U bevindt zich hier: Samenleving  
 SAMENLEVING
Pastoraat
Diaconie
ZWO
Raad van Kerken
WijkInloophuis
Pastoraal café Zeist

SAMENLEVING
 

Diaconie De diaconie in Zeist-West is steeds in beweging. Lees hier het Werkplan 2018-2022

 

ZWO De ZWO commissie heeft aandacht voor het thema Duurzaamheid en Klimaat. We vullen ZWO in door zowel (traditioneel ) aandacht en ondersteuning te geven aan een project 'Ver weg' in Bangladesh , maar ook door projecten en activiteiten "Dicht bij huis" te organiseren.

   

Raad van Kerken De Raad van Kerken te Zeist stelt zich ten doel de oecumenische verbondenheid en de samenwerking tussen de Kerken in Zeist te bevorderen. De Raad voert daarbij een tweesporenbeleid: bevordering van...

 

WijkInloophuis Op zaterdag 1 mei 2010 vond de feestelijke opening van WijkInloophuis Zeist-West plaats. Uitbundig wapperende vlaggen lieten er geen enkel misverstand over bestaan waar de ingang was van dit nieuwe inloophuis: aan de zijkant van ons kerkgebouw. Een lang gekoesterde droom is met deze opening eindelijk in vervulling gegaan: ook onze kerk heeft nu een ontmoetingsruimte voor alle mensen uit onze wijk die daaraan behoefte hebben. Het initiatief voor dit inloophuis is genomen door Stichting Kerk & Samenleving, MeanderOmnium en onze wijkgemeente.

   

Pastoraal café Zeist Het Pastoraal Café is twee keer per maand open; iedere 1ste en 3de donderdag vanaf 14.00u onder de toren van de Nieuwe kerk. Tijdens deze middagen is er ruimte voor gesprek, een moment van bezinning en wordt er met elkaar gezongen. De bezoekers van het PC hebben veelal een psychiatrische achtergrond en zijn op zoek naar een plaats waar gesproken kan worden over de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. Het PC wil zon plaats zijn. Door middel van deze collecte hoopt het PC nog vele jaren open te kunnen zijn.

 
Printerversie