In memoriam An Nijman


In memoriam An Nijman

In de vroege morgen van dinsdag 27 februari 2018 is An Nijman overleden. An was 98 jaar.
Wie kende haar niet? An was een van de diehards van de Parochie in de oecumenische samenwerking. Jarenlang heeft ze zich ingezet voor kerk en oecumene. Nog lang voordat ik in beeld kwam bij de vespers was zij er al. Ik herinner me in ieder geval uit de jaren 80 /90 dat zij de vesperboekjes maakte, de gastsprekers uitnodigde en 'kosterde'.
Ze maakte boekjes voor het avondgebed voorafgaande aan de vergaderingen van de oecumenische werkgroep, liturgieboekjes voor oecumenische vieringen ( en in de jaren 80 /90 waren dat er erg veel!) en wat niet meer?
Haar ijzeren geheugen kwam ons in vergaderingen goed van pas. Alles noteerde ze, alles wist ze terug te vinden. Er scherp op lettend dat alles ging zoals het was afgesproken joeg ze mensen wel eens tegen zich in het harnas. Dat alles met een grote gedrevenheid en een groot hart voor de oecumenische zaak.
Groot was haar verdriet ( en niet alleen dat van haar) toen de Parochie wegtrok uit het Kerkelijk Centrum, en dat het aantal oecumenische vieringen drastisch werd verlaagd . Ook kon ze niet verteren dat er geen gezamenlijke Schrift en Tafelvieringen meer gehouden mochten worden.
An bleef het Kerkelijk Centrum trouw en bleef zich inzetten.
En altijd onvermoeibaar bezig, tot op hoge leeftijd.
Bij kloosterweekends en landelijke oecumenische dagen ontbrak ze vrijwel nooit.
Ondanks haar zeer ernstige visuele handicap hielp ze tot vorig jaar nog mee bij de vespers.
De laatste maanden van haar leven is ze liefdevol verzorgd in het fraterhuis aan de Schorteldoeksesteeg, aanvankelijk met de bedoeling en in de hoop dat ze weer naar huis kon terugkeren, later met het idee daar te blijven wonen.
Ze was ook daar vol belangstelling naar de vespers en oecumenische vieringen. Ik bezocht haar meerdere keren in het fraterhuis en kon haar vertellen over de Aswoensdag - en vespervieringen.
Tot op het laatst was An helder van geest.
We zullen haar in het Kerkelijk Centrum missen als een van de mensen die er was 'van den beginne'.

Jeannette van Andel


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken