U bevindt zich hier: Berichten
Terug naar: Startpagina
Algemeen: Privacybeleid Kopij Insturen Agenda Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Nieuwe privacywetgeving

Nieuwe privacywetgeving ook voor Zeist-West

Na ons eerste bericht vorige week hebben we van verschillende kanten al informatie gekregen. Heel veel dank daarvoor.
Anderen denken misschien dat het voor hen niet speelt. Dat kan zo zijn, maar voor alle zekerheid leg ik nog graag uit waarom het gaat.
Op de website van PKN Nederland staat het als volgt:

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing?
Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:
...het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden.
...het nemen van een foto van de predikant voor op de website.
...het sturen van een rekening voor de collectebonnen.
...het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie.
...het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen.
...het opnemen van verjaardagen in het kerkblad.
… publicatie van het kerkblad op de website
...uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s)
...eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein
...het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief.
...het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven.
...het hebben van personeelsgegevens.
...en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.


Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is.
De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn.

Op dit moment zijn we in de fase dat we inventariseren welke informatie we allemaal opslaan, hoe klein en beperkt ook. Want voor alles wat we opslaan moeten we een reden hebben, moeten we vastleggen hoe we de data beschermen en hoe lang we deze willen bewaren. Lastig maar niet onmogelijk. en veel meer vast dan we denken. Het gaat namelijk niet alleen om grote bestanden zoals het ledenbestand en de Nieuwsbrief, maar ook om kleine bestandjes zoals Kinderkerk, gespreksgroepen en leden van werkgroepen. Dit wordt het zogenaamde Verwerkingsregister genoemd.
Als u op een of ander wijze informatie vastlegt (naam en adres, maar ook alle ander informatie) geef dit dan zo snl mogelijk door aan de webmaster (webmaster@pknzeistwest.nl). We nemen dan contact op om samen even te bekijken welke informatie betreft en of we daar afspraken over moeten maken. Denk niet te snel dat het u niet betreft. Liever teveel dan te weinig.

Als u ons een mailtje stuurt vermeld daar dan het volgende in:
1. Welke groep betreft het
2. Wie is de contatpersoon
3. Welke gegevens bewaart u (naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedaum, enz.)
4. Wat is het doel voor dit bestand (waarom hebben we deze gegevens nodig, wat doen we ermee)
5. Hoe slaat u deze informatie op
6. Hoe lang bewaart u deze informatie.

Hulp gevraagd
Als u bijvoorbeeld vanuit uw werk of interesse ook met dit onderewerp bezig bent, dan kunnen we nog best hulp gebruiken om dit project goed af te ronden. Meld u zich dan ook aan bij de webmaster.
En als u vragen heeft. We zijn altijd bereid om u over dit onderwerp iets te vertellen.

Hugo Albers
Coby Pos
Jan Stafleu