Nieuwsbrief 379 - 21 april 2019


Pasen 2019


VIERINGEN


Paasmorgen: start 9.50 uur !!!

Vanmorgen kunnen we op adem komen in een feestelijke dienst. De muziekgroep en Jan de Vlaming zorgen voor een extra muzikale feestelijke noot. De dienst is voorbereid met de leiding van de kinderkerk. Direct na de zegen speelt de muziekgroep nog 3 liederen. Daarna gaan we met elkaar naar buiten, waar we rond 11.30 uur samen met de NGK de klokken opnieuw tot klinken brengen. Dat doen we allereerst ter nagedachtenis aan Bertus Neomagus, Freerk Wieringa, Iet Busschbach en Kuin Koekkoek. Maar we doen het ook om te laten horen dat het leven overwint, ondanks de dood. We sluiten dit moment af met het gezamenlijk gezongen lied van de opstanding: "De steppe" van Huub Oosterhuis. 
Na afloop hiervan is er voor ieder koffie, thee en limonade. Daarbij komt ook een traktatie van Lettie Neomagus voor ons allemaal. 


Oecumenische Paaswake 2019

We hebben de afgelopen weken verschillende mensen gesproken en er is draagvlak voor een paaswake. Er wordt enthousiast gereageerd en het initiatief wordt breed gesteund.
We hebben ook ontdekt dat we misschien wel veel vragen in een tijd waarin mensen al overvraagd worden. In dat licht is het programma als volgt geworden:
Na de paaswake op zaterdagavond om 21.30 uur is er paasbrood in de ontmoetingsruimte en gelegenheid om uw naam te schrijven op de kaarten, die wij samen met het Paaslicht daarna gaan rondbrengen in de wijk.
Voordat we op pad gaan, zullen we met elkaar een kort moment van stilte hebben in de kerkzaal en onder meer een lied zingen dat is aangedragen door een van onze gemeenteleden. Misschien komt daar nog enkel gedicht/lied/gebed bij. Daarna vertrekken we met het Paaslicht de wijk in om het paaslicht rond te brengen bij wijkbewoners die een lichtje kunnen gebruiken.
Na de nachtelijke wandeling keren we huiswaarts, duiken we ons bed in en zien we elkaar graag weer bij het paasontbijt.

Marieke Oriëns en Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl


Dienstvoorbereiding

Dienstvoorbereiding 1 mei 19.30 - 21.30 uur
De eerstvolgende dienstvoorbereiding is op woensdag 1 mei. In ons midden is dan ook Siyabulela POTWANA., predikant uit een van de townships in Afrika. Hij is te gast bij Anton Stegeman, en zal ook een bijdrage leveren aan de dienst op zondag 5 mei. 
In verband met het bijzondere karakter van de dienst beginnen we dit gesprek om 19.30 uur (afwijkende tijd dus!!), en nemen we er ruim de tijd voor om elkaar te leren kennen en van gedachten te wisselen over de lezing uit Lukas 24: 35 - 48. 
De voertaal van het gesprek is voornamelijk Engels. Natuurlijk zullen er genoeg mensen zijn die even uw inbreng in het gesprek kunnen vertalen voor 't geval u liefst even in het Nederlands iets wilt zeggen. Het is echter wel praktisch als u Engels kunt verstaan, zonder vertaling.
Komende woensdag 24 april is er dus geen dienstvoorbereiding.


GOED OM TE WETEN


Gelukwensen

Een gelukwens is op z'n plaats voor collega G. (Geert) Lustig: hij heeft afgelopen week het beroep dat op hem werd gedaan vanuit de GZB aanvaard. Met ingang van het nieuwe seizoen bereidt hij zich voor op uitzending naar Frankrijk. UNEPREF (Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de France) is een kleine reformatorische kerk met ruim 4000 leden verspreid over ruim 40 gemeenten in met name Zuid-Frankrijk (gebied van de Hugenoten) en in een aantal grote steden als Bordeaux, Parijs en Lyon. De gemeenten zijn klein en velen worden in het voortbestaan bedreigd. Er is sterk behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten. Ds Lustig zal hierin namens de GZB een belangrijke rol spelen.
Voor alle betrokkenen breekt nu een bewogen tijd aan van afscheid nemen, en de eerste stappen zetten op weg naar een nieuw begin. Wij wensen hen daarbij Gods zegen toe. 
Ds Tineke Dronkert 


Zuid-Afrikaanse predikant te gast

Evenals 11 jaar geleden heb ik, Anton Stegeman, me opgegeven voor een predikantenuitwisseling Nederland-Zuid-Afrika. Vanaf 26 april tot en met zondag 5 mei verblijft ds. Potwana bij mij. Hij is voorganger van de URCSA, een kerkgemeenschap met ruim 800 leden in Khayelitsha, een township bij Kaapstad. In Khayelitsha wonen ruim 1 miljoen mensen.
Samen bezoeken we enkele bijeenkomsten in het gemeenteleven. Zo zullen we aanwezig zijn bij de dienstvoorbereiding op 1 mei en bij de viering op zondag 5 mei. Ds Potwana spreekt Engels. In 2020 hoop ik te gast te zijn in Zuid-Afrika. Wellicht zal ik daarover te zijner tijd meer vertellen, ook in gemeente-verband.


Enquête Opgang al ingevuld?

In 2017 is Opgang als gemeenschappelijk kerkblad van de Hervormde Gemeente te Zeist en de Gereformeerde Kerk van Zeist vernieuwd.
Om inzicht te krijgen in wat u als lezer van deze veranderingen vindt, willen we u namens de algemene kerkenraden vragen een korte enquête in te vullen.
U kunt de vragen via internet beantwoorden op www.opgang.info. Eventueel kunnen andere gezinsleden die Opgang lezen daar ook aan deelnemen.
Als u de enquête op papier invult, kunt u die inleveren in uw kerk. Op de koffiebalie staat een doos waar u het ingevulde formulier in kunt doen.
U kunt tot en met 28 april uw reactie sturen of inleveren.
Alvast hartelijk dank voor uw deelname.


Gereformeerd Kerkelijk Bureau

De openingstijden van het Gereformeerd Kerkelijk Bureau wijzigen per 01 mei 2019.
Wij zullen open zijn op maandag van 12:00 – 15:00 uur en woensdag van 9:00 – 12:00 uur.
Mail: gkb@pkn-zeist.nl
Tel: 030-6916072


OMZIEN NAAR ELKAAR


Verkoop FairTrade producten

Zondag 28 april worden na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er dan het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non-food artikelen te koop.
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.

De ZWO-commissie


Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengsten van de collectes van 14 april 2019 zijn:

- Diaconie  € 153,45
- Plaatselijke Gemeente  € 158,80
- Onderhoud gebouwen  € 114,00


Lief en leed

Bloemen afgelopen week    
De bloemen van zondag 14 april zijn met een hartelijke groet van onze gemeente naar Dhr Busser. Hij is  aan het revalideren. 
Bedankjes    
Afgelopen zondag bracht Ton Verschuren mij in het ziekenhuis namens de kerk een prachtig boeket bloemen. Een grote verrassing voor mij. Heel hartelijk dank. Het deed me heel goed ! Ook hartelijk dank aan al die kerkleden, die Nan al die weken iedere dag naar het ziekenhuis brachten en weer ophaalden. We hebben dat heel erg gewaardeerd. Jan en Nan Busser  
Nieuwe adressen    
Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

ACTIVITEITEN


Aan zanglustigen en belangstellenden!

Een groepje zangers uit een opgeheven koor onderzoekt mogelijkheden om verder te kunnen zingen onder leiding van Carlijn Budde.

Er is een voorlopige verkenning gepland in mei.
 We nodigen je uit om op drie maandagavonden te komen zingen onder leiding van Carlijn
 op 13 en 20 en 27 mei
 19.45u inloop | 20.00 – 21.15 uur zingen |
 op 13 mei om 21.15 uur: informatierondje en gesprek
 op 27 mei om 21.15 uur: peiling – hoe gaan we verder?

De plaats van samenkomst is nog niet bekend, die hoor je nog.

Info en aanmelding:
e-mail Anton Stegeman: antonstegeman@live.nl
Fijn als je deze uitnodiging doorstuurt of verspreidt.


Rondleiding en lunch in Gods Werkhof

Bij het dorpje Werkhoven ligt een mooi rustiek klooster. Het ligt daar als een pareltje in het landschap. Het straalt een grote mate van serene rust, stilte en meditatie uit. Het nodigt uit om even naar binnen te gaan en het lawaai van alledag even achter je te laten. Het zoeken van de rust in je zelf en bij elkaar.
Enkele gemeenteleden van Zeist-West nodigen jullie uit om kennis te maken met dit mooie (en vrij nieuwe) kloostercomplex.
Dat kan op zaterdag 25 mei 2019 van 10.00 tot 14.00 uur.
Na ontvangst met koffie en appeltaart (met of zonder slagroom) krijgen we een rondleiding door de zalen en de kapel, alsmede door de mooie tuinen. Tuinen die ook zo zijn aangelegd dat ze stilte ademen. Na de rondleiding gaan we met z’n allen aan tafel voor een heerlijke lunch.
De kosten zijn € 29,- per persoon. Maak je geen gebruik van de lunch dan is het bedrag € 11,50.
Bij mooi weer kunnen we met de fiets gaan. We vetrekken dan om 09.15 uur vanaf het Kerkelijk-Centrum De Clomp.
Is de fiets geen optie dan kan het ook per auto. Vertrek is dan vanaf 09.30 uur. Meerijden kan dan uiteraard ook.
Geef bij deelname op waar de voorkeur naar uit gaat.
De Priorij (klooster) Gods Werkhof nabij Werkhoven is een zeer markant complex. Het is het laatste slotklooster dat in Nederland werd gebouwd (1960) volgens de richtlijnen van de RK-kerk in Nederland. Het werd tussen 1960 en 1997 bewoond door de monialen Augustinessen. Sinds 1998 is het in gebruik als een prachtig conferentiecentrum. De gemeente Bunnik heeft het een monumentale status gegeven.

Interesse?
Geef je dan zo spoedig mogelijk - maar voor 18 mei - op bij:
Jeannette van Andel, tel. 030-6955221, je.andel@wxs.nl of
Henri Wigman, tel. 030-6959536, hemawig@gmail.com of
Ronald van Gemeren, tel. 06-28845176, ronaldvgemeren@hotmail.com
Het verschuldigde bedrag kan je overmaken naar: NL44 ABNA 0558312950 tnv J van Andel ovv 'Werkhoven'.
Betaal je ook voor een 2e persoon, geef dan ook die naam door.


Agenda deze week


Zo 21 apr  8.30-  Paasontbijt (na opgave), KC  
Zo 21 apr  11.30u  Klokken luiden 
di 23 apr  20.00-22.00u  Poëzie - ontmoetingen met dichters, Noorderlichtkerk, ds. Roel Bosch  
di 23 apr  20.00-22.00u  Kring Leren en Verbinden met jaarthema Een goed gesprek", bij één van de leden thuis. Meer info www. wijkgemeentedebron 
wo 24 apr  10.00-11.30u  Woensdagmorgen gesprekskring, KC 
wo 24 apr   10.00-12.00u  Poëzie - ontmoetingen met dichters, Binnenbos, Hoog Kanje, ds. Roel Bosch  
do 25 apr  20.00-22.00u  Oecumenische gesprekskring, Geloven in deze tijd", Doopsgezinde Gemeente 
vr 26 apr  17.30u -  Eten in de Kerkzaal, gezelligheid en samenzijn onder het genot van een maaltijd, Sionskerk (opgeven verplicht) 
Zo 28 apr    Verkoop Fair Trade artikelen na de dienst 

Eerder verschenen

190327 Terugplaatsen klokken Op woensdag 27 maart zijn de volledig gerveiseerde klokken weer teruggeplaatst.

Ik zoek U in den blinde - schilderen van een lied Het lied 'Ik zoek U in den blinde'(lied 853) hebben we voorafgaand aan de veertigdagentijd met een aantal mensen van de Ontmoetingsgroep geschilderd.

Alles wat je aandacht geeft, groeit 1 maart was de eerste dag van haar laatste jaar van Miriam Bierhaus als jeugdwerker in Zeist-West. Hoe is het om het laatste jaar in te gaan?

Opvolger gezocht bij Communicatie De cc vergadert een keer per maand, met uitzondering van de zomervakantie, dan slaan we een keertje over. Onze gemeente, Zeist-West, heeft een aantal manieren waarop we elkaar en anderen op de hoogte houden over wat er speelt in onze gemeente.

Laatste Forumgids? Eind januari is weer de bekende gele langwerpige Forumgids verschenen, met de vele activiteiten die door de verschillende kerken in Zeist worden georganiseerd. Dit zal de laatste papieren gids zijn.


Kerktaxidienst

Om gebruik te maken van de kerktaxi kunt u contact opnemen met Anke Judels,
E-mail: kerktaxi@pknzeistwest.nl of per telefoon 6952645


Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Kopij die later binnenkomt wordt mogelijk pas in de week erop geplaatst.
Ook de webmaster is wel eens weg.
Stuur uw berichten dus tijdig aan publiciteit@pknzeistwest.nl.


Wijkgemeente

Kerktaxidienst

Nieuw in de wijk?

Wijziging E-mail adres? Geef het door!

Kopij Insturen

Collectebonnen bestellen

Privacyverklaring


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken