U bevindt zich hier: Startpagina
Verder naar: Berichten Contact Wijkgemeente Activiteiten Samenleving Vieringen Documentatie Foto's
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Startpagina

Viering op zondag

Zondag 19 september is er geen viering in het KC in verband met Vredesweek. We sluiten aan bij de viering in de Josephkerk om 11.30 uur(zie hieronder).

Doopdienst 26 september
Volgende week zondag 26 september is het een feestelijke dienst, waar Sjoerd Willem Kruijsse bij het doopvont staat met zijn ouders Dennis en Jessica. Sjoerd heeft zelf 3 liederen uitgekozen die hij heel graag zingt. 
Op dit moment zijn de gevolgen van de persconferentie voor de eredienst nog niet helemaal duidelijk. 
Als in de loop van volgende week een besluit hierover is genomen, brengen we u daarvan op de hoogte en zullen we aangeven wat dat betekent voor het bijwonen van de dienst. In elk geval kunt u sowieso de dienst via de livestream mee maken. 

We nodigen iedereen uit (in het bijzonder degenen die thuis de dienst bekijken) om na afloop van de dienst naar de kerk te komen (lopend, per fiets of per auto) zodat u de doopouders en Sjoerd kunt feliciteren. Daarna is er natuurlijk koffie, thee en limonade met wat lekkers als traktatie. 

Wat doe jij in vredesnaam?

Dit is het thema van de nationale vredesweek 2021, van 18-26 september (https://www.vredesweek.nl/).

In Zeist is er op zondag 19 september een oecumenische viering waaraan 4 kerken meedoen: Parochie Sint Maarten, PKN wijkgemeente Zeist-West, de Doopsgezinde Kerk en de Evangelische Broedergemeente.
Voorgangers in die viering: ds. Tineke Dronkert (Zeist-West), Fred Kelder (Parochie), ds Maaike de Jong (Doopsgezinde Kerk) en ds. Stefan Bernhard ( Broedergemeente).
Plaats en tijd: 11.30 uur (LET OP, GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD!), Sint Josephkerk, Rozenstraat.

De collecte is voor het vredeswerk van PAX.

Aanmelden voor de viering is mogelijk bij: emmaus@parochie-sintmaarten.nl
De viering wordt livestream uitgezonden via: uitzending

Aan het einde van de vredesweek zal er een vredesontmoeting zijn, georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies in Zeist. Dan wordt ook de vredesduif uitgereikt.
Plaats en tijd: zondag 26 september, 15 uur, kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 12.

Kijkt u voor de actuele stand van zaken op de website van de Raad van Kerken Zeist (https://www.raadvankerkenzeist.nl/nieuws/vredesduif-van-zeist-4/
of neem contact op met Jeannette van Andel ( email: je.andel@wxs.nl / tel. 030 6955221)

Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid

Van 30 september tot en met 11 oktober lopen internationale pelgrims door Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow, bij de 26e
Wereldklimaatconferentie.

Op 7 oktober komt de pelgrimstocht Gewoon gaan! naar Zeist vanuit Amersfoort.
Op 8 oktober lopen ze door naar Maarssen.


De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken. Met deze pelgrimstocht willen we als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. We leggen nadruk op de urgentie van ons klimaatprobleem en roepen op tot klimaatgerechtigheid. Hoe kunnen we zorgdragen voor de schepping? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de
armsten? Hoe kunnen we zelf stappen zetten om te komen tot klimaatgerechtigheid in ons eigen leven?”

Lees verder ....

Registreren vieringen

Aanmelden Viering zondag 19 september Josephkerk

Viering zondag 26 september

Uitzendingen vanuit Zeist-West

Kerkomroep Zeist-West

YouTube Zeist-West

Agenda deze week

Berichten

Insturen kopij

Voor alle kopij die we vanuit Zeist-West gebruiken voor de Nieuwsbrief, de website en voor de nieuwe Opgang hebben we één adres: publiciteit@pknzeistwest.nl.

Stuur daarom alle berichten uitsluitend naar: publiciteit@pknzeistwest.nl
Sluitingstijd voor de wekelijkse Nieuwsbrief op zaterdag is donderdagavond 20.00 uur.

Laatste wijziging website

Laatste wijziging op vrijdag 17 september 2021 om 11:49 uur.

Website zonder beperkingen!

De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Lees verder...

Website beveiligd met SSL certificaat

Een SSL-certificaat op een website is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser.
Wanneer een website is beveiligd met een SSL-certificaat wordt dataverkeer tussen de bezoeker en de websites versleuteld. Zo is het nagenoeg onmogelijk om deze gegevens af te luisteren.
Het officiële adres van de website is vanaf nu: https://www.pknzeistwest.nl