U bevindt zich hier: Berichten
Terug naar: Startpagina
Verder naar: Laatste digitale Nieuwsbrief
Algemeen: Kantoorartikelen gezocht Privacybeleid Kopij Insturen Agenda Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Op weg naar een nieuw beroep

Zoals u weet zit onze wijkgemeente sinds zondag 27 augustus j.l. zonder predikant. Dat heeft gelukkig niet direct gevolgen gehad voor onze zondagse vieringen. Ons preekrooster is al tot het eind van dit jaar ingevuld en inmiddels is onze preekvoorziener Aly Engberts druk bezig ook voor de eerste maanden van 2018 goede gastvoorgangers te zoeken.
Maar een predikant is er niet alleen voor de zondagse taken!
Aan het samen kerk zijn hangen veel meer taken vast. Vrijwel direct nadat Jan-Peter Prenger ons meldde dat hij ons zou gaan verlaten, hebben we de Algemene Kerkenraad om professionele ondersteuning verzocht.
Vorige week hebben de gezamenlijke GAK en HAK zich hier positief over uitgesproken.

Marian van Giezen
Concreet betekent dit dat per zondag 1 oktober de in Zeist-West welbekende ds. Marian van Giezen voor 8 uur per week de nodige pastorale taken op zich gaat nemen.
De benoeming van Marian van Giezen zal een officieel tintje krijgen op zondag 22 oktober, tijdens een viering waarin zij toch al als gastpredikant ons voorgaat.
Marian heeft een parttime (0,5 fte) betrekking als predikant in Utrecht. Voor ons is ze telefonisch (06-18419992) en via e-mail (marianvangiezen@online.nl) in principe steeds bereikbaar. Afspraken zal zij zoveel mogelijk proberen te bundelen, maar niet op vastgestelde tijdstippen. Probeert u haar gerust te bellen als u haar nodig heeft!

Miriam Bierhaus
Verder wordt tot aan het eind van dit jaar ook het contract met onze jeugdwerker Miriam Bierhaus met 8 uur per week uitgebreid.
Hierbij gaat het om ondersteuning bij het beschrijven van het profiel van de gemeente en het profiel van de nieuwe predikant, het begeleiden van het beroepingsproces en de (re)organisatie van de gemeente.

Wij hebben jullie nodig!

In het voorjaar hebben we in een tweetal inspiratiebijeenkomsten met elkaar gesproken over wat wij als gemeente belangrijk vinden. Uit deze bijeenkomsten is onder meer het jaarthema voor dit seizoen voortgekomen: Geloof, daar zit muziek in! Door het vertrek van de wijkpredikant Jan-Peter Prenger, is ons proces om een profielschets te maken voor onze wijkgemeente en in een stroomversnelling gekomen.
Pas wanneer we met elkaar helder hebben wie we zijn, wat we willen en wat we kunnen, hebben we de ingrediënten voor een duidelijke profielschets voor een nieuwe predikant. Niet alleen voor onszelf maar de eerste vraag sollicitant is ook: wie zijn jullie? Vandaar dat wij graag op meerdere momenten en op meer manieren in gesprek willen gaan met elkaar.
Komende zondag zullen we iedereen een vragenlijst toesturen die in principe uitlsluitend via internet ingevuld kan worden.
Na de viering zullen we deze vragenlijst ook toelichten.

Als u geen computer heeft kan het eventueel ook op papier, en ook zullen we hulp bieden voor mensen die slecht zien of om andere reden hulp nodig hebben.
We hopen dat heel veel mensen de vragenlijst zullen invullen, want hoe meer meningen, hoe beter het beeld dat we van de wijkgemeente krijgen.

Lees vooral ook de toelichting die met de vragenlijst wordt meegestuurd.

Graag uiterlijk 15 oktober insturen of inleveren in doos in de otmoetingsruimte.

Stukken voor de HAK / GAK