U bevindt zich hier: Berichten
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Toekomstgericht Kerkbeheer

Praatplaat Toekomstgericht Kerkbeheer

Bij de bijdrage van Piet Jan in Opgang (blz. 25) hoorde oorspronkelijk ook een praatplaat over Toekomstgericht Kerkbeheer [334 KB] . Om technische reden kon deze niet geplaatst worden.
Daarom hebben we deze op de website geplaatst en kunt u bereiken via de link [334 KB] .

Hieronder nogmaals de bijdrage van Piet Jan Keijmel.

Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit?

Bij zo’n vraag begint het met het nu: Hoe ziet de kerk er nu uit? Waarom ga ik erheen?

In de Protestantse Gemeente Zeist worden gesprekken gevoerd over de vitaliteit van onze kerk. Met de wijkkerkenraden spreken we over wat ons drijft, waar we veerkracht uit putten en hoe helpen we elkaar daarbij. Door daarover met elkaar te praten, help je elkaar letterlijk op weg en blijf je niet in je eigen vakje zitten als wijkgemeente. Ik hoop dat uit dat ‘met elkaar’ straks de goede vruchten voortvloeien. With a little help from my friends, zoals de Beatles ooit zongen. Belangrijk vind ik dat het gesprek met elkaar wordt gevoerd, nu en in de toekomst. En dat het leidt tot gezamenlijke acties naar de kerk van de toekomst.

Zelf grijp ik terug op mijn ervaring als penningmeester van het college van Kerkrentmeesters. Mijn inbreng was vaak ondersteunend: de gevolgen zichtbaar maken van voorgenomen beleid. Dat helpt in het richting geven. Ook in mijn rol als beoordelaar namens de PKN probeer ik de helpende hand te reiken. Ik zie kleinere gemeenten worstelen met de toekomst, met soms ruimte voor 0,3 fte predikantsplaats. Dan zou ik graag wat van onze Zeister rijkdom willen delen.

En dan de kerk, het huis waarin we samenkomen om te oefenen kerkmens te zijn. Waarom ga ik daarheen? Kijk, als mens kun je de wereld niet naar je hand zetten en zo ellende en tegenslag voorkomen. Tineke verwoordde onlangs in een preek: “geloven is als leven op de tast, als een blindemannetje.” Maar in de kerk kunnen we vertrouwen op helpende handen als het tegenzit. Wij kunnen daarbij iets weerspiegelen van hoop en liefde, gekoppeld aan de bron. Zo zie ik de kerk nu en in de toekomst.

Piet Jan Keijmel

Ga naar: Liturgische schikkingen veertigdagentijd 2024