Fairtrade Brochure

Fairtrade brochure

Medio 2010 heeft de Kerkenraad van onze wijkgemeente het besluit genomen om er naar te streven een Fairtrade kerk te worden. Dat gebeurde op initiatief van de Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Het idee hiertoe was ontstaan omdat een jaar eerder al de burgerlijke gemeente Zeist had besloten om Fairtrade te gaan worden. Voor onze wijkgemeente een mooi moment om deze stap te volgen.


Om u kennis te laten maken met Fairtrade heeft de ZWO commissie een boekje samengesteld. Voor zover nog nodig, want elke laatste zondag van de maand worden in de ontmoetingsruimte al producten van de wereldwinkel verkocht en bijvoorbeeld bij het koffiedrinken gebruiken we al een aantal Fairtrade producten. Het is een informatief boekje met het hoe en waarom van Fairtrade, de relatie met duurzaamheid, onze aanpak als wijkgemeente, de aanpak van de burgerlijke gemeente Zeist en verschillende Fairtrade bronnen, onder andere voor recepten.
(U kunt het boekje hier ook downloaden).


U kunt het boekje ook downloaden ...

In de dienst van zondag 6 februari 2011 is de officiële aftrap gegeven voor het proces op weg naar Fairtrade Kerkgemeente. Met dit informatieboekje wordt een belangrijke volgende stap gezet in het verder „Fairtrade proof“ maken van onze kerk. In de landelijke campagne wordt dit „fair-sterken“ genoemd.Volgende stappen

Binnen onze wijkgemeente Zeist-West leeft al lang het idee dat er iets moet worden gedaan met het belangrijke thema Fairtrade. Al vele jaren worden iedere maand producten uit de wereldwinkel in een stand in de ontmoetingsruimte verkocht. Maar aanvullend is er behoefte aan inbedding in de christelijke traditie en ook concrete uitwerking en praktische toepassing, zowel bij de ZWO commissie als binnen de Diakonie en ook breder in de wijkgemeente. In dit kader zijn begrippen als omzien naar elkaar, over de grenzen gaan, rentmeesterschap en ontwikkelingssamenwerking, een onderdeel van onze christelijke traditie.

Ons land heeft altijd voorop gelopen met ontwikkelingssamenwerking, zowel van overheidswege als ook door particulieren via tal van organisaties waaronder ook veel kerken en kerkelijke groepen. Daarbij wordt het steeds belangrijker dat mensen uit arme landen hun producten kunnen afzetten via de export. En die handel zal des te meer opleveren wanneer de producten tegen een eerlijke prijs kunnen worden afgezet: Fairtrade. Dat heet in vakjargon „aid and trade (hulp en handel)“.

Fairtrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu: een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Bij Fairtrade gaan organisaties langdurige handelsrelaties aan met de producenten in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen producenten investeren in hun eigen toekomst en zich op eigen kracht ontwikkelen.
Eerlijke handel wordt steeds vanzelfsprekender. In Nederland werd in 2007 door Stichting Max Havelaar, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en de vereniging COS Nederland (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) de Nederlandse Fairtrade Gemeente campagne geïntroduceerd. ICCO/Kerk in Actie sloot zich er als partner bij aan, zodat vier organisaties de campagne landelijk aanstuurden. Sinds de opheffing van COS in maart 2012 zijn er nu drie overgebleven. En net als in andere landen, breidde de campagne zich in Nederland uit met deelcampagnes als „Fairtrade Kerk“.
In het informatieboekje leest u meer over wat Fairtrade eigenlijk is en wat de relatie is met duurzame productie. Vervolgens wordt uitleg gegeven over onze aanpak binnen Zeist-West, als ook wat andere wijkgemeenten en kerkgenootschappen doen. Tenslotte bevat het boekje nuttige tips en wetenswaardigheden.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken