U bevindt zich hier: Wijkgemeente Pastorale zorg  
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen en routebeschrijving
Vertrouwenspersonen
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk
Kunst & Kerk

PASTORALE ZORG

Contactgegevens voor het pastoraat

Wanneer u in het geval van een crisis een beroep wilt doen op de predikant, dan kunt u daarvoor contact opnemen Wim Blom (06-49836194). Hij zal dan het verdere contact regelen.


Huisbezoek

De pastorale zorg is vooral gericht op huisbezoek waar dat gewenst is. Veel ouderen in de gemeente krijgen bezoek van een vaste contactpersoon. Voor de aanvraag van bezoek of voor contact daarover geldt de volgende regeling:
* Voor zaken met betrekking tot gemeenteleden van 80 jaar en ouder graag contact opnemen via de desbetreffende bekende contactpersoon. En indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (06-17603003) of Janneke Keijmel (06-83010486)
* Voor zaken met betrekking tot leden jonger dan 80 jaar graag contact opnemen met Kees Manintveld (06-15097230).
* In geval van overlijden is Wim Blom (ouderling pastoraat; 06-49836194) eerste aanspreekpunt.

Wijkpredikant ds. Tineke Dronkert
(zie hier)

Wim Blom, ouderling pastoraat
telefoon: 06-49836194
e-mail: wimblom55@outlook.com

Coördinatie Bezoekgroep Ouderen

e-mail: boz@pknzeistwest.nl

Voor personen van 80 jaar en ouder:
Janneke Keijmel telefoon: 030-6953161
Corrie de Koning telefoon 030-6911968

Voor personen jonger dan 80 jaar:
Kees Manintveld, telefoon: 06-15097230
Printerversie