U bevindt zich hier: Wijkgemeente Organisatie Kerkenraad en Moderamen  
 ORGANISATIE
Structuur
Kerkenraad en Moderamen
Historie
Wijkreglementen
Jaarrooster
 WIJKGEMEENTE
Profiel Zeist-West
Predikanten
Pastorale zorg
Organisatie
FinanciŽn
Oecumene
Adressen en routebeschrijving
Vertrouwenspersonen
Een duurzame en sociaal rechtvaardige Groene Kerk
Kunst & Kerk

KERKENRAAD EN MODERAMEN

Wijkkerkenraad 2023
 

v.l.n.r. Wil Nijenhuis, Jelmer Martens, Chantal van Lieshout, Jeroen Zomerplaag, Nicolette van de Kuilen -Dirkze, Henk Wapperom, Wim Blom, Hugo Albers, Tineke Dronkert, Jan Stafleu.


Wijkkerkenraad

Naam  Functie 
Hugo Albers  Ouderling communicatie  
Wim Blom  Ouderling pastoraat 
Ds. Tineke C.M. Dronkert  Wijkpredikant 
Nicolette van de Kuilen-Dirkze  Ouderling - Kerkrentmeester  
Chantal van Lieshout  Diaken, lid CvD 
Jelmer Martens  Ouderling - Kerkrentmeester, lid CvK 
Wil Nijenhuis  Diaken, lid CvD 
Jan Stafleu  Ouderling - Kerkrentmeester  
Henk Wapperom  Ouderling; scriba Wijkkerkenraad  
Jeroen Zomerplaag  Ouderling, afgevaardigde Algemene Kerkenraad  Moderamen

Moderamen  Functie 
Vacant  Voorzitter 
Henk Wapperom  Scriba/notulist 
Jan Stafleur  Ouderling - Kerkrentmeester 
Ds. Tineke C.M. Dronkert  Wijkpredikant  

De kerkenraad is bereikbaar via: scriba@pknzeistwest.nl
Ledenadministratie Zeist-West

Coby Pos en Jan Stafleu (administrateurs)
E-mail: ledenadministratie@pknzeistwest.nl

Printerversie