Komende diensten

Alle vieringen vinden plaats in het Kerkelijk Centrum en beginnen om 10:00 uur.
Als lokatie en/of tijd afwijken is dat aangegeven.


Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd hebben we in Zeist-West een project aan de hand van een boekje opgezet. Dit boekje “Jij die mij aankijkt” is o.a. door Corja Menken-Bekius geschreven. Begin januari kwamen zo’n tiental mensen bij elkaar als vertegenwoordigers van groepen die met dit thema aan de slag zullen gaan.
We hebben per zondag besproken wat de rode draad is. Elke groep heeft de vrijheid om vervolgens een eigen invulling aan die ‘rode draad’ te geven.
Elke zondag besteden we ook aandacht aan de psalm van de zondag: door het zingen ervan of de tekst in gebeden te verwerken. De lezingen van de zondag komen uit het Oecumenisch Leesrooster. Ook in de vespers, die zoals gewoonlijk op woensdagavond worden gehouden, komt het hoofdthema “Jij die mij aankijkt” aan de orde. Deze serie wordt gestart op woensdag 6 maart, Aswoensdag.
Op zondag 10 maart staan we stil bij de verzoeking in de woestijn: wat is het gelaat waarmee de Eeuwige ons aankijkt? Hoe herkennen wij in al die stemmen om ons heen de stem van God? (Tineke Dronkert)
Op zondag 17 maart zoeken we naar een heilige plek: wat brengt zo’n plek in ons teweeg, hoe inspireert die plek ons in ons dagelijks bestaan? (Anton Stegeman)
Op zondag 24 maart kijken we elkaar in de ogen: kennen wij elkaar werkelijk? (Tineke Dronkert)
Op zondag 31 maart vragen we ons af, of wij niet voyeurs zijn die veilig op een afstandje naar de samenleving kijken. Wat is het verschil tussen kijken op een afstand, en zien naar wat er om ons heen gebeurt. (Tineke Dronkert)
Op zondag 7 april gaan we in dat voetspoor verder: hoe gaan wij om met dilemma’s die raken aan een keuze tussen goed en kwaad? (Rianne v.d. Nagel-Meter)
Op zondag 14 april, Palmzondag, beseffen we dat de intocht in Jeruzalem twee kanten heeft: Halleluja – Kruisig hem. Hoe verhouden wij ons tot de man die daar gaat op een ezel? (Tineke Dronkert)


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken