U bevindt zich hier: Actie Kerkbalans
Verder naar: FinanciŽn
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Actie Kerkbalans 2023

Actie Kerkbalans van start

Deze week gaat de Actie Kerkbalans weer van start.
Dit weekend krijgen de tientallen ‘lopers’ hun wijkje toebedeeld en komende week zullen ze de papieren zo veel mogelijk persoonlijk bij u afleveren.
De week daarop worden de ingevulde formulieren weer opgehaald.

Lees de papieren goed door en bekijk of u uw bijdrage kunt verhogen. Kijk ook nog eens naar de mogelijkheid van een periodieke schenking. Dat kan zowel voor u als voor de kerk heel gunstig uitpakken. U kunt hier meer over lezen in de brochure [1.474 KB] die u krijgt thuisbezorgd.

En als u alles bekeken en gelezen heeft, vul uw bijdrageformulier in en leg de envelop klaar voor de loper. Die komt deze volgende week weer ophalen.
Uiteraard kunt u de envelop ook even afgeven bij het huisadres van de loper in uw wijk. De naam en het adres staan op de papieren. Dan heeft u ook weer uw dagelijkse wandelingetje gedaan.

Lees ook de tekst over de veel gestelde vraag: hoeveel zal ik geven?

Samen kunnen we van deze actie weer een succes maken!

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze wijkgemeente. Het grafiekje hieronder laat dat goed zien: 62% van onze inkomsten in onze begroting voor 2024 verwachten we te halen uit de Actie Kerkbalans. Daarnaast collecteren we tijdens de kerkdienst en ontvangen we giften (samen 7%). De derde pijler wordt gevormd door de huuropbrengsten (31%). Het grootste deel komt van onze vaste huurders (Santé Partners, de NGK, Triumphant Bible Chapel International, het Kerkelijk bureau en Diaconaal bureau en het Wijkinloophuis). Ook incidentele huurders weten ons multifunctionele gebouw steeds beter te vinden en dragen zo bij aan de huuropbrengsten.

Daarnaast collecteren we tijdens de kerkdienst en ontvangen we giften (samen 7%). De derde pijler wordt gevormd door de huuropbrengsten (31%). Het grootste deel komt van onze vaste huurders (Santé Partners, de NGK, Triumphant Bible Chapel International, het Kerkelijk bureau en Diaconaal bureau en het Wijkinloophuis). Ook incidentele huurders weten ons multifunctionele gebouw steeds beter te vinden en dragen zo bij aan de huuropbrengsten.

Uit de inkomsten worden zowel de grote uitgaven als de kleinere, “dagelijkse” zaken betaald. Denk bij grote uitgaven aan de kosten van ons kerkgebouw en het salaris van de predikant (inclusief vergoedingen voor gastpredikanten). Kleinere uitgaven zijn er voor bloemen, (kerst)versieringen, kinderkerk, pastoraat, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek en koffie na de vieringen. Ook de website, de wekelijkse Nieuwsbrief, de app en het onderhoud van alle technische apparatuur worden uit de begrote inkomsten betaald. We geven veel geld uit aan gas en elektriciteit, al zal het dankzij lagere tarieven gelukkig wel minder zijn dan in 2022 en 2023. Ook de onlangs uitgevoerde spouwmuurisolatie zal bijdragen aan lagere stookkosten.

De afgelopen twee jaar waren de opbrengsten van Actie Kerkbalans iets hoger dan we begroot hadden. Een mooi resultaat waar we met elkaar hard aan hebben gewerkt. Toch zien we dat de opbrengsten geleidelijk afnemen. Dit komt door de afname van het aantal leden en met name het verlies van betalende, oudere leden. Oudere gemeenteleden dragen – gemiddeld genomen – ruimer bij dan jongere gemeenteleden. Daarnaast zijn veel leden geneigd om elk jaar hetzelfde bedrag te geven. Hoewel ook voor de kerk alles elk jaar duurder wordt, blijkt dat een eenmaal gekozen bijdrage zelden verhoogd wordt. Gelukkig lijkt deze trend te keren en heeft een aantal leden de afgelopen jaren al kritisch naar de eigen bijdrage gekeken. U nog niet? Dan is 2024 een heel goed moment om dat alsnog te doen.

Alle kosten, groot en klein, worden door de wijk zelf gedragen en komen uit dezelfde bronnen. We hopen dan ook op een hogere bijdrage dan in de voorgaande jaren. Met de inkomsten op peil kunnen we samen werken aan de gemeenschap die we als kerk willen vormen. Zodat we ook in de komende jaren een gastvrije plek mogen zijn waar iedereen zich veilig, gezien en geliefd weet.

De ouderling-kerkrentmeesters van Zeist-West

Nicolette van de Kuilen
Jelmer Martens
Jan Stafleu