U bevindt zich hier: Samenleving WijkInloophuis  
 SAMENLEVING
Pastoraat
Diaconie
ZWO
Raad van Kerken
WijkInloophuis
Pastoraal café Zeist

WIJKINLOOPHUIS
 Eerste lustrum Wijkinloophuis Zeist-West

Het Wijkinloophuis Zeist-West viert dit jaar zijn eerste lustrum. In de afgelopen vijf jaar is het Wijkinloophuis uitgegroeid tot een vertrouwde plek waar veel wijkbewoners graag naar toe gaan om anderen te ontmoeten, deel te nemen aan een activiteit of voor een luisterend oor.

Initiatief
Het initiatief tot het Wijkinloophuis is genomen door de diaconie van Zeist-West. Zij wilde niet alleen een rol vervullen voor de leden van de kerk, maar ook van betekenis zijn voor anderen in de wijk. In een bijeenkomst met diverse instanties is gesproken over hoe dat zou kunnen. Daarin kwam naar voren dat men in Zeist-West een laagdrempelige ontmoetingsplek miste.
De diaconie heeft vervolgens samen met MeanderOmnium en Stichting Kerk en Samenleving een plan daarvoor opgesteld en fondsen benaderd. Op 1 mei 2010 is het wijkinloophuis op feestelijke wijze geopend.

In 2011 is het Wijkinloophuis uitgebreid geëvalueerd bij bezoekers en vrijwilligers. De bezoekers gaven aan heel tevreden te zijn met het Wijkinloophuis. De belangrijkste redenen om het Wijkinloophuis te bezoeken waren de gezelligheid, het ontmoeten van andere mensen en om met iemand te kunnen praten. De vrijwilligers gaven aan plezier te hebben in hun werk voor het Wijkinloophuis. Ook voelde iedereen zich bij het Wijkinloophuis betrokken en gewaardeerd voor wat zij voor het Wijkinloophuis doen.

Dat is nu nog steeds zo. Vrijwilligers doen hun werk met veel plezier. ‘Ik leer veel van de verhalen die mensen je vertellen. Je ontmoet hier mensen die je anders niet snel spreekt.’ Daarnaast vinden ze het fijn iets te doen om andere mensen te helpen. ‘Je ziet dat mensen het waarderen en graag naar het Wijkinloophuis komen. Het aantal bezoekers neemt ook steeds toe.’
Ook bezoekers geven aan dat het Wijkinloophuis belangrijk voor hen is. Ze voelen zich welkom en op hun gemak in het Wijkinloophuis. ‘Het is heel gewoon wanneer je hier binnenkomt. Je wordt niet aangekeken met een gezicht van “wat doe jij nu hier?”. Wat het Wijkinloophuis volgens bezoekers daarnaast een bijzondere plek maakt, is dat het kleinschalig is en dat mensen er rekening met elkaar houden. Als iemand dat nodig heeft, is er altijd een vrijwilliger of een andere bezoeker bij wie je terecht kunt voor een praatje of om samen te kijken hoe je iets kunt oplossen.

Sinds 2012 maakt het Wijkinloophuis deel uit van Stichting Kerk en Samenleving, die ook het Wijkinloophuis Vollenhove en het Lindenhuis in het Staatsliedenkwartier beheert. Er is echter nog steeds een hechte band met zowel MeanderOmnium als de wijkgemeente Zeist-West. En ook de Nederlands Gereformeerde Kerk is sinds zij in het Kerkelijk Centrum gevestigd is, betrokken bij het Wijkinloophuis.

Het Wijkinloophuis Zeist-West is gevestigd in De Clomp. De ingang bevindt zich aan de zijkant van het Kerkelijk Centrum. Het Wijkinloophuis is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Regelmatig zijn er workshops en elke laatste zondag van de maand wordt er in het Wijkinloophuis gegeten. Zie voor meer informatie: www.kerkensamenleving.nl/zeistwest.

Jeroen Zomerplaag


Printerversie