Bijeenkomst jonge ouders

Op de ochtend van 22 april hebben we met 10 ouders (en acht kinderen) gesproken over verwachtingen en wensen die de jonge ouders hebben t.a.v. contact met andere ouders en toerusting of begeleiding door derden.

De centrale vraag was ‘Wat hoop je, wat verwacht je dat de kerk/de gemeente kan betekenen voor jou en je gezin (en andersom)’
- We hopen dat ons kind zich welkom voelt, zoals hij of zij is, zonder iets te moeten.
- Kinderen brengen licht in de gemeente, fijn dat dat mag en kan.
- We willen graag van gedachten wisselen over hoe je je kinderen iets mee geeft van het geloof, van de verhalen. Hoe doen anderen dat?
- Hoe ga je geloofsopvoeding vorm geven?
- Door het lidmaatschap bij een kerk geef je je kind een plek waar het thuis kan zijn, waar het opgroeit.
- We denken dat contact met andere jonge ouders een meerwaarde kan zijn in een soms wat grijze gemeente.

Vervolgens werden de ouders een aantal stellingen voorgelegd waarop ze konden reageren en ook daadwerkelijk voor in beweging moesten komen.
- Wil je uitgaan van geloofsoverdracht of wil je geloofsopvoeding
-
Wil je een vaste groep of wil je liever thematisch te werk gaan, wat losser in het contact?
- Denken jullie aan een avond door de week om als ouders bij elkaar te komen of aan een moment (bv aansluitend aan een kerkdienst op zondag) om ook iets gezelligs met de kinderen te ondernemen?
- Wil zelf de avonden/middagen voorbereiden; samen met ‘begeleiding’ voorbereiden of geen eigen voorbereiding.

Afspraken
Vóór de zomervakantie wordt er door en met ouders een avond georganiseerd waar een onderwerp wordt voorbereid en waar we nog wat verder kunnen brainstormen over de vorming van een kring van jonge ouders. Datum volgt.

Miriam Bierhaus


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken