U bevindt zich hier: Berichten
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Liturgische schikkingen Veertigdagentijd

Week 1 - 21 februari 2021

Eerste zondag in de veertigdagentijd: Invocabit ( Roept hij mij aan).
Jezus 40 dagen in de woestijn (Marcus 1:12-15)

In de schikking wordt uitgebeeld wat er gebeurt.
Jezus, de roos, wordt omringd door gevaren: Wilde dieren ,de cactussen, en de verzoekingen door Satan die Jezus van alles voorspiegelt. De spiegel staat ook voor de reflectie van Jezus op zijn roeping. Engelen, de sneeuwklokjes, verzorgen hem.

Tekst
Jezus laat zich niet verleiden
maar komt tot het inzicht dat de tijd rijp is.
Hij zegt: “Begin een nieuw leven”.
Waar spiegelen wij ons aan?
Volgen wij zijn keuze?

Week 2 - 28 februari

28 februari 2021, Zondag Reminiscere, Gedenk, tweede zondag in de veertigdagentijd.

In Marcus 9 lezen we over de ontmoeting op de berg.
In de bijbelverhalen vindt een ontmoeting tussen God en mens vaak op een berg plaats.
Je komt niet zomaar op een top, dat vereist inspanning. Maar op de top heb je zicht, uitzicht, ruimte, stilte. De bergtop verwijst naar de ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Mozes en Elia kenden ook die ervaring.
Jezus wordt bevestigd als staand in het licht van God en dat wordt door de drie leerlingen ervaren als stralend, wit licht.
Over wie Jezus is klinkt uit de wolk opnieuw: “Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem!”
Daarna volgt de afdaling om op weg te gaan en in de wereld in dat licht je weg te vinden.

Week 3 - 7 maart

Derde zondag in de veertigdagentijd, zondag Oculi (ogen), 7 maart 2021

Johannes 2:13-22, de reiniging van het tempelplein

In de schikking staat de boog van hedera voor de spannende relatie van trouw tussen God en de mens. Een offer van iets kostbaars laat zien dat niets deze relatie in de weg staat. Als dit offer een handeltje en routine wordt verslapt de band tussen God en de mens. Het zicht op de juiste weg raakt vertroebeld. Grijpen en graaien zorgt voor chaos, vervuiling en uitputting van de aarde.

De leefregels uit de bijbel zijn echt goud waard en wijzen ons op de juiste weg.

Laat dan mijn hart U toebehoren
En laat mij door de wereld gaan
Met
open ogen, open oren
Om al uw woorden te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
Omdat de hemel mij begroet.

( naar NLB 978:4)

Week 4 - 14 maart

Zondag “Laetare”, Verheug u.
De vierde zondag in de veertigdagentijd.

We vieren dat het nieuwe Jeruzalem in zicht is. Het evangeliegedeelte, Johannes 6 :1-15 vertelt dat, kort voor Pesach, de overvloed van brood geschonken werd als voorsmaak van de messiaanse toekomst.
In de schikking zien we al het roze bij het paars als symbool van het komende feest. Het ogenschijnlijk dode hout van de wijnstok bergt nieuw leven in zich (veerkracht!).

NLB 293
Er is een kind bereid tot delen,
Het komt met brood, het komt met vis,
Het geeft zijn voedsel aan de velen,
Een weldaad in de wildernis.
 
Er staat tot ons geluk geschreven
Dat God zeer overvloedig is,
Wij zijn geschapen om te geven,
Zo tonen wij zijn beeltenis.

Afbeelding: Klik op foot voor meer info -

Week 5 - 21 maart

Zondag Judica, Doe mij recht.
Vijfde zondag in de veertigdagentijd.
Lezing Johannes 12:20-30, de graankorrel.

Het houten kruis met hiervoor één witte roos
is een sterk beeld.
Maar wat is het geheim van deze sterkte?
Dit wordt duidelijk door de glazen pot met aarde
waarin ontkieming zichtbaar is.
Dit verwijst naar het verhaal waar Jezus zijn weg vergelijkt met de cyclus
van de graankorrel die sterft,
en aan de aarde toevertrouwd, vrucht draagt.

“Wie het leven winnen wil
Moet het aardediep verliezen.”

Afbeelding: Klik op de foto voor meer info -

Week 6 - 28 maart

Zesde zondag in de veertigdagentijd, Palmzondag.

We horen traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
In de schikking liggen doeken in rode en bruine tinten.
Deze verwijzen naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de kant van de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte kracht weer en de viooltjes staan voor nederigheid.

Sta in de kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
Binnen
Niet hoog te paard
Maar op een ezel
Nederig
Barmhartig
Liefdevol
Dat zijn de koninklijke
Krachten
God’s kracht


Witte Donderdag 1 april

Goede Vrijdag 2 april

De rode bloemblaadjes symboliseren bloeddruppels.

Stille Zaterdag 3 april

Uiteraard moeten vanavond de kaarsjes nog worden aangestoken. Begin van de dienst met schaarse verlichting. De lichtjes zijn stil protest bij zinloos geweld.