Wijkpredikant


Ds Tineke C.M. Dronkert

Ds. Tineke C.M. Dronkert

Brugakker 5641
3704 MR Zeist

Telefoon: 06 189 186 45
E-mail: ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl

Vrije dag: Maandagavond en woensdagmorgen en - middag


Gedeeltelijk werk Tineke Dronkert

In goed overleg met de wijkkerkenraad heeft Tineke zich vanaf 1 mei gedeeltelijk ziek gemeld.
Ze zal in de diensten blijven voorgaan, zoals dat met de Noorderlicht gemeente en de gemeente van het Witte Kerkje is/wordt afgesproken binnen de corona maatregelen. Daarnaast zal ze het andere werk op de achtergrond blijven ondersteunen, maar dus met minder inzet.
Voor wat betreft het pastoraat geldt de volgende, deels bekende, regeling:
* Voor zaken met betrekking tot gemeenteleden van 80 jaar en ouder graag contact opnemen via de desbetreffende bekende contactpersoon. En indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (030-6911968).
* Voor zaken met betrekking tot leden jonger dan 80 graag contact opnemen met Jeannette van Andel (pastoraal medewerker; 030-6955221) of Kees Manintveld (ouderling pastoraat; 06-15097230).
* In geval van overlijden is Kees Manintveld (06-15097230) eerste aanspreekpunt. Per situatie wordt bekeken of Tineke de uitvaart leidt of dat een collega hiervoor wordt gevraagd.
Namens de wijkkerkenraad,
Jelmer Martens


Algemene bereikbaarheid predikant

Tineke Dronkert is bereikbaar via haar telefoonnummer en mailadres. Zij zal echter niet altijd reageren op een mail of ingesproken bericht. Het kan voorkomen dat zij de mail doorstuurt naar iemand anders die plaatsvervangend de mail beantwoorden zal of het ingesproken bericht afhandelt.
Hebt u vragen van bestuurlijke aard: neem dan contact op met de scriba/voorzitter via de mail (scriba@pknzeistwest.nl).
Rond overlijden kunt u telefonisch contact opnemen met Kees Manintveld (ouderling pastoraat; 06-15097230).
Voor vragen rond pastoraat geldt de gebruikelijke regeling.


(C) 2005 - Alle rechten voorbehouden - PKN Zeist-West

Deze pagina afdrukken