Actie voor nieuwe Stiltehoek


Op 3 januari kwam een groep van 10 gemeenteleden bijeen om met Anne-Marie van der Wilt, beeldend kunstenaar en predikant, van gedachten te wisselen over de inrichting van een stiltehoek in onze kerkzaal.
De hoek is gepland aan de achterwand, voor de nooduitgang, die natuurlijk vrij moet blijven.
Anne-Marie liet verschillende ontwerpen zien die zij elders heeft gerealiseerd. Daaruit kwam één soort ontwerp als het meest geschikt naar voren: een hoek die opgebouwd is uit verschillende elementen van geschilderd hout en glas applique, met centraal een kolom van licht. Voor het kunstwerk komt een plateau waar lichtjes kunnen branden en ruimte is voor het boek met de namen.
Het wordt een Stiltehoek die uitnodigt tot gebed, waar we ook onze doden kunnen gedenken.
We kozen voor zoveel mogelijk natuurlijke vormen en lijnen in groen en blauw, met warme kleuren geel, en een enkele vogel als herkenbaar element.

Anne-Marie is onmiddellijk na ons gesprek aan het werk gegaan en heeft een ontwerp gemaakt, dat door de kerkenraad is goedgekeurd.
Op dit moment werkt zij hard aan onze hoek, die voor Pinksteren wordt geïnstalleerd in een dienst waarin zij zelf voorgaat. Ik heb wat eerste foto's gezien en ik vind het nu al prachtig.

Club van 20
Er is echter één probleem: omdat onze kerkzaal behoorlijk hoog is, kan de stiltehoek niet te klein worden. Dat betekent dat de prijs hoger uitvalt dan aanvankelijk geraamd.
We hebben een legaat ontvangen waarmee het grootste deel van de kosten worden gedekt en daarnaast al wat gulle giften.
Maar we komen € 3000 tekort.
En daarvoor willen we een beroep doen op onze gemeenteleden. We zijn er van overtuigd dat u met uw gulle bijdragen dit tekort kunt aanvullen.

We hebben deze actie de Club van 20 genoemd. Als 150 mensen een bijdrage geven van € 20 hebben we het bedrag bij elkaar.
Als u mee wilt doen, maak dan € 20 over op de rekening van de Wijkkas:

Rekening (IBAN): NL56 INGB 0000 481587
ten name van: PKN Zeist-West
onder vermelding van STILTEHOEK.

Natuurlijk mag u ook een kleiner bedrag overmaken, zijn we net zo blij mee. En als u in een gulle bui bent is een (veel) grotere bijdrage natuurlijk ook mogelijk.
Alle goede gevers blijven natuurlijk anoniem.
We gaan u voortdurend op de hoogte houden van de tussenstand en hopen voor Pinksteren, als de Stiltehoek klaar is, het totale bedrag bij elkaar te hebben.

Heel veel dank voor uw bijdragen.(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken