Nieuwe Stiltehoek in gebruik genomen.

Nieuwe Stiltehoek in gebruik

Stiltehoek gemaakt door Anne-Marie van der Wilt


Met Pinksteren is officieel de nieuwe stiltehoek in Zeist-West in gebruik genomen.
Dankzij een legaat, giften en een heuse ‘Clubactie’ hebben we in een aantal maanden het totale bedrag bij elkaar gebracht. Het is een volgende stap in het opknappen en herinrichten van ons kerkelijk huis.
De nieuwe Stiltehoek is een initiatief van Corja Menken-Bekius. Het ontwerp en de uitvoering is van theoloog en beeldend kunstenaar ds. Anne-Marie van der Wilt uit Capelle aan den IJssel. Zij verteld hieronder over het ontstaan en de gebruikte symbolen.

Voorbespreking
Begin januari is er door mij samen met een groep gemeenteleden nagedacht over de stiltehoek voor de kerkzaal van de PKN gemeente Zeist -West.
Heel duidelijk was de vraag om organische vormen te verbeelden gerelateerd aan vormen zoals ze in de natuur tegenkomen. Ook was er de wens om een duif te verbeelden op het middelste glaspaneel waarachter licht zou komen. De duif zou zo centraal de aandacht krijgen.
De wens qua kleurgebruik; blauw groene tinten verbonden door warm wit, zachtgele tinten. Een stiltehoek met ruimte om er van alles in te zien en te ontdekken aansluitend bij de beleving van de mens die er op dat moment naar kijkt. Wat opvalt is de lichtsymboliek door het kleurgebruik maar ook het verlichte glaspaneel. Het geheel wil uitnodigen tot verstilling, meditatie, gebed en het branden van een kaars evenals het plaatsen van het boek waarin de namen zijn opgeschreven met daarbij de gedenkstenen die neergelegd worden voor de mensen die zijn overleden.

Symboliek
De duif heeft een rijke symboliek in de christelijke traditie. De Heilige Geest wordt vaak zo verbeeld. Dit beeld komt uit de vier evangeliën die alle vier de doop van Jezus in de Jordaan beschrijven. Gods Geest daalt in de vorm van een duif op Jezus neer. Deze belangrijke gebeurtenis aan het begin van Jezus optreden is een schitterend verhaal met bijzondere betekenis: "Jezus wordt hier voor het eerst Zoon van God genoemd". Deze gebeurtenis verwijst ook naar de waterverhalen uit het Oude Testament. De elementen die deze verhalen gemeenschappelijk hebben zijn het water, de ondergang in het water, de rol van de duif en het moment van vernieuwing, de opgang uit het water… Het verhaal van Noach , een zondvloedverhaal, is hier een mooi voorbeeld van. Het is hier de duif die de eerste keer uitvliegt om na de zondvloed te kijken of er al nieuw leefbare aarde is. Als dat niet het geval blijkt keert hij terug. Wanneer de duif de tweede keer uitvliegt keert hij terug met een olijftak , teken dat er leven mogelijk is. De derde keer blijft de duif weg als teken dat er weer volop leven op aarde mogelijk is.
Vanuit de doop en het zondvloedverhaal is de duif een universeel symbool geworden voor hoop, vrede en gerechtigheid.
Mooie, rijke thema's die passen bij de PKN gemeente Zeist-West. Een gemeente die maatschappelijk betrokken is via allerlei manieren, maar ook een gemeente die zich wil laten inspireren en voeden door de bron van het Christelijke geloof.
Met Pinksteren hebben we de komst van Gods goede Geest gevierd. Gelukkig is Gods Geest niet voorbehouden aan het Pinksterfeest maar juist zichtbaar voelbaar alle dagen van ons leven. De Geest van God zichtbaar in een duif verbeeld op het kunstwerk te zien op het middelste glaspanel. De duif land zo te midden van jullie gemeente als teken van God die nog altijd zichtbaar voelbaar in ons midden aanwezig is. De Heilige Geest die mensen ook u en mij wil inspireren, bemoedigen, troosten, creatief wil maken, in beweging wil zetten.
Ik hoop dat u en jullie veel meer in het kunstwerk zullen ontdekken dan ik hier nu vertel.

Ds. Anne-Marie van der Wilt

Meer informatie over het werk van Anne-Marie van der Wilt kunt u vinden op haar website http://www.zin-in-kleur.com


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken