U bevindt zich hier: Vieringen
Terug naar: Startpagina
Verder naar: Komende diensten Roosters Faciliteiten rond de viering Viering luisteren
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Oecumenische vieringen

Oecumenische vespers

In de advent en de veertigdagentijd zijn er op woensdagavond korte oecumenische vespers. De PKN wijkgemeente Zeist-West werkt hierbij samen met de RK parochie St Maarten en de Doopsgezinde Gemeente Zeist.
Deze vespers kennen een sobere liturgie en zijn thematisch opgezet. Tijdens de vespers wordt er gezongen, gebeden en gelezen. Stilte maakt een essentieel onderdeel uit van de vespers. Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we het askruisje in een gezamenlijke Aswoensdagviering.
Een vaste groep bereidt de vespers voor. Verschillende personen leiden de vespers. Ook is er een zanggroep.
De vespers vinden plaats op woensdagavond om 19.15 uur in de grote kerkzaal en duren tot uiterlijk 20 uur.

Meer informatie: Jeannette van Andel
E-mail: vesper@pknzeistwest.nl

Rooster oecumenische vieringen

Data 2020
21-5, 10.00 uur: Hemelvaartsdag, Zeist-West (PG Zeist-West en Parochie)
7-6, 10.00 uur: Kerkendag, Broedergemeente (PG NoorderLicht, Oosterkerk, Zeist-West, de Bron, Parochie, NGK, DGK, EBG, Gem. van Apost. Chr)
20-9, 11.00 uur: Vredesdienst, St Josephkerk (PG Zeist-West, Parochie, DGK, EBG)

Data 2021
1-1, 10.30 uur: Oec. morgengebed, Zeist-West (PG Zeist-West en Parochie)
24-1, 10.00 uur: Gebedsweek voor de eenheid, NoorderLichtkerk (PG NoorderLicht, Oosterkerk, Zeist-West, Parochie, EBG, Gem van Apost. Chr)
13-5, 10.00 uur: Hemelvaartsdag, Zeist-West ( zie boven; + NGK? )
30-5, 10.00 uur: Kerkendag, Broedergemeente (zie boven)
19-9, 10.00 uur: Vredesdienst, Zeist-West (zie boven)

Data 2022
1-1, 10.30 uur: Oec. morgengebed, Zeist-West (zie boven)