U bevindt zich hier: Wijkgemeente Oecumene  
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen en routebeschrijving
Vertrouwenspersonen
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk
Kunst & Kerk

OECUMENE

Korte historie

Oecumene maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de activiteiten in het kerkelijk centrum. In de loop van de afgelopen veertig jaar zijn de hervormde en gereformeerde wijkgemeente (sinds 1990 Samen-op-Weg gemeente en sinds 2001 PKN) en de parochie in Zeist West steeds meer naar elkaar toe gegroeid. Oecumene kende een schuchter begin. Na de diensten op zondag trof men elkaar bij de koffie. Daaruit groeiden de onderlinge contacten. En dankzij de inzet van een bepaalde personen en voorgangers die zich daarvoor sterk maakten, is de oecumene in de jaren ‘80 en ‘90 opgebloeid. Het vertrek van de RK kerk uit het kerkgebouw was dan ook een grote aderlating.


 

Oecumenische activiteiten in Zeist West

Oecumenisch vieren doen we in Zeist-brede vieringen gezamenlijk met de Emmaüsparochie, de Doopsgezinde Kerk, de Gemeente van Apostolische Christenen, het Leger des Heils, de Evangelische Broedergemeente, de Noorderlichtgemeente, de Thomasgemeente en de Oosterkerk. Naast deze vieringen, in de gebedsweek voor de eenheid, op Kerkendag ( zondag na Pinksteren) en de vredesweek is er een oecumenisch morgengebed op Hemelvaartsdag en op Nieuwjaarsdag. In de Veertigdagentijd en de Adventstijd houden we op woensdagavond in samenwerking. Zie heir voor de komende oecumenische vieringen.


Raad van Kerken

Door het vertrek van de Parochie uit het Kerkelijk Centrum in De Clomp zijn de oecumenische activiteiten verbreed naar heel Zeist. In de Zeister Raad van Kerken is nu een werkgroep 'Vieren en Vorming' actief. Hiervanuit worden de oecumenische vieringen, vespers en Forum georganiseerd en gecoördineerd.
Sinds enkele jaren wordt een digitale veertigdagenkalender uitgegeven.


 

Oecumenische vieringen

   
Printerversie