Nieuwsbrief 424 - 16 februarii 2020


Afscheid van Miriam Bierhaus


VIERINGEN


Viering zondag

Deze zondag markeren we het afscheid van Miriam als jeugdwerker in onze gemeente. Een bijzonder moment met een lach en een traan. Ze heeft veel meer gedaan dan alleen het jeugdwerk: ze was ook betrokken bij het beroepingswerk en het opzetten van het beleidsplan. Ze heeft naast het contact met scholen en organisaties rond jeugd en gezin ook een aantal wijkactiviteiten ondersteund zoals de OMG-groep, de "jonge ouders" groep en het overkoepelende overleg tussen jeugd- en gezinsouderlingen en clubwerkleiders in Zeist.
Kortom: nu zij zich op andere taken gaat richten omdat haar drie jaren voorbij zijn, zullen wij haar in veel opzichten missen.
In de dienst zingen we liederen die zij heeft uitgezocht en lopen we met haar mee in de voetsporen van de Emmausgangers.
Na de dienst kunt u Miriam zelf bedanken en haar het goede toewensen.


Bloem voor Miriam

Beste gemeenteleden,
Zoals jullie weten neemt Miriam morgen afscheid. En ik dacht ineens: zou het niet leuk zijn als Miriam een boeket uit en van de gemeente krijgt. Als we nu allemaal een bloem of tak meenemen (zonder verpakking) dan heeft ze een giga, prachtig en spontaan boeket. Vind ik wel bij Miriam passen.   
Ik zorg dat er een vaas staat en dat er verpakking is zodat Miriam ze kan meenemen.
Neemt U een bloem mee?
Chantal van Lieshout


Dienstvoorbereiding

Op 19 februari is de laatste dienstvoorbereiding, die gaat dan over Exodus 1. Daarna stopt de dienstvoorbereiding, om ieder in de gelegenheid te stellen naar de vespers te gaan in de Veertigdagentijd.


Oecumenische Aswoensdagviering en vespers

Aan het begin van de veertigdagentijd ontvangen we het askruisje.
In deze bijzonder viering op 26 februari zijn ds. Tineke Dronkert en Wiel Hoekstra de voorgangers.
Cantores van PKN wijkgemeente Zeist-West en de Emmausparochie olv pianist Gertjaap Kardol verzorgen de muziek.
De Aswoensdagviering begint om 19.15 uur.

Na de Aswoensdagviering is er wekelijks tot Pasen een oecumenisch avondgebed.
Voor de thema's maken we gebruik van het boekje “Door het lijden”, meditaties bij de kruisweg door Erik Borgman
De vespers worden gehouden op woensdag 4, 11, 18 en 25 maart, 1 en 8 april om 19.15 uur.
8 april is de laatste vesper met een moment van inkeer en bemoediging.

Iedereen die zich deze vieringen op weg naar Pasen wil laten inspireren is van harte welkom!
Aswoensdagviering en vespers worden gevierd in Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-02


Sobere maaltijd Aswoensdag

Op Aswoensdag zal er voorafgaande aan de vesperviering een sobere maaltijd zijn.
Als u hieraan mee wilt doen is het nodig u zo spoedig mogelijk aan te melden.

Datum: woensdag 26 februari
Tijd: 17.45 uur
Aanmelden bij: Henri en Marijke Wigman (hemawig@gmail.com)


GOED OM TE WETEN


Vacature geldteller collectes

Sinds januari worden de collectes niet meer geteld in het Kerkelijk Centrum, maar centraal voor heel Zeist in het Kerkelijk Bureau.
We zoeken iemand die wekelijks namens Zeist-West mee wil helpen met het tellen.
Voor meer infromatie of aanmelding kun je contact opnemen met Lo van Yperen (infodiaconie@pknzeistwest.nl).


Huispaaskaarsen

Zoals elk jaar is ook dit jaar weer de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen.
Op zondag 16 februari en zondag 1 maart kunt u na de viering in het Kerkelijk Centrum uw bestelling plaatsen. Op het Gerard van Heiningenplein zit dan iemand met een intekenlijst.
Er is keuze uit verschillende modellen; illustraties zijn beschikbaar.
U kunt contant en per bankoverschrijving betalen. Zie ook hier op de website
U krijgt de bestelling voor Pasen zonder transportkosten thuis afgeleverd.

Hans Eggersman en Anton Stegeman


Digitale Veertigdagenkalender

De digitale Veertigdagenkalender, die sinds 2010 uitgegeven wordt door de Zeister Raad van Kerken wordt door veel mensen gelezen en gewaardeerd.
Ook dit jaar zal deze Veertigdagenkalender weer verschijnen. We sluiten aan bij het thema van de vespers in Zeist-West.
U kunt u voor deze kalender aanmelden via de aanmeldknop hier onder.

Als u de veertigdagenkalender eerder hebt ontvangen hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.Bestel het Veertigdagenboekje van NBG


Doe het nu:  bijbelgenootschap.nl/40dagentijd


Open Huis in Zeist-West

Het afgelopen jaar is het Kerkelijk Centrum in De Clomp fors opgeknapt. Dat was ook noodzakelijk, omdat de oorspronkelijke nieuwbouw uiteindelijk niet doorging. Naast de technische verbeteringen en de gevel is ook de binnenzijde volledig vernieuwd.

Graag nodigen we iedereen uit om een kijkje te komen nemen op zondagmiddag 1 maart van 12.00-14.00 uur.
Nodig ook uw buren uit om eens te komen kijken.
We ontvangen hen graag met koffie/thee en iets lekkers in onze frisse ontmoetingsruimte.

Als u wilt kunt u langer blijven om die middag ook de presentatie van Corja Menken-Bekius en Arie Boers over Dagboek van een dominee in Limburg bij te wonen. U leest daarover hier meer.


Sluiting Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is tijdens de voorjaarsvakantie gesloten vanaf 24 t/m 28 februari 2020.


OMZIEN NAAR ELKAAR


Koffieochtend in KC op woensdag 4 maart

De BOZ (bezoekgroep ouderen ZW) en de diaconie organiseren op woensdagmorgen 4 maart een koffie ochtend in het KC van half elf tot twaalf uur.
Doel van de ochtend is ontmoeting, dus iedereen is welkom.
Als u opgehaald wilt worden kunt u dat doorgeven aan Corrie de Koning 030 69 11 968 of Janneke Keijmel 030 69 531 61.


Help slachtoffers oorlog en rampen wereldwijd!

Van 25 t/m 30 maart vindt de jaarlijkse ZOA-collecteweek plaats. De opbrengst zal gaan naar slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld. Om de collecte zo goed mogelijk uit te voeren en tot een succes te maken, zoekt ZOA vrijwilligers. Helpt u mee met collecteren?

Wereldwijd zijn er momenteel ruim 68 miljoen vluchtelingen en het worden er steeds meer. Denk aan de Rohingya in Myanmar die huis en haard achter hebben moeten laten. Of aan Jemen, waarvan de beelden van extreme honger onze woonkamers binnenkomen. Veel inwoners zijn direct afhankelijk van humanitaire hulp. Deze mensen zijn alles kwijt en hebben dringend hulp nodig. We zoeken nog collectanten om onder andere deze mensen te helpen. Voor u een uurtje of een avondje inzet, voor hen hoop op een betere toekomst!

ZOA helpt met de opbrengst van de collecteweek mensen die slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp en daardoor alles zijn kwijtgeraakt. Dat doet ZOA door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast helpen ze deze mensen ook om na een ramp hun leven weer op te bouwen.

Helpt u mee?
Ervaar dat u het verschil kunt maken. Het collecteren kost gemiddeld een uur tijd. Meld u aan bij Tjallie van der Kooi, tel 06-13625161 of via tiivanderkooi@casema.nl


Opbrengst collectes en FairTrade

Helaas ontvangen wij tot nu toe onvolledige informatie van het Kerkleijk Bureau over de opbrengst van de collectes.
Op dit moment hebben we de volgende informatie ontvangen:

De opbrengst van de 9 februari collecten:
- De 1e collecte was een “vrije collecte”. De opbrengst was bestemd voor Villa Vrede en de opbrengst bedroeg €.139,40.
- De deur collecte bedroeg €.78,90 met als bestemming Jeugd en Jongeren werk.


Opbrengst Actie Kerkbalans en Diaconie

Daarmee hebben we voor dit jaar op dit moment aan toezeggingen een bedrag van € 122.000.
Vorig jaar hebben we met elkaar voor Kerkbalans € 125.000 bij elkaar gebracht.
Meestal komen er naderhand nog toezeggingen binnen.
Als we kijken naar hoe het vorig jaar liep, dus eind 2019, kunnen we nog 40een aantal toezeggingen verwachten. Het lijkt het erop dat we dit jaar tenminste hetzelfde bedrag als vorig jaar zullen ontvangen en dat daarmee de dalende tendens van de laatste jaren zal worden verbroken.

Diaconale bijdrage
De tussenstand van de toezeggingen voor de Diaconale Bijdrage (Zeist breed) is €.85.440.-, een bijzonder goed resultaat.

Wij willen u, die dit hebben toegezegd, hartelijk dank hiervoor zeggen!


Lief en leed

Bloemen afgelopen week    
De bloemen van zondag 9 februari zijn gegaan naar naar Tjaard Mein. Hij heeft een ingrijpende operatie aan zijn been ondergaan, en is nu voor revalidatie op de Warande, Diakonessenhuis, Jagersingel 1, 3707 HL Zeist. De verwachting is dat zijn verblijf daar nog een tijd gaat duren. Stuur hem eens een kaartje (niet allemaal tegelijk, natuurlijk). 
Naast Tjaart heeft ook mw Jannie van Loghum een bloemengroet van de gemeente ontvangen. Zij bereikte op 10 feb de heuglijke leeftijd van 100 jaar. Enkele dagen daarvoor heeft Dicky Berg haar bloemen gebracht met een hartelijke felicitatie van de wijkgemeente. 
Nieuwe adressen    
Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

ACTIVITEITEN


Gespreksgroep Woensdagmorgen

Op de vierde woensdagmorgen in de maand komt al een groot aantal jaren een groep gemeenteleden bij elkaar rond een thema dat aanhaakt bij actuele maatschappelijke thema's.
De volgende bijeenkomst is op 26 februari, en we starten om 10.15 uur. De kerk is open vanaf 10 uur.
Tineke Dronkert


Ontmoetingsgroep over Klimaatangst

Op donderdag 20 februari houdt de Ontmoetingsgroep van de Protestantse Wijkgemeente Zeist-West een avond over klimaatangst.
De voorspellingen en ontwikkelingen, het mislukken van klimaatafspraken wereldwijd, dat alles kan beangstigend zijn. Hoe gaan we om met onze angst voor de toekomst van deze wereld?
We beginnen om 19.30 uur.
Els Brouwer leidt deze avond in.
Na de opening gaan we in subgroepjes uiteen om een paar vragen te beantwoorden. Daarna vervolgen we het gesprek in de groep.
We sluiten af om 21.30 uur.
Iedereen uit Zeist is van harte welkom!
Plaats van samenkomst is het Kerkelijk Centrum Zeist-West, De Clomp 3302, 3704 KB.
U kunt zich tot 19 februari aanmelden bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl


Zin-in-Film

Hierbij nodigen wij u weer uit voor de nieuwe serie films in het kader van het Forumprogramma "Zin in Film"!
Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek.
Thema: “Hoop voor de toekomst”.
U bent van harte welkom, meld u aan!

Donderdag 20-02-20: Monsieur Lazhar
Het hartverwarmende verhaal van Monsieur Lazhar, een Algerijnse immigrant, die leraar wordt op een lagere school in Montréal. Hij neemt er de plaats in van een lerares die tragisch om het leven is gekomen. Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan met hun verlies, heeft hij omgekeerd zelf baat bij de onschuld die zij nog in zich dragen. Een ontroerende film over verwerking van rouw, schuldgevoel, vriendschap en hoop die doet denken aan films als Être et Avoir en Entre les Murs.

Tijd: 19.30-22.15 uur
Plaats: zaal in de NoorderLichtkerk
Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie
Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel
Info/aanmelding: José Horjus
E-mail: horjus2003@ziggo.nl


Psalmenkring: Psalm 123

Op vrijdag 31 januari om 10.30 uur kunt u gewoon de consistorie binnenlopen voor een gesprek over Psalm 123.
U hoeft zich niet op te geven.
We lezen en bespreken de psalm aan de hand van verschillende vertalingen en bewerkingen in kunst, cultuur en muziek.
Hebt u zelf een bewerking van de psalm, neem die dan vooral mee!
Tineke Dronkert


Lied schilderen met Ontmoetingsgroep

In de veertigdagentijd gaat de Ontmoetingsgroep met Corja en Jolien weer een lied schilderen, en wel op donderdagmiddag 5 maart in het KC van 14.00 tot 17.00 uur.
Het lied dat we gaan schilderen: Een mens te zijn op aarde (lied 538 van Willem Barnard).
U bent van harte welkom om mee te doen.
Er kunnen maximaal 12 mensen meedoen, dus het is fijn als u zich even aanmeldt bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl


Programma Ontmoetingsgroep tot de zomer

Donderdagavond 20 februari: een avond over klimaatangst, met Els Brouwer
Donderdagmiddag 5 maart: schilderen van lied 538, met Corja Menken-Bekius en Jolien van Braak
Donderdag 19 maart: bezoek aan de Joodse driehoek in Amsterdam
Zondagmiddag 3 mei: wandelend in gesprek met Annemien Corporaal en Willy Kodde
Details over deze activiteiten volgen nog.


Uit het dagboek van een dominee

Corja Menken-Bekius en Arie Boers
Zondagmiddag 1 maart 14.30 uur in Kerkelijk Centrum Zeist-West


Afgelopen december is ds. Corja Menken-Bekius gestopt met het voorgaan in kerkdiensten. Dit afscheid roept herinneringen op aan de beginjaren van haar werk als predikant. Ze wil deze met u delen door voor te lezen uit haar Dagboek van een dominee in Limburg.
De presentatie vindt plaats op zondagmiddag 1 maart tijdens een speelse middag met Arie Boers achter de vleugel.
Na afloop is er een drankje en een hapje.

Toegang gratis.
Bij de uitgang is er een collecte voor de nieuwe inrichting van het Kerkelijk Centrum Zeist-West.

Boek bestellen
Dagboek van een dominee in Limburg kost €10,00 bij voorintekening. Zie hier voor meer informatie.

Lees ook hier.


Klik op de foto voor meer informatie


Agenda deze week


Zo 16 febr.  10.00u  Afscheidsdienst Mirjam Bierhaus 
Zo 16 febr.  Na de dienst  Paaskaarsen bestellen op het Gerard van Heiningenplein 
Wo 19 febr.   19.15u  Dienstvoorbereiding over Exodus 1 
Do 20 febr.  19.30-21.30u  Ontmoetingsgroep over klimaatangst met Els Brouwer 

Eerder verschenen

Expositie portretten door Corja Bekius Expositie in Kerkelijk Centrum Zeist-West (de Clomp), januari – maart 2020

Groepsreis naar Ghana in het najaar 2020 Het meerjaren wijkproject van PKN Zeist West “Beter inkomen voor de karitéboerinnen in Ghana” is een project van Kerk in Actie. Partnerorganisatie in Ghana is de Presbyteriaanse Kerk. Nu is een plan uitgewerkt vanuit de contacten met Kerk in Actie en samen met enkele andere PKN wijkgemeenten in de regio die ook dit landbouwproject van de karité boerinnen steunen, voor een gemeentereis naar Ghana.

Reis naar de schatten van de Ba'al Shem Tov In april organiseer ik (mede) een reis naar de Oekraine: Reis naar de schatten van de Ba’al Shem Tov. De Ba’al Shem Tov was de stichter van de Chassidische stroming in het Jodendom

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

Berichten Berichten van de afgelopen weken


Kerktaxidienst

Om gebruik te maken van de kerktaxi kunt u contact opnemen met Anke Judels,
E-mail: kerktaxi@pknzeistwest.nl of per telefoon 6952645


Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Kopij die later binnenkomt wordt mogelijk pas in de week erop geplaatst.
Ook de webmaster is wel eens weg.
Stuur uw berichten dus tijdig aan publiciteit@pknzeistwest.nl.


Wijkgemeente

Kerktaxidienst

Nieuw in de wijk?

Wijziging E-mail adres? Geef het door!

Kopij Insturen

Collectebonnen bestellen

Privacyverklaring


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken