U bevindt zich hier: Actie Kerkbalans
Verder naar: FinanciŽn
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Actie Kerkbalans 2023

Actie Kerkbalans van start

Deze week gaat de Actie Kerkbalans weer van start.
Dit weekend krijgen de tientallen ‘lopers’ hun wijkje toebedeeld en komende week zullen ze de papieren zo veel mogelijk persoonlijk bij u afleveren.
De week daarop worden de ingevulde formulieren weer opgehaald.
 
Lees de papieren goed door en bekijk of u uw bijdrage kunt verhogen. Kijk ook nog eens naar de mogelijkheid van een periodieke schenking. Dat kan zowel voor u als voor de kerk heel gunstig uitpakken. U kunt hier meer over lezen in de brochure [819 KB] die u krijgt thuisbezorgd.

En als u alles bekeken en gelezen heeft, vul uw bijdrageformulier in en leg de envelop klaar voor de loper. Die komt deze volgende week weer ophalen.
Uiteraard kunt u de envelop ook even afgeven bij het huisadres van de loper in uw wijk. De naam en het adres staan op de papieren. Dan heeft u ook weer uw dagelijkse wandelingetje gedaan.

Lees ook de tekst over de veel gestelde vraag: hoeveel zal ik geven?

Samen kunnen we van deze actie weer een succes maken!

De opbrengst van de Actie Kerkbalans van groot belang voor onze wijkgemeente. Het grafiekje hieronder laat dat goed zien: zo’n driekwart van de inkomsten van onze wijk (76%) komt uit de Actie Kerkbalans.
Daarnaast collecteren we tijdens de kerkdienst en ontvangen we giften (samen 7%) en slagen we er steeds beter in om de (kerk)zalen in ons Kerkelijk Centrum te verhuren (17%). Met de verhuur van een deel van de ontmoetingsruimte aan Santé Partners zal het aandeel ‘opbrengst verhuur’ overigens nog stijgen.

Uit de inkomsten worden zowel de grote uitgaven als de kleinere, ‘dagelijkse’ zaken betaald. Denk bij grote uitgaven aan de kosten van ons kerkgebouw en het salaris van de predikant, en bij kleinere uitgaven aan bloemen, (kerst)versieringen, jeugdwerk, pastoraat, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek en koffie na de vieringen. Ook de website, de wekelijkse Nieuwsbrief, de kerstattenties voor ouderen en de zomeruitstapjes worden uit de begrote inkomsten betaald.

Na jaren van teruglopende opbrengsten is er in 2019 en 2020 sprake van een stabilisatie geweest. Daar werken we hard aan met elkaar. Een belangrijke oorzaak voor de teruggang is de afname van het totale aantal leden en met name het verlies van betalende, oudere leden. Oudere gemeenteleden hebben – gemiddeld genomen – altijd al ruimer bijgedragen dan jongere gemeenteleden. Daarnaast zijn veel leden geneigd om elk jaar hetzelfde bedrag te geven. Hoewel alles ook voor de kerk duurder wordt, blijkt dat een eenmaal gekozen bijdrage zelden verhoogd wordt. Gelukkig lijkt deze trend te keren en heeft een aantal leden de afgelopen jaren al kritisch naar de eigen bijdrage gekeken. U nog niet? Dan is 2022 een heel goed moment om dat alsnog te doen. Dit jaar zal er voor het eerst geen aparte Actie Wijkkas meer zijn. Alle kosten, groot en klein, worden door de wijk zelf gedragen en komen uit dezelfde bronnen. We hopen dan ook op een hogere bijdrage dan in de voorgaande jaren en dat u in elk geval het bedrag dat u gewoonlijk aan de Actie Wijkkas gaf, optelt bij uw toezegging voor de Actie Kerkbalans.
Met de inkomsten op peil kunnen we samen werken aan de gemeenschap die we als kerk willen vormen. Zodat we ook in de komende jaren een gastvrije plek mogen zijn waar iedereen zich veilig, gezien en geliefd weet.

Samenvattend is Actie Kerkbalans onze belangrijkste inkomstenbron. Het is belangrijk dat u niet als vanzelfsprekend hetzelfde bedrag geeft als in de afgelopen jaren, maar dat u er nog eens kritisch naar kijkt en de bijdrage die u voorheen aan de wijkkas deed, hierin meeneemt.

Tot slot: veel uitgaven op onze begroting zijn vaste kosten waar we als gemeenteleden maar weinig invloed op hebben. De opbrengst van de Actie Kerkbalans hebben we echter wél samen in de hand. Van harte aanbevolen!

De ouderling-kerkrentmeesters van Zeist-West

Piet Jan Keijmel
Nicolette van de Kuilen
Jan Stafleu