Foto's

Een selectie van de vele foto's die van activiteiten in de wijkgemeente Zeist-West beschikbaar zijn.
Als u een bepaalde activiteit mist en daarvan nog eens (tijdelijk) de foto's wilt zien, stuur dan een mailtje aan de webmaster.

Als u om privacyredenen bezwaren heeft tegen een foto op deze site, neem dan contact op met de webmaster.


180325 Palmpasen De Palmpasenstok (met alles wat er aan hangt) hoort bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, maar laat ook al iets doorschemeren van de weg die Jezus moet gaan: De stok is versierd met takje die verwijzen naar de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden bij de intocht in Jeruzalem. In Nederland worden de palmtakken meestal vervangen door buxustakjes. Ook hangen we linten aan de stok om de stok bij de feestelijke intocht te laten passen180304 Bevestiging Robert Baayen In de viering van zondag 4 maart is Robert Baayen door de voorganger Anton Stegeman bevestigd als ouderling. Zijn speciale aandachtsgebied zullen de vieringen zijn, zodat hij onder meer de contacten met de werkgroep Vieringen zal gaan onderhouden.180211 Kliederkerk Zondagmiddag 11 februari in het KC. Tegen vieren is de ontmoetingsruimte omgetoverd tot een ruimte die uitnodigt om lekker te spelen. Er zijn vijf knutsel/klieder/spelletjestafels, een ontvangsttafel bij de deur en een buffetje met koffie, thee, limonade en wat lekkers. Het eerste gezin komt al voor vieren binnen, helemaal uit Lexmond. Vader, moeder en 3 jonge kinderen. ‘We hadden op facebook gelezen over Kliederkerk en hadden zin om te komen kijken.’ Ze worden welkom geheten door Miriam, kiezen een drankje en dan gaan ze lekker rondkijken: ‘wat zullen we als eerste gaan doen?’. Al snel volgen er meer gezinnetjes en het wordt zelfs heel druk met zo’n 60 bezoekers. Lees verder ...180128 Doop Florian Glaubitz Op zondag 28 januari 2018 is Florian, zoon van Saskia en Martin Glaubitz gedoopt.180204 Zondag Werelddiakonaat Zondag 4 februari was er speciale aandacht voor het Werelddiakonaat. In deze dienst stond ons ons wijkproject voor de Shea butter Boerinnen in Ghana centraal. Gonda de Haan (Kerk in Actie) gaf samen met ZWO een uitgebreide toelichting op dit project. Voorganger in deze dienst was Greet van ’t Slot.180107 Bevestiging Rianne Hoetink als diaken Rianne Hoetink is in de viering van 7 januari bevestigd als diaken. Uiteraard zijn we zeer dankbaar voor haar inzet de komende jaren.171225 Kerstochtend Op kerstochtend kwam de laatste duif, de hemelduif, binnenvleiegen met een mooire boodschap. Samen met de kinderen werd er toch nog een onderdak voor hem gevonden.

 

171213 Adventviering ouderen Afgelopen woensdag 13 december was er weer een adventsviering voor 80 +. Er hadden zich 35 mensen opgegeven. Deze viering werd georganiseerd door Anke Judels, Teunie Kanselaar en Heleen van den Berg. Na de ontvangst met koffie en thee gingen we naar de grote kerkzaal waar de viering geleid werd door Marian van der Giezen. Daarna hadden een aantal gemeenteleden gezorgd voor soep, stampot en een toetje. Al met al was het weer een gezellig samen zijn. Kijk maar naar de foto's.171202 Adventmarkt Op 2 december was er voor de derde keer een Adventmarkt in het KC. Ook dze keer was het een succes met vele nieuwe gezichten van wijkbewoners.171117 Sirkelslag-Kids 17 november 2017 Vrijdagavond 17 november was het een dolle boel in de jeugdruimte. Met een groep van 9 kinderen streden we tijdens ‘Sirkelslag-Kids’ tegen 330 andere kerkelijke jeugdgroepen in Nederland. Het verhaal van Gideon had als titel ‘Geef Hoop’ en werd verteld via DVD. Het verhaal leidde de kinderen langs allerlei spelletjes, waarin ze achtereenvolgens moesten luisteren, proeven, voelen, kegelen, met water in de mond of hand rennen, puzzelen, knutselen en proefjes doen zoals ‘ballon opblazen met behulp van azijn en bakpoeder’. Lees verder en beijk de foto´s ....171021 Bevestiging van Marian van Giezen Op zondag 22 oktober is Marian van Giezen officieel bevestigd voor een tijdelijke verbintenis aan Zeist-West er ondersteuning van het pastorale werk.170917 Oecumenische viering Vredesweek Aan het begin van de vredesweek, zondag 17 september, was er een oecumenische vredesdienst in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Het thema is: 'wie was mijn vijand, ik zal hem..... in vrede ontmoeten'.170910 Startzondag Zoals we vorig jaar een achterwand vol vissen hadden, hebben we we dit jaar een wand vol met vele soorten hemellichamen: zonnen, sterren, manen, planeten. In een veelkelurig programma hebben we op startzondag begonnen het jaarthema vorm te geven. Centraal stond psalm 8 in de workshops en de viering. De ochtend werd afgesloten met een gemeenschappelijke lunch. Bekijk de foto's ...170825 en 27 Afscheid van Jan-Peter Prenger In het laatste weekend van augustus hebben we afscheid genomen van Jan-Peter Prenger. Op vrijdagavond 25 augustus hebben we een gezellige avond georganiseerd, voor, door en met onze eigen wijkgemeenteleden. Op zondag 27 augustus ging Jan-Peter voor in zijn laatste viering als wijkpredikant van Zeist-West.
(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken