U bevindt zich hier: Startpagina
Verder naar: Berichten Contact Wijkgemeente Activiteiten Samenleving Vieringen Documentatie Foto's
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Startpagina

Update coronamaatregelen

Dankzij ieders inzet om de voorzorgsmaatregelen in acht te houden, hebben de afgelopen weken de vieringen in het Kerkelijk Centrum doorgang kunnen vinden. We hadden gehoopt dat we op deze manier voorlopig zouden kunnen vieren, maar de dreiging van de omikron-variant en de nieuwe maatregelen van het kabinet, nopen ook ons om ons beleid aan te scherpen.

We nemen de dringende aanbevelingen van kabinet en CIO/PKN ter harte en adviseren u daarom thuis te blijven en de vieringen online mee te beleven.
Zodra het weer mogelijk is om naar het KC te komen zullen wij u daarover berichten.
Mogelijk zullen we daarvoor het reserveringssysteem weer moeten opstarten.

Mocht u vragen hebben of willen reageren, neemt u dan contact met de scriba, Henk Wapperom (scriba@pknzeistwest.nl).

Bericht van overlijden

GerarddeHaas

Op maandag 17 januari is op 65-jarige leeftijd overleden

Janneke (Janke)
de Groot - SweersDe afscheidsdienst in het Kerkelijk Centrum Zeist-West
en de begrafenis op de begraafplaats Zeister Bosrust
zullen zaterdag 22 januari in besloten kring plaatsvinden.

U kunt de dienst om 11.30 uur volgen via een livestream.


U kunt de dienst om 11.30 uur volgen via de volgende livestream.

Er is een digitaal condoleanceregister voor Janneke op:
www.voorneveld-uitvaartzorg.nl

U kunt de rouwkaart hier [316 KB] downloaden.

Viering op zondag

Komende zondag is ds. Greet van 't Slot voorganger in de viering om 10 uur. We lezen Jesaja 5 : 25-30 en Lucas 4 uit Woord voor Woord (K. Eykman).
De viering is alleen digitaal te volgen via Kerkomroep en YouTube.

U kunt in deze week afwisselend in verschillende kerken een gebedsbijeenkomst bijwonen (van 19.00-19.45 uur met een uitloop van een kwartier voor ontmoeting bij koffie en thee).

maandag 17 januari: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 (Online te volgen)
dinsdag 18 januari: NoorderLichtkerk, Bergweg 92a (Online te volgen)
woensdag 19 januari: de Citadel, Bergweg 6 (Online via Zoom)
donderdag 20 januari: de Ark, van Reenenweg 9a. (Bezoekers welkom)
vrijdag 21 januari: ‘Gebedswandeling’, start 19 uur bij de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44
zaterdag 22 januari: Broedergemeente kleine zaal, Zusterplein 20 (Online te volgen)

Al deze activiteiten onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
Kijk voor de laatste informatie op de website van de Raad van kerken Zeist.

Uitzendingen vanuit Zeist-West

Kerkomroep Zeist-West

YouTube Zeist-West

Vakantie ds. Tineke Dronkert

Vanaf zondag 16 januari ben ik gedurende 1 week vrijgesteld van werkzaamheden. Voor pastorale begeleiding verzoek ik u contact op te nemen met Kees Manintveld (pastorale ouderling) of uw eigen contactpersoon. Indien nodig zal hij naar een van mijn Zeister collega´s verwijzen. Voor overige zaken is de scriba, Henk Wapperom bereikbaar.
Ds. Tineke Dronkert

Actie Kerkbalans van start

Deze week gaat de Actie Kerkbalans weer van start.
Dit weekend krijgen de tientallen ‘lopers’ hun wijkje toebedeeld en komende week zullen ze de papieren zo veel mogelijk persoonlijk bij u afleveren.
De week daarop worden de ingevulde formulieren weer opgehaald.

Lees de papieren goed door en bekijk of u uw bijdrage kunt verhogen. Kijk ook nog eens naar de mogelijkheid van een periodieke schenking. Dat kan zowel voor u als voor de kerk heel gunstig uitpakken. U kunt hier meer over lezen in de brochure [819 KB] die u krijgt thuisbezorgd.

En als u alles bekeken en gelezen heeft, vul uw bijdrageformulier in en leg de envelop klaar voor de loper. Die komt deze volgende week weer ophalen.
Uiteraard kunt u de envelop ook even afgeven bij het huisadres van de loper in uw wijk. De naam en het adres staan op de papieren. Dan heeft u ook weer uw dagelijkse wandelingetje gedaan.

Lees ook de tekst over de veel gestelde vraag: hoeveel zal ik geven?

Samen kunnen we van deze actie weer een succes maken!

De ouderling-kerkrentmeesters van Zeist-West
Piet Jan Keijmel
Nicolette van de Kuilen
Jan Stafleu

Contactgegevens voor het pastoraat

* Voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder, graag contact opnemen met de u bekende contactpersoon.
* Indien die niet bekend is, dan via Corrie de Koning (030-6911968) of Janneke Keijmel (030-6953161).
* Voor leden jonger dan 80, graag contact opnemen met Kees Manintveld (ouderling pastoraat; 06-15097230).
* Ds. Tineke Dronkert is bereikbaar via 06-18918645 of via de mail ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl.

Agenda deze week

Nieuws

Oudere berichten

Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl
Sluitingstijd voor de wekelijkse Nieuwsbrief op zaterdag is donderdagavond 20.00 uur.

Laatste wijziging website

Laatste wijziging op woensdag 19 januari 2022 om 14:32 uur.

Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...

Website beveiligd met SSL certificaat

Een SSL-certificaat op een website is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.
Wanneer een website is beveiligd met een SSL-certificaat wordt dataverkeer tussen de bezoeker en de websites versleuteld. Zo is het nagenoeg onmogelijk om deze gegevens af te luisteren.
Het officiële adres van de website is vanaf nu: https://www.pknzeistwest.nl