Actie Kerkbalans 2019


Actie kerkbalans

Geef voor je kerk
Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Voor de campagne van 2019 is het thema ‘Geef voor je kerk’.

De actieperiode start in onze wijkgemeente op zondag 12 januari.
In de eerste week worden de enveloppen verspreid en in de tweede week weer opgehaald.
Er staat dus binnenkort weer iemand bij u voor de deur. Ontvang deze 'loper' hartelijk.


IBAN voor Actie Kerkbalans 2019

Het IBAN van het Hervormd CvK voor de Actie Kerkbalans is veranderd!
Ons IBAN voor de Hervormde Actie Kerkbalans 2019 is: NL05 RABO 0373 7334 96 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Zeist.
Wilt u voor betalingen aan de Hervormde Actie Kerkbalans 2019 dit IBAN gebruiken?
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau. 030-6920300 of hkb@pkn-zeist.nl


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken