U bevindt zich hier: Beroepingsproces
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Pivacyverklaring Kopij Insturen Agenda Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Profielbrief nieuwe predikant

Download hier de complete brief [163 KB]


Kerk in de buurt

met een hart voor mensen
met hun lief en leed
klein en groot

met een boek
vol verhalen
van God en de mensen

met een uitgestoken hand
om te helpen en aan te sporen

met een luisterend oor
om te troosten en te bemoedigen

in Gods naam

PKN Zeist-West is al ruim 25 jaar een gefedereerde wijkgemeente die deel uitmaakt van PKN Zeist. De predikanten van Zeist hebben naast de eigen wijk ook wijkoverschrijdende taken. Aan een fusie van alle PKN kerken in Zeist wordt gewerkt.
Zeist-West is een wijk uit de jaren ’70 met ongeveer 14.000 inwoners, waarin de laatste tijd weer jonge gezinnen komen wonen. Het winkelcentrum De Clomp, met daarin het Kerkelijk Centrum, is verouderd. In 2018 is een begin gemaakt met de sloop en herbouw van het hele winkelcentrum. Ook het Kerkelijk Centrum wordt opgeknapt. Er is al een nieuwe geluidsinstallatie en momenteel wordt gewerkt aan een prachtige stiltehoek.
We hebben zeer veel actieve gemeenteleden (meer dan 300) en veel van onze activiteiten zijn gericht op ontmoeting, niet alleen binnen onze wijkgemeente maar ook (samen) met anderen in de wijk, zoals het Wijkinloophuis, vluchtelingenwerk en de moskee. Sinds 2012 zijn we een Fair Trade gemeente; naast de maandelijkse verkoop van Fair Trade producten, steunen we altijd een project in een ontwikkelingsland voor een aantal jaren. De contacten met de andere kerk in ons Kerkelijk Centrum (de NGK) nemen toe. Voorbeelden zijn de gezamenlijke Kliederkerk en de kerstnachtdienst. Communicatie naar onze gemeenteleden loopt via onze website, het maandelijkse blad "Opgang" voor alle PKN gemeenten in Zeist, en vooral de wekelijkse digitale Nieuwsbrief.
In PKN Zeist-West wordt veel aandacht besteed aan de diensten. Een grote groep mensen is bij de voorbereiding betrokken en wekelijks komen ca 130 mensen naar de dienst. Het Kerkelijk Centrum is op zondag het centrale ontmoetingspunt van de gemeente. Daarnaast participeert Zeist-West graag in oecumenische activiteiten. Een voorbeeld daarvan zijn de vesperdiensten in advent en veertigdagentijd. Onze gemeente zingt graag en goed en prijst zich gelukkig met haar voortreffelijke musici.
Op zondag komt op dit moment een gering aantal kinderen in de dienst. Om het jeugd- en jongerenwerk een nieuwe impuls te geven werd per 1 maart 2017 een parttime jeugdwerker aangetrokken, die gedurende drie jaar de gemeente zal begeleiden bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.
Het huidige beleidsplan omvat de jaren 2014-2018. De gemeente bezint zich momenteel op een goede voortgang van pastoraat, diaconaat en vorming en toerusting, passend bij deze tijd. Daarbinnen is het vinden van een effectievere organisatiestructuur een expliciet punt van aandacht.

Wij zoeken een predikant (1 fte)

die
1. Graag voorgaat in vieringen en vanuit het verhaal van God verbinding kan maken met de vragen waar wij vandaag voor staan. Een predikant van wie de gemeente kan leren en die mét de gemeente wil leren.
2. Weet wat er gaande is in de gemeente, ziet wat nodig is en ons kan helpen om niet alleen op elkaar betrokken te zijn, maar ook open te staan voor anderen die onze zorg en aandacht behoeven.
3. Met ons meedenkt hoe wij PKN Zeist-West zichtbaarder kunnen maken in de wijk ten behoeve van de Zeister samenleving, in het bijzonder van hen die een steun in de rug goed kunnen gebruiken. Iemand die oog heeft voor de noden van de wereld.

Dit zijn drie van de vier poten waar een gezond schaap op rondloopt. Voor deze poten zoeken we iemand die open en oecumenisch denkt, die graag samenwerkt met anderen en verbindend kan werken.
Verder hopen we dat de nieuwe predikant zelf een vierde poot meebrengt. Die vierde poot bestaat uit een eigen inbreng aan bronnen en activiteiten waar hij/zij de eigen spiritualiteit mee voedt en de wijkgemeente nieuwe wegen kan tonen.

NB Dit fulltime predikantschap kan ook worden ingevuld als een duobaan.

Informatie over onze wijkgemeente is te vinden op de website www.pknzeistwest.nl
Een informatiemap kan worden opgevraagd door een mail te sturen aan beroeping@pknzeistwest.nl met vermelding van uw naam en adres of door contact op te nemen met Marieke Orriëns, contactpersoon voor het beroepingswerk telefoon 030 692 56 56

Reacties op deze vacature kunnen tot 16 maart a.s. worden gezonden aan: beroeping@pknzeistwest.nl