U bevindt zich hier: Actie Kerkbalans
Verder naar: FinanciŽn
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Voor hetzelfde geld meer geven

Waarschijnlijk steunt u de kerk al jarenlang met een bijdrage via de actie Kerkbalans. En misschien ook al jarenlang met hetzelfde bedrag.
Maar wist u dat als u slim geeft u voor hetzelfde geld meer kunt geven?

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente of diaconie, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw
belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen.
U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%.
Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Hoe groot is uw voordeel?
Met de Schenkcalculator op pkn-schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.
In het voorbeeldplaatje kunt u zien dat uw bijdrage aan Kerkbalans daardoor fors hoger kan zijn, terwijl het u geen cent méér kost.

Hoe werkt het?
Vroeger moest een periodieke gift vastgelegd worden in een akte bij de notaris, maar tegenwoordig is het zeer simpel te regelen. Afhankelijk van de bestemming legt u uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw plaatselijke gemeente, met uw diaconie of met de Protestantse Kerk.
Zolang u voldoet aan de voorwaarden is zo’n schriftelijk overeenkomst voldoende.

Wanneer is een gift een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
• u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens
een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
• de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente en/of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

Meer informatie?
In de Brochure Periodieke Gift van PKN Nederland kunt u alles nog eens nalezen en kunt u de voorbeeldovereenkomsten aanvragen.
Maar uiteraard kunt u ook terecht bij een van onze kerkrentmeesters.

De ouderling-kerkrentmeesters van Zeist-West
Piet Jan Keijmel
Nicolette van de Kuilen
Jan Stafleu