verzekeringswereld (Aegon, Achmea).
Als zoon van een predikant heb ik mijn jeugd doorgebracht in Kerkdriel, Oegstgeest, Afrika (Kameroen) en Zwijndrecht. In Rotterdam heb ik econometrie gestudeerd aan de Erasmus universiteit en in Amsterdam heb ik daarna gewerkt en ook gewoond. Als hobby’s heb ik motorrijden, dammen in clubverband en hardlopen.
Met de andere ambtsdragers in Zeist-West en Zeist-breed hoop ik mee te kunnen helpen aan het springlevend houden van de kerk in Zeist en het communiceren aan de maatschappij dat de boodschap van Christus nog steeds relevant is.
Jelmer Martens

Uitzendingen vanuit Zeist-West

Kerkomroep Zeist-West

YouTube Zeist-West

Contactgegevens voor het pastoraat

Zolang onze wijkpredikant Tineke Dronkert nog niet volledig is hersteld wordt een gedeelte van haar taken overgenomen door ds. Henk Jansen van de Oosterkerk. Wanneer u bij een overlijden of een crisis een beroep wilt doen op een predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen met uw eigen contactpersoon van de BOZ of Kees Manintveld als ouderling voor het pastoraat. Zij regelen de contacten.

- Voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder, graag contact opnemen met de u bekende contactpersoon. Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (030-6911968) of Janneke Keijmel (030-6953161).
- Voor leden jonger dan 80, graag contact opnemen met Kees Manintveld (ouderling pastoraat; 06-15097230).

Agenda deze week

Nieuws

Oudere berichten

Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl
Sluitingstijd voor de wekelijkse Nieuwsbrief op zaterdag is donderdagavond 20.00 uur.

Laatste wijziging website

Laatste wijziging op zondag 29 januari 2023 om 14:59 uur.

Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...

Website beveiligd met SSL certificaat

Een SSL-certificaat op een website is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.
Wanneer een website is beveiligd met een SSL-certificaat wordt dataverkeer tussen de bezoeker en de websites versleuteld. Zo is het nagenoeg onmogelijk om deze gegevens af te luisteren.
Het officiële adres van de website is vanaf nu: https://www.pknzeistwest.nl