U bevindt zich hier: Faciliteiten rond de viering
Terug naar: Vieringen
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Faciliteiten rondom de vieringen

Gastvrouwen/-heren

Als u nieuw bent in ons kerkelijk centrum kan het een drempel zijn zomaar iemand aan te spreken. Daarom is er altijd een gastvrouw/gastheer aanwezig. Deze persoon staat naast de deur van de kerkzaal en is herkenbaar aan een badge. U kunt u als u dat wenst even melden bij de gastvrouw/gastheer. Deze persoon kan eventuele vragen beantwoorden en u de weg wijzen in ons centrum. Ook kan deze persoon u na de dienst voorstellen aan andere mensen en even een kopje koffie/thee met u drinken.
Uiteraard zijn de gastvrouwen/gastheren ook bereikbaar voor vragen van mensen die al langer onderdeel uitmaken van onze gemeente.

Kinderopvang / crèche

Kinderen van 0 tm 4 jaar zijn welkom om tijdens de kerkdienst te komen spelen in de crècheruimte, naast de jeugdruimte.
De ruimte wordt gedeeld met de NGK gemeente. Er zijn altijd 2 mensen aanwezig die toezicht houden. Dit is iemand van de PKN en van de NGK. Aan het eind van de dienst worden de kinderen opgehaald door de koster om tijdens de zegen in de kerk aanwezig te zijn.
Zie verder bijActiviteiten - Jeugdwerk - Kinderopvang.

Kinderkerk

In de vieringen op zondagmorgen is er Kinderkerk. Voor de lezingen verlaten de kinderen in de leeftijd van de basisschool de hoofddienst, om onder leiding van een volwassene het bijbelverhaal te horen en daarover te praten of een verwerking te maken.
Zie verder bij Activiteiten - Jeugdwerk - Kinderkerk .

Kerktaxi

Tijdelijk geen kerktaxidienst
Qua richtlijnen van de overheid is er geen bezwaar meer om de Kerktaxi weer op te starten.
Maar een belangrijke vraag is natuurlijk of de vrijwilligers en de mensen die meerijden zich voldoende veilig voelen met de voorgestelde maatregelen. Bij navraag blijkt dat de meesten nog even willen afwachten hoe de zaken zich in de komende tijd ontwikkelen.Ter bescherming van zowel de taxigebruiker als de taxirijder is daarom besloten voorlopig de Kerktaxidienst nog niet te starten.
Voor incidentele gevallen is mogelijk een oplossing te vinden. Neem daarvoor contact op met Anke Judels (coördinator Kerktaxidienst). Tel. 030 6952645


Als u naar de kerk wilt gaan, maar u heeft geen vervoer, dan is daar een oplossing voor. Een vrijwilliger van de kerktaxi wil u thuis ophalen en naar de kerk brengen. Na afloop van de viering wordt u weer thuisgebracht. Aan de kerktaxi zijn geen kosten verbonden.

Contactpersoon: Anke Judels
E-mail: kerktaxi@pknzeistwest.nl of per telefoon 6952645
(top)

Brailledienst

Wijkgemeente Zeist-West kent een brailleondersteuning bij de zondagse vieringen. Voor iedere viering worden voor de vaste gebruikers 4 braille-liedboeken samengesteld. Ook andere teksten van bijvoorbeeld geloofsbelijdenissen en gezongen responsen worden, indien nodig, gebrailleerd.
Uiteraard zijn we graag bereid nieuwe braillegebruikers van dienst te zijn. Eén en ander gebeurt op aanvraag.
Bent u een nieuwe gebruiker of heeft u vragen over deze dienstverlening, aarzelt u dan niet contact op te nemen met de coördinator van de brailledienst, mw Arrienne Matser, brailledienst@pknzeistwest.nl
(top)

Glutenvrij dieet

Er zijn waarschijnlijk mensen zijn in onze gemeente die een gluten-vrij dieet moeten volgen en daarom geen matzes of brood mogen gebruiken. Graag willen wij bij het klaarmaken van brood en wijn hiermee rekening houden en voor vervangend brood en wijn zorgen.
Als U met dit probleem te maken hebt wilt U dan contact opnemen met één van de diakenen?