U bevindt zich hier: Wijkgemeente Vertrouwenspersonen  
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen en routebeschrijving
Vertrouwenspersonen
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk
Kunst & Kerk

VERTROUWENSPERSONEN
 

Dat de Protestantse Gemeente Zeist-West een veilige kerk wil zijn voor ieder die op enige wijze betrokken is bij het werk van de kerk, behoeft geen betoog. Een veilige kerk is een geloofsgemeenschap waarvan de leden alle mensen met wie zij binnen en buiten de kerk bemoeienis hebben, met respect behandelen. Paulus gebruikt voor de gemeente van Christus het beeld van het lichaam dat een eenheid is die uit vele delen bestaat. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Heer. En hoewel er heel verschillende ambten en taken te vervullen zijn, kan de een niet zeggen dat hij of zij méér is of belangrijker dan de ander. In ieder werkt een en dezelfde Geest (I Kor. 12, 4 – 31).

Concreet betekent dit dat niemand misbruik mag maken van zijn of haar positie en de leiding van de kerk corrigerend zal moeten optreden als er onverhoopt sprake is van grensoverschrijdend gedrag en vertrouwen is geschonden. In onze gemeente maken we gebruik van het beleidsplan dat door de AK is opgesteld. Hierin worden de richtlijnen van de landelijke Protestantse Kerk Nederland gevolgd (https://www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente).

In het beleidsplan staat een aantal een stappen beschreven:
1. Het bespreekbaar maken van het thema ‘een veilige kerk’ in de verschillende (wijk)gemeenten
2. Het vaststellen van omgangsregels (gedragsprotocol)
3. De aanstelling van vertrouwenspersonen
4. Protocol bij de melding van grensoverschrijdend gedrag
5. Aanstellingsbeleid en invoering van VOG (wanneer gewenst of noodzakelijk?)
6. Financiën
7. Route voor de vaststelling van het beleidsplan in de Algemene Kerkenraad

U kunt het volledige beleidsplan [1.007 KB] hier downloaden.


Vertrouwenspersonen
 

Charissa Zijp
charissa_zijp@hotmail.com
Tel. 06 427 894 66


 
 

Anton Stegeman
antonstegeman@live.nl
Tel. 06 150 226 4


 
Printerversie