'Kleine Dienstverlening' via Diaconie

Uw wijkdiaconie heeft op onze internet site de informatie over hun activiteiten geactualiseerd door plaatsing van het onlangs vastgestelde Werkplan 2018-2022 Diaconie PKN wijkgemeente Zeist West.
Op de site van onze wijkgemeente treft u onder “Samenleving” en “Diaconie” deze informatie aan. ook ons E-mailadres infodiaconie@pknzeistwest.nl waar u voor alle diaconale zaken terecht kunt, willen wij u graag onder uw aandacht brengen.
Eén punt uit het werkplan 2018-2022 lichten wij er uit:”kleine dienstverlening”. Voorheen was dit de dienstenbank die door Gretha van Haren werd beheerd. Toch wil uw wijkdiaconie kleine hulpvragen en aanbod van hulp bij elkaar brengen. Dit is niet aan de grenzen van de wijk gebonden. Het gaat daarbij om kortdurende klussen zoals het ophangen van een lamp en kinderen van school brengen/halen bij ziekte. De opzet is dat er geen sprake van afhankelijkheid is. Iemand die een beroep doet op deze mogelijkheden kan op een ander moment aanbieder van hulp zijn. Deze activiteit valt ook onder de verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie.
Ook zullen wij hulpvragers verwijzen naar Netwerk Gewoon Samen, een jongeren vrijwilligers netwerk voor inwoners www.netwerkgewoonsamen.nl. Hun E-mailadres is: contact@netwerkgewoonsamen.nl

Namens de diakenen, Lo


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken