Berichten

Het Zonnelied blijft klinken Franciscus, die bijzondere man uit Assisi, liet aan de wereld het Zonnelied na. De inspiratie daarvan gaat nog steeds door. In de NoorderLichtkerk is daar op dit moment een tentoonstelling aan gewijd. Op dinsdag 23 januari, van 15.00 -16.30 uur, is Jan Roos daar aanwezig. Jan is actief in de Franciscaanse Beweging, een oecumenisch platform dat zich laat inspireren door Franciscus en Clara. Graag vertelt hij daar wat over, en kunnen we met hem in gesprek. Hoe krijgt de inspiratie van het Zonnelied handen en voeten in ons dagelijks leven?

 

Het Zonnelied daagt uit Kunstenaar Marleen B. Berg werkt met op verschillende materialen, en vindt het ook leuk om mensen te begeleiden in het vinden van hun werkwijze: zelf aan de gang met kwast, pen en inkt, koper. In een beeldend gesprek met de elementen van het Zonnelied! Donderdag 25 januari, 14.30 -17.00 uur. Kosten: het gebruikte materiaal.

 

Vernieuwd programma Stiltetour voorjaar 2018 Mirjam van der Vegt en Ronald Koops komen in het voorjaar 2018 met een vernieuwd programma van de Stiltetour. Doel: bezoekers helpen om de rust en vrede van God te ervaren en om – fictief – naar buiten te gaan, de natuur in. Leidraad is Psalm 119:22: ‘U geeft mij nieuwe ruimte.’ Bezoekers beleven het verhaal van Jakob uit de Bijbel met rustige muziek, stiltewoorden en hun verbeelding. Op de avonden wandelen de bezoekers een verbeeldende reis door de natuur. De stiltes die deze avond vallen, zijn geen doel op zich, maar leren bezoekers te luisteren naar God en zijn Woord.

 

Ik zag een ster .... Na Driekoningen zal de sterrenhemel weer worden afgebroken. Als u uw bijdrage terug wilt hebben dan moet u uw hemellchaam uiterlijk zondag 14 november meenemen.

 

Oecumenische bijeenkomsten Gebedsweek 2018 ‘Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Het thema is ook actueel in onze tijd. Zondag 21 januari is de start van deze week van gebed voor de eenheid.Zingend het nieuwe jaar in. Wat een goed idee! Bij al uw goede voornemens voor 2018 zou u bovenstaande zin boven aan uw lijstje moeten zetten. U was het al eerder van plan maar het kwam er niet van. Dan is het nu uw kans. Om iedereen in de gelegenheid te stellen eens kennis te komen maken met ons koor, is er op 17 januari een open avond om te komen meezingen en de sfeer op Credo te proeven. Wij bieden u de mogelijkheid een aantal avonden te komen meezingen alvorens te besluiten lid te worden.

 

Beroepingscommissie bekend Alle mensen die gevraagd zijn om zitting te nemen in de beroepingscommissie hebben positief gereageerd.  De beroepingscommissie zal bestaan uit Corja Menken, Anke de Jong, Marieke Orriëns, Kees de Koning, Jan Stafleu, Sandra te Winkel, Margaret Meijvogel, Kees Manintveld en een lid van de Algemene Kerkenraad (nog niet bekend).  De beroepingscommissie kan aan de slag na toestemming van het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

 

Terugblik op Adventsgeschenk ouderen 2017 Misschien kunt u het zich nog herinneren ook al is het lang geleden. Begin van dit jaar vroeg Silene Ponstein om gedichtjes en spreuken van kerst- en nieuwjaarskaarten die u aanspraken naar haar op te sturen. Ze wilde deze bundelen om dit jaar het gebruikelijke eindejaarsgeschenk voor de ouderen en zieken zelf te maken, samengesteld, door en voor wijkgemeenteleden. En dat is gelukt. Lees verder ...Nieuw geluid in grote kerkzaal! De nieuwe geluidsinstallatie doet zijn werk en goed. Een veel helderder geluid, dat niet meer ergens vanuit het plafond komt en weerkaatst wordt door de stenen vloer. Maar gericht geluid van de zijkanten op oorhoogte.De nieuwe geluidsinstallatie doet zijn werk en goed. Een veel helderder geluid, dat niet meer ergens vanuit het plafond komt en weerkaatst wordt door de stenen vloer. Maar gericht geluid van de zijkanten op oorhoogte.lees verder ...

 

Ook exposeren in de Ontmoetingsruimte? Sinds begin 2013 hebben 19 getalenteerde wijkgenoten in de ontmoetingsruimte hun kunstwerken getoond. Maar nu is de lijst met exposanten leeg. Een goed moment voor een oproep aan iedereen die het leuk vindt eens te laten zien of opnieuw te laten zien wat hij of zij in de vrije tijd voor moois maakt. Ook zij die al eerder exposeerden worden uitgenodigd zich weer te melden zodat we de komende jaren verzekerd zijn van interessante kunstuitingen.

 

In Memoriam Dien Delvaux-Nijenhuis Op 15 november is Dien Delvaux overleden, 87 jaar oud. Ze was een markante vrouw met heel wat verhalen, vooral over vroeger. Een in memoriam door Wybranfd Ganzevoort.

 

Zie onze dromen zo kleurrijk geweven In het Detentiecentrum werkt een groep vrouwen onder leiding van beeldend kunstenaar Isabel Ferrand uit Zeist aan een wandkleed van ca 2 x 2,50 meter. Het bestaat uit kunstig geweven stroken waarop in alle talen dromen, verlangens en goede wensen zijn geborduurd. Het kleed krijgt een plek in het nieuwe stiltecentrum van het detentiecentrum. Vandaar gaat het op reis in de regio als symbool van gedeelde dromen van vrede. Borduur mee!Beter inkomen voor boerinnen in Ghana Het nieuwe meerjaren ZWO wijkproject (2017 – 2020) gaat over een beter inkomen voor Ghanese vrouwen. Deze boerinnen verwerken kariténoten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien deze vrouwen beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van! Op zondag Werelddiakonaat, 5 februari, zal dit wijkproject in de dienst nader worden toegelicht. In de Nieuwsbrief zal de ZWO commissie gedurende de looptijd van dit wijkproject voor Zeist West geregeld meer achtergrond informatie geven.Lees verder ...

 

Kerktaxidienst Als u het door die weersomstandigheden, of om een andere reden moeilijk vindt om zondags naar de viering in de kerk Zeist West te gaan, weet dan dat u gebruik kunt maken van onze Kerktaxidienst. U kunt de kerktaxi voor een langere periode inschakelen, maar ook voor een enkele keer. Onze kerktaxirijders staan voor u klaar! Neemt u voor informatie of aanmelding contact op met Anke Judels. Per email aj.judels@casema.nl of per telefoon 6952645

 

Expositie schilderijen van Wout Zijp ‘Een kijk mens ben ik, kleuren, lijnen, vormen,…. ik kan mij er zo over verwonderen, het maakt mij blij,… en dan wil ik het uitbeelden.’ Wout ZijpLief en leed post Bedankjes, adressen voor het sturen van kaarten en alles wat verder aandacht verdient.Wijziging E-mail adres? Geef het door! Voor de communicatie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van e-mail. Daarom streeft de ledenadministratie ernaar naast de gebruikelijke gegevens ook van zo veel mogelijk leden het e-mail adres in ha...Wat te doen bij een ramp in KC Onze kerk heeft evenals bedrijven de zorgplicht om in geval van nood de kerkgangers snel en efficiënt naar een veilige plek te leiden. De bedrijfshulpverlening is elke zondag ingevuld en fungeert ...Website toegankelijk voor slechtzienden De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Door het selecteren van de optie Tekstversie bovenaan de Startpagina wordt er een speciale versie voor slechtzienden van de website geopend. Ook in de brontekst wordt deze koppeling bovenaan weergegeven. Zo wordt deze koppeling snel gevonden door leeshulpen voor slechtzienden wanneer deze de pagina van boven naar beneden bewerken. Websites zonder beperkingen bevatten onder andere geen tabellen en plaatjes, omdat deze een belemmering voor leeshulpen vormen.

 

Fouten, correcties, aanvullingen ...

Als u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebt op de informatie op deze site (of bijvoorbeeld uw naam van de website wil laten verwijderen), stuur dan een berichtje aan de webmaster.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken