Nieuwsbrief 356 - 9 december 2018


Geslaagde adventmarkt in KC


VIERINGEN


Vieringen Kerkelijk Centrum

De vier zondagen van Advent gaan we met de kinderen op stap naar Gods koninkrijk. Die weg is verbeeld in de vorm van een ladder met prikkeldraad. Elke zondag beklimmen we de trap en komen zo steeds dichterbij het koninkrijk. De eerste zondag 2 december is ds Geertien Morsink onze voorganger. Zij besteedt bovendien aandacht aan het Kleed van de Hoop, waaraan ook wij als gemeente vorig jaar hebben meegewerkt.
De tweede en derde zondag is ds Tineke Dronkert onze voorganger
De vierde zondag is dat ds Corja Menken-Bekius.

Adventsvesper 12 december

Thema van de vespers : "Bang voor angst?"

12 december is het subthema: 'Onverdraagzaamheid / vrede'
Voorgangers zijn: Fred Kelder en Jeannette van Andel
Deze vesper wordt gevierd in het Kerkelijk Centrum

Als u mee wilt zingen met de cantores kom dan om 18.45 uur.
Van harte welkom!

(De laatste adventsvesper is 19 december in de Doopsgezinde Kerk)

Download hier de liturgie voor de vespers


Kinderkerk: Adventsweken

Vinden jullie het ook dat de wereld er niet voor iedereen altijd even mooi uitziet?
Wat dacht je van mensen die helemaal vastlopen in hun leven. Kunnen wij ze verder op weg helpen?

Tijdens de Adventsweken klimmen wij omhoog, op weg naar het Koninkrijk en maken tijdens onze klim de wereld een stukje mooier.
Klimmen jullie met ons mee?

Kom op 2e advent, 9 december, naar de kinderkerk van PKN Zeist-West en denk mee wat we kunnen doen om de wereld vriendelijker te maken, mensen op weg te helpen, de scherpe kantjes er af te halen. Werk zo mee aan een betere wereld. Elke week een stapje hoger naar het Koninkrijk.

Namens de Kinderkerk,
Coby, Tjallie en Hettie


GOED OM TE WETEN


Adventmarkt zeer geslaagd

Het was weer een zeer gezellige middag deze 4e Adventmarkt in het Kerkelijk Centrum.
Het was leuk om te zien dat er zoveel nieuwe mensen uit de wijk op af gekomen zijn, waaronder ook veel kinderen.

Deze adventmarkt kon natuurlijk alleen een succes worden door de vele helpende handen: opbouwers, taartenbakkers, knutselhanden, koffieschenkers en nog veel meeer, ook achter de schermen.
Ook financieel zijn we er goed uitgekomen. En na afloop was de kerkzaal weer volledig ingericht in een uurtje. Heel veel dank iedereen
De opbrengst gaat naar de Wijkkas als eerste bijdrage voor bijvoorbeeld de aanschaf van nieuw meubilair voor de ontmoetingsruimte volgend jaar.
Hugo Albers

Bekijk de foto's maar om een indruk te krijgen.


Winnaar taartwedstrijd

Er waren weer mooie taarten bij met klinkende namen als Winterlandschap, Soesjestaart, Nazomertaart, Worteltaart, diverse Appeltaarten, Een heuse Kerstmantaart en een adventsstaart die Jezus met zijn discipelen voorstelde als een toekomstbeeld. Er waren Met noga en gluten vrij taarten en nog veel meer,
Maar de smaak oh ja, allemaal lekker maar de winnende taart een Benoffee Pie was als een engeltje die over je tong piest ,verrukkelijk...............
En toch eenvoudig in de ingrediënten. Een bodem van wollig cakebeslag daarover een mix van banaan,slagroom, caramel afgemaakt met pure chocoladeschaafsel.
Kortom de jury koos dit keer voor de eenvoud en de smaak.
Gefeliciteerd Martine te Winkel
Gijs Wildeman


Vrijwilliger gezocht

De groep die de agenda voor de Nieuwsbrief maakt, bestaat vanaf januari uit 5 personen, omdat een vrijwilliger stopt.
Het zou fijn zijn als hier weer iemand voor in de plaats komt. Iedereen die met Word kan werken, kan e-mailen en thuis een computer heeft, kan zich hiervoor opgeven.
Het kost je dan 1x per 6 weken ongeveer een uur tijd.
Je maakt de agenda voor de komende week aan de hand van Forum en de ingestuurde berichten. Het rooster wordt steeds voor 4 maanden opgesteld.

Meer informatie bij Mieke van Yperen tel. 030-6959946 of per email publiciteit@pknzeistwest.nl


OMZIEN NAAR ELKAAR


Nieuwsbrief in de Grote Koppel

Is er iemand die in (of vlakbij) de Grote Koppel woont en die wekelijks een geprinte versie van de Nieuwsbrief voor iemand daar in de bus kan stoppen?
Meld je dan even aan bij webmaster@pknzeistwest.nl.


In actie voor kerkasiel Bethelkerk Den Haag

In de Bethelkapel in den Haag wordt al enkele weken een continue viering gehouden voor het Armeense gezin Tamrazyan.
Ook in onze gemeente zijn er mensen die zich daardoor geraakt voelen.
Donderdagavond 6 december zijn we met een grote groep mensen bij elkaar geweest om te bekijken hoe wij daaraan kunnen bijdragen.

Afgesproken is dat we de nacht van vrijdag 21 december op zaterdag 22 december voor onze rekening nemen.
Ons deel start om 00.00 uur en duurt tot 07.00 uur zaterdagmorgen en zal bij toerbeurt door verschillende mensen gevuld worden.
Als u een gedeelte of de hele nacht wilt meemaken of op ander wijze wilt bijdragen, neem dan contact op met Anton Stegeman (antonstegeman@live.nl).
Dat kan ook bijvoorbeeld ook iets zijn voor de inwendige mens om de nacht door te komen of wilt u wel mensen halen of brengen naar de Bethelkerk, zodat de deelnemers 's morgens weer veilig thuis kunnen komen.

Vanaf zondag zal er ook een grote kaart in de ontmoetingsruimte liggen waarop u uw wensen en naam kunt schrijven. Deze nemen we dan mee naar de Bethelkapel.

Anton Stegeman en Tineke Dronkert
Lees ook dit artikel in NRC van 23-11-2018


Amnesty International schrijfmarathon

De hele zaterdag 8 december, maar ook zondagochtend na de dienst kunnen er in de consistorie brieven geschreven worden voor de schrijfmarathon van Amnesty International.
We schrijven brieven aan autoriteiten die mensen onterecht gevangenhouden.
Alle brieven die we schrijven vormen een enorme vuist tegen onrecht. Want machthebbers staan liever niet te boek als onderdrukker, folteraar of tiran.
Ook de kaarten aan activisten die onder druk staan zijn heel belangrijk. Te weten dat er mensen over de hele wereld voor hen opkomen, geeft ze de kracht om vol te houden.
Er liggen voorbeeldbrieven klaar.
Doet u mee aan de Write for Rights van Amnesty International?

Mocht u meer willen weten, kijk dan op www.amnesty.nl/Write for Rights.


Kerstactie vluchtelingen 2018: Villa Vrede

Dit jaar willen we een substantiële gift geven aan Villa Vrede in Utrecht (zie bijgevoegde folder). Dit doel past bij SAVIZ omdat Utrecht een regionale functie heeft. Mensen die door het Detentiecentrum Zeist of een AZC op straat worden gezet omdat ze niet uitzetbaar zijn, zoeken vaak daar een plek om te overleven. Omdat Villa Vrede mag blijven en moet verbouwen, is dit een mooi moment om de focus van onze Kerstactie daarheen te verplaatsen.

Lees verder ...

Lees de hele brief van SAVIZ hier.


Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengsten van de collectes van 25 november 2018 zijn:

- Diaconie € 171,54
- Plaatselijke Gemeente € 158,60
- Onderhoud gebouwen € 149,66

De opbrengst van de verkoop van FairTrade producten op de Adventmarkt is € 210,85


Lief en leed

Bloemen afgelopen week    
Zondag 2 december kregen Corrie en Henk van Limpt de bloemen, met de hartelijke felicitaties met hun 50 jarig huwelijksjubileum op 29 nov jl. 
Bedankjes    
 
Nieuwe adressen    
Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

ACTIVITEITEN


Agenda deze week

Datum  Tijd  Activiteit 
Zo 9 dec  Na de dienst  Brieven schrijven voor Amnesty International in de consistorie 
Ma 10 dec  14.00u  Gesprekskring Oosterborch, Looborch  
Di 11 dec  19.30u  Adventsvesper NoorderLichtkerk  
Wo 12 dec  15.30u  Adventsviering ouderen, KC-Zeist-West 
Wo 12 dec  19.15u  Adventsvesper Kerkelijk Centrum Zeist-West  
Vr 14 dec  19.30u  JeS Tienerclub, Jeugdhonk NoorderLichtkerk  
Vr 14 dec  19.30u  Ontmoetingsgroep, Thema: leven in een woongroep of woongemeenschap, KC-Zeist-West 
Za 15 dec  15.00u  Credo in festival of Lessons and Carols, KC-Zeist-West 
Zo 16 dec  10.00u  Ander uur-viering, Doopsgezinde Kerk 

Ontmoetingsgroepen over leven in een woongroep

Op vrijdagavond 14 december heeft de Ontmoetingsgroep in het KC een thema-avond over het leven in een woongroep of woongemeenschap.
Ds Tineke Dronkert komt ook. We beginnen om 19.30 uur met koffie en gebak en vertellen Tineke over het doel van onze groep en de thema’s die in de groep leven.
Frans houdt een inleiding over wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van en wonen in een woongemeenschap.
Corja en Nannie brengen een paar punten speels voor het voetlicht in een rollenspel.
Na de pauze praten we nog even in groepjes door over het thema.
Om 21.30 uur sluiten we de avond af.

Geen lid van de Ontmoetingsgroep maar wel interesse in deze avond?
Ook dan bent u van harte welkom!
Graag even aanmelden via ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl


Credo in Festival of Lessons and Carols

Op zaterdag 15 december a.s. verzorgt Koorvereniging Credo een middag in het Kerkelijk Centrum Zeist-West die in het teken zal staan van advent.
Er zullen korte bijbel lezingen zijn, afgewisseld door daarbij passende liederen van o.a. John Rutter, Edward Elgar e.a. Deze liederen worden begeleid door Wim Brunsveld op orgel of piano, en op fluit door Mariëtte Budding.
Algehele leiding: Arie Perk, dirigent van Credo. De lezingen zullen worden verzorgd door Judith Cooiman en Anton Stegeman.
Na dit uur van prachtige muziek en inspirerende lezingen kunt u in de ontmoetingsruimte napraten en genieten van glühwein e.d.
Aanvang: 15.00 uur.
Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.
Toegang is gratis, bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Komt allen tezamen en breng uw buurman/buurvrouw mee!


48e Kerstzang voor Iedereen in Nieuwe Kerk

De traditionele Zeister Kerstzang voor Iedereen is dit jaar op zondag 16 december, in de Nieuwe Kerk aan de Boulevard om 19.00 uur.

Voor de 48e keer wordt deze laagdrempelige en sfeervolle viering georganiseerd op de derde adventszondag. U bent van harte welkom!
De spreker van aankomende Kerstzang is Lenny Geluk- Poortvliet.
Lenny is Tweede Kamerlid èn inwoner van onze mooie gemeente.
Zij wil graag een bijdrage leveren aan de Kerstzang in Zeist.
Tijdens de Kerstzang voor Iedereen worden bekende kerstliederen gezongen.
De begeleiding is in handen van organist Peter van Nes en de de Zeister drumfanfare Jonathan onder leiding van Arnold Mulder.

Burgemeester J.J.L.M Janssen leest net als voorgaande jaren het kerstevangelie voor en houdt een korte toespraak.
Verder werkt mee het Zeister Vrouwenkoor onder leiding van dirigent Arie Perk.
De deur is open vanaf 18.30 uur.

Datum: zondag 16 december.
Aanvang: 19.00 uur.
Plaats: Nieuwe Kerk, Boulevard 2a.
Toegang: Vrij (collecte aan het einde van de dienst voor de onkosten.).


Eerder verschenen

Adventsviering ouderen Op woensdag 12 december is er weer een adventsviering voor mensen van 80 jaar en ouder...

Wereldlichtjesdag 9 december Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden.

Programma Ontmoetingsgroep Hieronder onze activiteiten voor dit jaar en begin volgend jaar ...

Geestelijke verzorging bij palliatieve zorg thuis Deze Stichting biedt geestelijke verzorging aan aan mensen die in de palliatieve fase zijn en thuis verblijven. ...


Kerktaxidienst

Om gebruik te maken van de kerktaxi kunt u contact opnemen met Anke Judels,
E-mail: kerktaxi@pknzeistwest.nl of per telefoon 6952645


Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Kopij die later binnenkomt wordt mogelijk pas in de week erop geplaatst.
Zeker tijdens de zomermaanden is dit risico extra groot, omdat ook de webmaster wel eens weg is.
Stuur uw berichten dus tijdig aan publiciteit@pknzeistwest.nl.


Wijkgemeente

Kerktaxidienst

Nieuw in de wijk?

Wijziging E-mail adres? Geef het door!

Kopij Insturen

Collectebonnen bestellen

Privacyverklaring


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken