Index

Nieuwe Stiltehoek in gebruik

Nieuwe Stiltehoek gemaakt door Anne-Marie van der Wilt


Zondag 27 mei geen viering in KC

Vanwege Kerkendag geen dienst in het KC.
Er is dan een oecumenische viering bij de Broedergemeente.


Berichten

Nieuwe Stiltehoek in gebruik genomen. Met Pinksteren is officieel de nieuwe stiltehoek in Zeist-West in gebruik genomen. Dankzij een legaat, giften en een heuse ‘Clubactie’ hebben we in een aantal maanden het totale bedrag bij elkaar gebracht. Het is een volgende stap in het opknappen en herinrichten van ons kerkelijk huis. De nieuwe Stiltehoek is een initiatief van Corja Menken-Bekius. Het ontwerp en de uitvoering is van theoloog en beeldend kunstenaar ds. Anne-Marie van der Wilt uit Capelle aan den IJssel. Zij verteld hieronder over het ontstaan en de gebruikte symbolen.Lees verder ...Beroepingsproces Deze week is de beroepingscommissie aan het werk gegaan. De profielbrief is geplaatst op de PKN vacaturebank en deze kunt u ook hier lezen en downloaden. De vacature staat open tot 16 maart a.s.

 

Wake bij Kamp van Zeist De Raden van Kerken van Zeist en Soest organiseren iedere eerste zondag van de maand een wake. Waarom waken wij? Omdat detentie alleen als laatste middel mag worden ingezet en nooit een ‘gewoon’ onderdeel van ons vreemdelingenbeleid mag zijn. Omdat mensen zonder strafblad niet in een gevangenis horen. Nog altijd worden mensen in detentie opgesloten omdat ze geen geldige papieren hebben. En vaak worden ze ook weer op straat gezet omdat ze niet uitgezet kunnen worden. We hebben het over mensen zonder strafblad, die geen kant op kunnen.. Breng bloemen mee! Breng mensen mee! Breng licht!Pinksterzendingscollecte 20 mei Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. Lees verder ...Oecumenische viering Kerkendag Op zondag Trinitatis wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden. Hieraan doen steeds meer kerken mee en dat is verheugend. Zondag 27 mei om 10 uur begint de viering, die hopelijk weer buiten kan plaatsvinden.

 

Emmauswandeling van Ontmoetingsgroep Zaterdagmiddag 12 mei is er weer een Zaterdag 12 meir kwamen we met 13 personen in het KC bij elkaar. We moesten twee aan twee gaan wandelen, eerst 20 min. in stilte en dan om de beurt onze gedachten over Hemelvaart en Pinksteren aan elkaar vertellen. Na drieën troffen we elkaar weer op het terras van de Posterij. We hebben tot bij vieren daar gezellig zitten praten en plannen gemaakt voor de volgende keer: 15 juni met elkaar eten bij ons in de tuin.. Lees verder ...

 

Collectebonnen bestellen Hier kunt u het bestelformulier voor de collectebonnen downloaden

 

Berichten Berichten van de afgelopen weken

 

Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.
Gebruik geen andere adressen want dan loopt u een goede kans dat het bericht nergens terecht komt.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl


Laatste wijziging website

Laatste wijziging op donderdag 24 mei 2018 om 22:20 uur.


Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken