U bevindt zich hier: Berichten  

LITURGISCHE SCHIKKINGEN 40-DAGENTIJD 2022
 

Ook dit jaar zal er bij de vieringen in de Veertigdagentijd een liturgische schikking worden gemaakt.

De lezingen uit het oecumenisch leesrooster zijn uit het evangelie naar Lucas. Het thema voor deze periode kun je omschrijven als “de toekomst tegemoet”.

Over dit thema gaf de Protestantse kerk de volgende toelichting:

“De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon. En : Genade is wat we ontvangen”.

De basis voor elke schikking is steeds dezelfde. Elke keer verandert er iets of wordt er iets toegevoegd.

De gebruikte conische pot geeft ruimte om te ontvangen want ze wordt nooit helemaal gevuld. De schikking rust op de bodem en reikt naar de hemel .Deels staat de schikking in de pot: het ontvangen, maar deels naast de pot. Niet alleen maar ontvangen dus maar ook zelf actief zijn. De schikking is verder transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.

Corry en Janneke


 17 april: Pasen

Na de soberheid van de schikking gedurende de veertigdagentijd is het nu volop leven.
Lied 630:3 past hier helemaal bij;

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen.
Bloemen en vogels,- alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.


 Zondag 0 april Palmzondag

Zondag 10 april is het Palmzondag en wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Een feestelijke gebeurtenis met een enthousiast onthaal door de mensen van Jeruzalem.
Die liturgische kleur  is  nog steeds paars maar de rode bloemen geven het feest weer. Op de achtergrond zien we het kruis al. Jezus beseft wat er nog komen gaat.
Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. 


 Zondag 3 april: 5de zondag in de Veertigdagentijd

zondag Judica, "Doe mij recht".

In de lezing van Lucas 20 vinden we de derde gelijkenis in deze veertigdagentijd. De bekende gelijkenis van de man met de wijngaard die de vruchten van zijn investering wil zien. Uiteindelijk stuurt hij zijn zoon die het met de dood moet bekopen. Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus te wachten staat.
Bij het beeld van de wijnstok hoort ook de tekst uit Johannes 15: "Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort."
De schikking met de wijnstok en de druiven spreekt verder voor zichzelf.


 Zondag 27 maart: 4de zondag in de veertigdagentijd

zondag Laetare "Verheug u".

Voorsmaak van het feest van Pasen. Het paars kleurt naar roze. Dit feestelijke karakter sluit goed aan bij de lezing van het verhaal van de verloren zoon. In deze gelijkenis staat het huis van God de vader centraal. Daar is voor iedereen plaats en het is er goed zowel voor de jongste zoon als de oudste.

"Kom maar binnen
Hij sluit je in zijn armen
Je hoort hier in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
(Anneke van Dijk-Quist)

Het dorre gras in de schikking heeft plaatsgemaakt voor het jonge groen en de roze magnolia's maken het feestelijk.


 20 maart: 3e zondag in de Veertigdagentijd

Zondag Oculi (ogen).

De lezing uit Lucas 13 gaat over vruchtdragen. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.
De vijgentak met de wintervrucht er nog aan is symbool voor deze dag, evenals de zaden van de kerstroos, de Helleborus . Deze plant met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.


 13 maart: 2de zondag in de Veertigdagentijd

Zondag Reminiscere, “Gedenk”, de eerste woorden uit Psalm 25.
In de lezing horen we wat wel genoemd wordt de verheerlijking van Jezus.
Terwijl de drie leerlingen slapen spreekt Jezus met Mozes en Elia over de dingen die gaan komen, de weg die Jezus moet gaan naar Jeruzalem. Als even later Petrus en de anderen wakker worden bevestigt een stem uit de wolk die over komt drijven het Zoon-zijn van Jezus.
In de schikking wordt de wolk uitgebeeld die hen allen omhulden en waar uit de stem komt. “Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!”


 6 maart: 1e zondag in de Veertigdagentijd

zondag Invocabit, “Roept Hij mij aan…” ( uit Psalm 91:15)

In de lezing horen we van de drie beproevingen van Jezus door Zijn tegenspeler. De hoofdboodschap: een leven met God betekent dat je niet altijd de makkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in afhankelijkheid van hem te leven. Indirect is de boodschap ook helder: God is God en de aanbidding komt alleen Hem toe.

In de schikking zien we grassen, immers het is nog winter en de woestijn is dor. Maar daartussen ook de korenaren, verwijzend naar: Een mens leeft niet van brood alleen.

In de pot Primula’s, net boven het randje uit. Deze bloem met de Nederlandse naam Hemelsleutels symboliseert datgene waar het om gaat, betekenisgeving.


Printerversie