U bevindt zich hier: Wijkgemeente Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk  
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen en routebeschrijving
Vertrouwenspersonen
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk
Kunst & Kerk

EEN DUURZAME EN SOCIAAL RECHTVAARDIGE GROENE KERK
  

Als eerste stap naar een kerkelijke gemeente die duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft is op 13 mei 2012 de PKN wijkgemeente Zeist-West een Fair Trade kerk geworden. Dit betekent dat in het Kerkelijk Centrum de wijkgemeente bij inkoop en gebruik van al haar producten consequent op duurzaamheid let. Verder wordt informatie gegeven over Fair Trade en wordt dit op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Een van de middelen om de gemeente kennis te laten maken met Fair Trade [1.004 KB] is een door de ZWO-commissie samengesteld boekje waarin veel informatie wordt gegeven over dit onderwerp.
Als tweede stap heeft de Kerkenraad vervolgens het besluit genomen om stappen te zetten naar een Fair Climate [1.179 KB] Kerk, ook wel Groene Kerk genoemd. De ZWO-commissie heeft weer een boekje gemaakt waarin globaal wordt uitgelegd wat Fair Climate betekent. Dit boekje is op 13 oktober 2013 in de dienst, waarin aandacht werd besteed aan Werelddiakonaat, gepresenteerd.
In de loop van 2015 is de derde stap gezet. Met als onderwerp Fair Finance [9.009 KB] heeft het laatste boekje uit deze duurzaamheidsreeks het licht gezien.


Wat is Fair Trade

Iedere dag kun je tijdens het winkelen kiezen voor Fair Trade producten. Fair Trade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij Fair Trade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. Ook zorgt Fair Trade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie, en in de gemeenschap waarin zij leven. Daarbij schenken ze bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze ook extra aandacht aan het milieu.

Wat doet Zeist-West aan Fair Trade
Door aandacht te vragen voor Fair Trade willen we de gemeenteleden ervan doordringen dat het gebruik van Fair Trade producten bijdraagt aan
- handelen met respect voor mens en milieu;
- menswaardige omstandigheden en gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
- duurzame handelsrelaties met producenten en een goede prijs voor hun producten.

In onze kerk zijn koffie en thee Fair Trade. De avondmaalswijn is Fair Trade en biologisch. Al het gebruikte papier heeft het FSC keurmerk. Het stichtingsbestuur en de wijkkerkenraad vragen huurders en gebruikers om zoveel mogelijk Fair Trade producten te gebruiken.
Eén maal per maand worden in samenwerking met de Wereldwinkel na de kerkdienst food- en non food Fair Trade producten verkocht aan de gemeenteleden.
Elke vier jaar wordt een project gekozen uit een ontwikkelingsland waaraan gedurende deze periode extra aandacht wordt besteed. Een gekozen project moet onder andere voldoen aan de criteria van Fair Trade, Fair Climate en Fair Finance.
Voor de jaarlijks terugkerende Fair Trade weken wordt aandacht gevraagd van de gemeenteleden en wordt meegedaan aan acties.
ZWO-leden van onze gemeente nemen deel aan de Fair Trade werkgroep van de burgerlijke gemeente Zeist.


 

Wat is Fair Climate

Na het boekje over Fair Trade in onze wijkgemeente zijn er nog twee boekjes verschenen. Het tweede boekje gaat over Fair Climate.
De aarde raakt aan zijn grenzen. Zowel wat betreft de voorraad niet-duurzame energie als het opnamevermogen van vervuilende CO2.
Het klimaat verandert immers; grotendeels veroorzaakt door de mens.
Duurzaamheid is een veelgehoord begrip, ook in de kerk. Van verkooptafel voor fair trade-producten, via een stevig beleid hoe duurzaam de kerk wil zijn tot verwondering over de Schepping en zorg om de natuur. Maar “duurzaam leven” is allang geen keuze meer. Nieuwe duurzaamheid is meer doen en niet werkloos toekijken bij de aanslag op de Schepping die wij als mensen plegen. Dit kan door de 3V’s: verminderen, veranderen en vergoeden.

Wat doet Zeist-West aan Fair Climate

Door aandacht te vragen voor Fair Climate willen we bereiken dat:
- in de kerk bewust zuinig wordt omgegaan met energie;
- gemeenteleden kiezen voor vormen van duurzame of groene energie;
- gemeenteleden thuis zuinig energie gebruiken;
- gemeenteleden overstappen op duurzame energie thuis;
- andere kerken het Fair Climate programma ook invoeren.

De meest effectieve manier om de CO2-uitstoot te beperken is door te verminderen, dus minder vervuilende energie te gebruiken. In onze kerk verminderen we door bij de recente verbouwing van ons kerkgebouw te kiezen voor een goede isolatie van dak en ramen, een betere regeling van de verwarming en door de conventionele verlichting te vervangen door led lampen.
Ook wordt bijvoorbeeld aan de gemeenteleden gevraagd om mee te doen aan Warme Truiendag door op die dag de verwarming een of meer graden lager te zetten.
Veranderen houdt in dat we overstappen naar duurzame energie (zon, wind, water, biogas). Dit doen we door op het nieuwe dak van het kerkgebouw zonnepanelen te plaatsen.
In de derde plaats kunnen we onze CO2-uitstoot vergoeden door subsidie te geven aan hen die wel overgaan op duurzame energie. Omdat dit een taak is van de overheid kunnen we dit als individuele burgers alleen beïnvloeden door bij verkiezingen voor een partij te kiezen die dit in zijn programma heeft staan.


 

Wat is Fair Finance

Een kerk bestaat uit twee lagen.
De eerste is de kerk als instituut. Daarbij gaat het onder andere om het geld van de kerk zelf, dat op een bankrekening staat of belegd is. Is dit verantwoord belegd in de zin van een breder rendement dan het financiële rendement alleen?
De tweede laag is die van de kerk als ledenorganisatie. Veel mensen hebben wel geld op de bank staan, als appeltje voor de dorst of om belangrijke betalingen mee te doen. Staat dat geld daar op een manier die voldoet aan Fair Finance? Vragen we ons wel eens af of we met dit geld ook voor onze naaste kunnen zorgen of zijn we alleen voor onszelf bezig.
Het gaat in het geloof en in de bijbel om wat je doet met je geld. Geld kan je vrij maken en met geld kun je goede dingen doen en anderen helpen. Maar je kunt ook zo aan het geld vastzitten dat jij het geld niet meer bezit, maar dat het geld jou in bezit heeft genomen. Is dat wat we willen?

Wat doet Zeist-West aan Fair Finance
De PKN wijkgemeente Zeist-West heeft een boekje uitgegeven waarin deze en andere vragen aan de orde komen voor beide lagen.
Met aandacht voor Fair Finance, onder andere via dit boekje, willen we bereiken dat het rendement dat wordt nagestreefd bij sparen en beleggen een breder rendement wordt:dat gemeenteleden en kerkrentmeesters van Zeist kiezen voor een bank waar hun spaargeld en beleggingen worden besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan een duurzame samenleving;dat er aandacht is voor het rendement van de allerarmste mensen elders in de wereld waarvan velen nog nooit een bankrekening hebben geopend;voor een maatschappelijk rendement, zoals werk en inkomen voor kwetsbare groepen mensen;voor sociaal rendement met oog voor milieu en veiligheid in de werksituatie.


 
Printerversie