U bevindt zich hier: Berichten
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Agenda Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Gertjaap Kardol vredesduif van Zeist 2018-2019

Het Platform heeft uit de ontvangen nominaties dit jaar de Vredesduif toegekend aan Gertjaap Kardol.
De overwegingen daarvoor zijn de grote inzet van Gertjaap voor verbinding van kwetsbare mensen, niet alleen met elkaar, maar vooral ook met de meer zelfredzamen, zodat ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Hij kan goed luisteren. Steeds opnieuw bedenkt hij mogelijkheden om mensen echt te ontmoeten, te begrijpen wat nodig is. Zo helpt Gertjaap veel mensen zich te durven uiten en zich te ontplooien.

Gertjaap is momenteel vrijwilliger in het inloophuis het Lindenhuis. Hij heeft daar op donderdagochtend een pastoraal spreekuur, is gastheer op de donderdagmiddag en is onlangs gestart met een maandelijks muziekprogramma op de vrijdagmiddag. Daarnaast heeft hij lang meegedaan aan de ontmoetingen met asielzoekers, in muziek maken en samen eten. Jaren was hij vrijwilliger in het Pastoraal café, hij begeleidde o.a. de samenzang. Ook heeft hij jaren lang dienst gedaan bij het stiltecentrum op Hoog Catherijne.

Gertjaap is zeer betrokken bij vredevraagstukken ver weg, en dichtbij en communiceert hierover in diverse fora. Hij onderhoudt contacten met statushouders, ondersteunt hen zo nodig, en organiseert voor hen steeds nieuwe mogelijkheden elkaar en anderen te ontmoeten.

Hoewel Gertjaap gelukkig niet de enige is die zich inzet voor de Zeister samenleving, valt hij op doordat hij zoveel doet niettegenstaande zijn handicap en dat al op basis van zijn eigen bescheiden middelen.

Samengevat:
Gertjaap ontvangt dit jaar de Vredesduif wegens zijn toewijding aan de multiculturele samenleving, zijn ontmoetingen met vluchtelingen, zijn pastorale zorg voor mensen in de verdrukking, en dat ongesubsidieerd. Vooral door de muziek, die hem zo na aan het hart ligt, weet hij velen te verbinden.

Corja Menken-Bekius kreeg een bos bloemen. Haar naam is in al die jaren ook vaak genoemd.
Corja is voorzitter van de WKOV (werkgroep kerkelijke ondersteuning vluchtelingen). Zij zet zich op alle mogelijke manieren in voor vluchtelingen. Ze organiseert de wakes bij het Detentie Centrum Zeist, en helpt mensen die daarbij voorgaan. Ze heeft heel veel gedaan bij de organisatie van de 100e en 150e wake. Ook heeft ze contact met de geestelijke verzorgers van het detentiecentrum, waar asielzoekers gevangen worden gehouden en zorgde voor telefoonkaarten e.d. voor deze mensen. Ook heeft ze er voor gezorgd dat er in het AZC, buiten, een ruimte gecreëerd en mooi gemaakt werd voor ouders met hun kleine kinderen. Ze heeft samen met nog twee mensen SAVIZ opgericht. Hiernaar kan men geld overmaken, zodat er een potje is waaruit de gemaakte onkosten, ten behoeve van asielzoekers, vergoed kunnen worden.