Actie videoapparatuur boven de € 10.000


De afgelopen weken heeft u steeds iets kunnen lezen over de noodzaak om camera’s en computerapparatuur aan te schaffen voor onze kerkzaal. Deze week is er € 2300 binnengekomen, waardoor de teller nu op € 10.050 staat. Met deze extra giften kunnen we nu ook de derde camera aanschaffen. We sparen nog even door voor de laatste onderdelen en natuurlijk de installatie van het geheel!
Helpt u ons om de bestelling zo snel mogelijk te kunnen plaatsen?
Maak dan uw bijdrage over op:

IBAN: NL56 INGB 0000 481587
ten name van: PKN Zeist-West
met de vermelding: Actie


Vergeet het woord Actie niet in de omschrijving, zodat we eenvoudig de inkomsten per week aan u kunnen tonen.

Namens de kerkrentmeesters,
Nicolette van de KuilenWaar sparen we voor

Op dit moment maken we gebruik van 2 DSLR (spiegelreflex) camera's (geleend op zondag van onze vaste fotograaf) die met capturekaarten verbonden zijn met een geleende computer. Als derde camera gebruiken we een smartphone. Via de software kunnen we daarnaast het beeld van de beamer ook in de stream verwerken.
Ht geluid tappen we af via de headset aansluiting van Kerkomroep.

Met deze opstelling, die we elke week weer moeten opbouwen, kunnen we een redelijk resultaat aan YouTube aanleveren. Maar af en toe heeft de computer storing of is deze overbelast om alles te kunnen omrekenen voor TouTube, waardoor het beeld of geluid storing heeft.
We zijn trots op het resultaat dat we tot nu toe hebben weten te bereiken, maar het is technisch eigenlijk houtje-touwtje werk en zo ingewikkeld dat maar drie mensen er mee om kunnen gaan.

In de nieuwe situatie willen we een duurzame, stabiele en eenvoudig te bedienen opossing creëren.
Daarbij maken we weer gebruik van drie camera's. Een centraal tegen de achterwand, waarmee we de tafel en de lezenaar in beeld kunnen brengen en daarnaast aan iedere zijwand een camera. Hierdoor kunnen we ieder hoekje van de kerkzaal, zoals de stiltehoek, het orgel (en muziekgroep) en bijvoorbeeld ook de doopvont, een begrafeniskist of het binnenbrengen van de paaskaars in beeld brengen. Ook bij een andere opstelling in de kerkzaal blijven we flexibel.
De beelden van de camera's kunnen ook op de beamers vertoond worden.

Het geheel wordt aangestuurd via een videomixer en een monitor. Het geluid komt via een vaste aansluiting op de geluidsinstallatie.
Voor de beamerbeelden en extra software zijn nog twee aparte computers (laptops) nodig.

Ook de stream naar TouTube wordt via een vaste encoder gestuur, waardoor er geen overbelasting kan optreden.

De wens is ook om de technische hoek te verplaatsen naar achterin de kerk, waarvoor gedeeltelijk nieuwe bekabeling en stroomaansluitingen nodig zijn.
Hiermee krijgen we een stabiele en nette oplossing, die de komende jaren ons goede diensten zal bewijzen.


Filmpje start van de actie

Bekijk hier het filmpje van de start van de actie door Gijs Wildeman.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken