U bevindt zich hier: Wijkgemeente Financiën Actie Kerkbalans  
 FINANCIËN
Actie Kerkbalans
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
Financiën
Oecumene
Adressen en routebeschrijving
Vertrouwenspersonen
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk
Kunst & Kerk

HOEVEEL ZAL IK GEVEN?
 

Een veel gestelde vraag is hoe hoog uw bijdrage zou moeten zijn.
Wij willen die vraag omdraaien: hoeveel heeft u over voor het voortbestaan van de kerk?

Deze vraag kunnen wij niet voor u beantwoorden, maar we kunnen wel iets zeggen over waar we op hopen. Niet dat we over uw portemonnee willen beslissen, maar meer als hulp om nog eens na te denken over de hoogte van uw bijdrage in de afgelopen jaren en te overwegen die voor 2023 zo mogelijk te verhogen.

Het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen zo mogelijk een bijdrage geeft, al is het maar om te laten zien dat je geeft om de kerk.

Anders dan veel verenigingen en sportclubs werkt de wijkgemeente niet met een vaste verplichte bijdrage per lid. Uw bijdrage is geheel vrijwillig. Wij vragen u om waar mogelijk naar vermogen bij te dragen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Vaak wordt uitgegaan van 1-2% van het netto inkomen bij een modaal tot hoger inkomen. Maar als u minder of misschien zelfs veel minder inkomen heeft is dit eigenlijk te veel. Als richtlijn zou u onderstaande tabel van de PKN kunnen hanteren. Daarin is het netto inkomen (inclusief eventuele vermogensinkomsten) als uitgangspunt genomen. Bent u tweeverdiener, tel dan uw beide netto inkomens bij elkaar op.
 
Inkomen netto, per maand  Bijdrage per maand  Bijdrage per jaar 
Minimumloon, jongeren, studenten  € 5-10  € 60-120 
€ 2.000  € 20-40  € 250-500 
€ 4.000  € 50-100  € 600-1.200 
€ 6.000  € 150-200  € 1.800-2.400  

Uiteraard hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u meer of minder voor uw kerk kunt missen. Het is nadrukkelijk een richtlijn. Gelukkig zijn er ook leden die ruimte hebben om meer bij te dragen dan we hier hebben aangegeven.

Bekijk nog eens goed wat u voor de kerk over heeft en maak niet automatisch hetzelfde over als in de voorgaande jaren. Als het kan verhoog uw bijdrage dan om de stijgende kosten te dekken en ook de gift aan de wijkkas mee te nemen..
Printerversie