U bevindt zich hier: Samenleving Pastoraat  
 SAMENLEVING
Pastoraat
Diaconie
ZWO
Raad van Kerken
WijkInloophuis
Pastoraal café Zeist

PASTORAAT
 

Pastoraat begint met een ontmoeting tussen mensen. In die ontmoeting is er vaak sprake van onderlinge zorg. Wanneer deze zorg zich uitdrukt in de bereidheid tot écht luisteren, is een ontmoeting pastoraal.
Een diepere laag wordt aangeboord wanneer het persoonlijke verhaal van iemand verbonden wordt met het verhaal van God. In de kerkelijke gemeente is dat verhaal van God ook de motor achter de onderlinge betrokkenheid.

Een leidend motief in het organiseren van pastoraat binnen onze gemeente is het beginsel van pastoraat op maat.
Kort gezegd komt dit neer op het streven om pastorale zorg aan te laten sluiten op de behoeften van de verschillende groepen in de kerk.
Zo kennen we ouderenpastoraat omdat de ervaring leert dat veel ouderen prijs stellen op meer frequente zorg. Ook verdiepen we ons op dit moment in jongerenpastoraat.

In onze wijkgemeente geven we pastoraat zowel individueel als groepsgewijs vorm.
Bij individueel pastoraat kan men denken aan gesprekken met een ouderling of predikant als iemand nieuw is in de gemeente. Of als je leven uit balans is door bijvoorbeeld een langdurige of ernstige ziekte of je met verlies te maken hebt. Dan kan het goed zijn om een luisterend oor te vinden, iemand die je helpt de gebeurtenissen in je leven een plaats te geven. Ook gelukkige (of vrolijke) gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn voor een persoonlijk gesprek, zoals een huwelijk, geboorte of doop van een kind of belijdenis willen doen.

Groepsgewijs pastoraat zien we ontstaan binnen groepen, die geregeld bij elkaar komen. Uit de groeiende onderlinge vertrouwdheid ontstaat dan een vorm van pastoraal omzien naar elkaar. Veel gespreks- en ontmoetingsgroepen zijn hiervan een voorbeeld. Ook huiskamergesprekken kunnen deze functie hebben.


Doelgroepensysteem

In 2012 zijn er veranderingen in het pastoraat doorgevoerd. De secties moesten worden opgeheven omdat er niet genoeg vrijwilligers meer waren. Daarvoor in de plaats werd het ‘doelgroepensysteem’ ingevoerd. Zo vormen bijvoorbeeld de oudere gemeenteleden een van de doelgroepen.


Bezoekgroep Ouderen

De Bezoekgroep Ouderen (BO) is in 2012 in de plaats gekomen van de BOZ. De secties werden opgeheven en het doelgroepen pastoraat werd ingevoerd. Het bezoeken van oudere gemeenteleden bleef doorgaan , alleen nu niet meer vanuit de secties maar vanuit de bezoekgroep.
Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder kunnen bezoek ontvangen van een medewerker van de BO, als zij dat op prijs stellen. De bezoekgroep Ouderen probeert mensen die op bezoek willen gaan en mensen die bezoek willen ontvangen aan elkaar te koppelen.
Naast het bezoekwerk worden ieder jaar de volgende activiteiten aangeboden:
-een adventsviering met maaltijd in de decembermaand (voor 80 jaar en ouder);
-een gesprek in de Grote Koppel en de Bladerkroon (voor 80 jaar en ouder);
-een zomeruitje (voor alle leeftijden);
-een film- of ontmoetingsmiddag in het Kerkelijk Centrum in de zomer (voor alle leeftijden).
De BO maakt deel uit van het pastoraat. Het zomeruitje wordt gesteund door de diaconie.
De bezoekmedewerkers komen twee tot drie keer per jaar bij elkaar voor onderlinge uitwisseling en overleg met de coördinator en de predikant.
Contact: coördinator Bezoekgroep Ouderen


Zomeractiviteiten

Excursie voor iedereen
Ieder jaar wordt in de stille zomerperiode een uitstapje georganiseerd. Voorheen bedoeld voor de oudere leden, maar sinds 2014 kan iedereen zich opgeven voor de excursie. Oudere leden vinden het leuk als er ook jonge mensen meegaan; de activiteit blijft wel gewoon geschikt voor oudere deelnemers. Er worden geen uitnodigingsbrieven meer verstuurd, maar de zomerexcursie wordt breed onder de aandacht gebracht via de digitale nieuwsbrief, de website, Opgang, de mededelingen in de dienst en mondeling. Van de deelnemers wordt in principe een eigen bijdrage gevraagd.
De zomerexcursie wordt gesteund door de diaconie. Contact: coördinator BO

De BO maakt deel uit van het pastoraat. Het zomeruitje en de filmmiddag worden gesteund door de diaconie. De bezoekmedewerkers komen twee tot drie keer per jaar bij elkaar voor onderlinge uitwisseling en overleg met de coördinator en de predikant.

Ontmoetingsmiddag voor iedereen
Ieder jaar wordt in de stille zomerperiode een ontmoetingsmiddag georganiseerd in het Kerkelijk Centrum. Iedereen is welkom. De invulling van deze middag varieert ieder jaar; in het verleden werd vaak een film vertoond, in 2014 was er een verhalenverteller. De uitnodiging wordt breed onder de aandacht gebracht via de digitale nieuwsbrief, de website, Opgang, de mededelingen in de dienst en mondeling.

Contact: coördinator BO

De excursie en de ontmoetingsmiddag worden gesteund door de diaconie.

Contact: coördinator BO


Adventsviering Ouderen

Ieder jaar rond de kerst wordt voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder een adventsviering gehouden met de wijkpredikant.
De oudere leden ontvangen een uitnodigingsbrief voor deze viering. De bijeenkomst begint met een koffie- en thee-uurtje.
Na de viering volgt een feestelijke maaltijd die traditiegetrouw verzorgd wordt door gemeenteleden.

De organisatie is in handen van de Bezoekgroep Ouderen en valt onder het pastoraat.


Gesprek in Grote Koppel en Bladerkroon

Ieder jaar rond de kerst wordt voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder een gespreksbijeenkomst gehouden in de Grote Koppel en de Bladerkroon, onder leiding van de wijkpredikant en een van de ambtsdragers. Deze gesprekken worden in de huiskamer van een bewoner gehouden, er nemen doorgaans 6 tot 7 personen aan deel.

Contact: coördinator BO


Printerversie