U bevindt zich hier: Digitale Nieuwsbrieven
Verder naar: Archief
Algemeen: Privacyverklaring Kopij Insturen Agenda Digitale Nieuwsbrief Nieuw in de wijk? Links Wegwijzer (sitemap)

Zoeken naar:

Nieuwsbrief 433 - 29 maart 2020

VIERINGEN

Zondag 29 maart viering vanuit NoorderLicht

vanmorgen zenden we de dienst uit vanuit de Noorderlichtkerk. U ziet mij dan in beeld of u hoort mijn stem - 't is maar net waar u voor kiest! We gaan "verder" met ons Exodusproject door de Veertigdagentijd heen. We lezen over Mozes, die gezonden wordt en niet durft. We lezen over het verdriet van Jezus als hij hoort hoe Marta en Maria worstelen met de ziekte en de dood van Lazarus.
Zoals al vaker reikt zo het rooster ons teksten aan die onverwachts confronterend kunnen zijn, maar ook ons eigen leven raken.

De dienst begint om 10 uur - al zal het voor uw eigen gevoel al om 9 uur zijn. De klok gaat immers een uur vooruit!
Dat biedt u tegelijkertijd de kans om u nog eens om te draaien in bed, en pas later in te schakelen op Kerkomroep of YouTube.
De link naar de diensten vindt u in de nieuwsbrief en op de website.
Alle diensten worden opgenomen, dus u kunt gerust bij de 'brunch' nog eens beluisteren wat wij eerder "live" hebben gezegd en gezongen. Dat is ook aan te raden als de rechtstreekse verbinding om 10 uur wat instabiel is.

Voorbeden

Als er iets of iemand is waarvoor u wilt danken of wilt bidden: stuur mij een mailtje of een WhatsApp berichtje. U kunt ook uw voorbeden op een briefje schrijven en die in de brievenbus bij onze kerk stoppen. Ik zal op mijn dagelijkse wandelrondje dan vrijdagmiddag langs de kerk gaan om ze op te halen. Zo kunt u ook als u geen internet hebt maar wel voorbeden wilt doen of ergens voor wilt danken (!) betrokken zijn en meedoen.
Ik zal die ingeleverde voorbeden verwerken in mijn eigen dienst (als ik dienst heb) of in de korte vlog die elke week op woensdag zal worden geplaatst op YouTube.
Dit gebeurt natuurlijk altijd anoniem en met zorg voor uw privacy. Ik zal zelden de 'letterlijke' tekst van uw gebed overnemen. Maar ik zal altijd de intentie zo nauwkeurig mogelijk proberen over te brengen.

De viering beluisteren of bekijken

Als u zondag de viering vanuit de NoorderLichtkerk wilt beluisteren of bekijken, dan kan dat heel eenvoudig via de volgende link van Kerkomroep.nl:

Kerkomroep uitzendingen uit NoorderLicht

Als u op deze site bent kiest u de juiste datum en of u alleen geluid of ook beeld wilt.

Het is ook mogelijk om via YouTube te kijken:

YouTube uitzending vanuit NoorderLicht


De liturgie kunt u hier downloaden. [595 KB]

Het systeem van Kerkomroep.nl is nog niet aangepast aande grote aantallen bezoekers van dit moment en kan daardoor overbelast raken. Hier wordt hard aan gewerkt.
De dienst wordt op de website van Kerkomroep opgeslagen en is ook op een later tijdstip nog gewoon te volgen. We hoeven dus niet allemaal 'massaal' om 10 uur zondagochtend aan te sluiten.
De geluidsbestanden kunnen later ook worden gedownload als mp3-files en de videobestanden als mp4 bestanden. Deze zijn via diverse programma's af te spelen.
Als de uitzending ook op Youtube beschikbaar komt, zullen we dit in de volgende Nieuwsbrief melden.

Wie helpt bij vastleggen kerkdiensten?

Er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan de mogelijkheid om vieringen vanuit Zeist-West live te kunnen streamen naar YouTube. En dat lijkt te gaan lukken.
Maar het ligt nu allemaal in handen van één persoon en dat is een groot risico. Want het zou toch jammer zijn als deze persoon bijvoorbeeld door ziekte of door ziekte van naasten, niet beschikbaar zou zijn. Dan ligt alles stil.
Daarom zijn we dringend op zoek naar 1-2 personen die het leuk vinden om hieraan te gaan meewerken. Je hoeft nog niet te weten hoe het allemaal moet, want dat kun je snel leren. Zo ingewikkeld is het niet.
Enige affiniteit met computers en/of fotografie is natuurlijk wel noodzakelijk.
Neem contact op met Hugo Albers als je meer wilt weten (webmaster@pknzeistwest.nl, tel. 06-2297 6044).

Vesper woensdag 1 april

In de vesper van 1 april is het thema: "Besef;  de wenende vrouwen".
Voorganger is Sabine Thole van de Doopsgezinde Gemeente Zeist. Zij heeft de dienst met André Droogers voorbereid. Hij heeft de voorbeden gemaakt.
Vanwege het feit dat we met zo min mogelijk mensen mogen samenkomen gaat Sabine alleen voor.
Gertjaap speelt piano, Ellen en Siepie zingen.
De vesper begint om 19.15 uur. We zullen tevoren "de klokken van hoop en troost" weer luiden.
Iedereen die internet heeft kan meeluisteren!
Jeannette van Andel

De vesperviering zal worden uitgezonden via kerkomroep.nl. Als u klikt op de link komt u direct bij Zeist-West terecht.
De tekst van de liturgie kunt u
hier [1.529 KB] downloaden.

Kinderkerk 40-dagentijd - Teken van leven

In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met verhalen over Mozes uit het boek Exodus. Deze verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs als ze het heel erg moeilijk hebben. Samen met de kinderen zullen we ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een teken van leven.
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden, en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Dat doen we door elkaar aan te moedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft.

In het verhaal van vorige week lazen we dat Mozes zijn staf bij zich heeft als teken dat God bij hem is, en dat God ook Aäron stuurt om te helpen. Het verhaal van deze week uit Exodus 6 vertelt opnieuw dat God het lijden van zijn volk gezien en gehoord heeft en een teken van leven geeft. Ook wij mogen daarvan uitgaan.
Deze week sturen we opnieuw naar de ouders een suggestie voor een miniviering in het eigen gezin. Dit keer met suggesties over bidden. Hoe doe je dat? Soms volstaat het om alleen namen te noemen .. en dat kun je ook op een creatieve wijze doen.
Wil je de mail van kinderkerk ook graag ontvangen stuur dan even een mail naar Coby.Pos@ziggo.nl)

Namens de Kinderkerk, Coby, Hettie en Tjallie

GOED OM TE WETEN

Bereikbaarheid predikant

Ik probeer ook in deze periode zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor u. Gezien de overheidsmaatregelen kan ik niet bij u op bezoek komen tenzij in zeer uitzonderlijke situaties en uitsluitend na overleg met artsen.
Vrijwel alle contact met u vindt noodgedwongen plaats 'op afstand'. Dat geldt ook voor mij. Maar er zijn wel andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, anders dan de fysieke. 
Voor wie de beschikking heeft over internet of (mobiele) telefoon: u kunt mij het beste via mail of WhatsApp bereiken. Dat geeft mij de kans om uw boodschap na te kunnen lezen met aandacht die het verdient. 
Telefoneren kan een optie zijn, maar de kans is groot dat ik niet altijd opneem omdat ik in gesprek ben of anderszins bezig. Inspreken op de voicemail is dan het beste. 
Tenslotte is ook het ouderwets papier geduldig, een briefje kunt u desnoods stoppen in de brievenbus van de kerk mits u er rekening mee houdt dat ik die maar eens per week leeg in deze tijden (op vrijdagmiddag) en dat er nog meer mensen zijn die toegang hebben tot deze brievenbus. Doe uw briefje dan in een envelop en schrijf mijn naam erop.  
Voor de zekerheid nogmaals mijn gegevens: ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl en telefoon 06-189.186.45

Een vitale gemeente

Eigenlijk zijn alle activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen afgelast. Er zijn sommige activiteiten die wel doorgaan, maar dan digitaal. Als dat zo is, dan zal de 'voorzitter' of contactpersoon van uw bijeenkomst u hiervan op de hoogte stellen.
Alle fysieke afspraken zijn uit de agenda geschrapt. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet onnodig kwetsbaar maken! 
Wist u overigens dat er veel nieuwe activiteiten zijn ontstaan? In plaats van een zondags boeket bloemen worden er nu mooie bloemenkaarten verstuurd namens de gemeente. Wist u overigens dat veel pastorale bezoekjes aan de oudste gemeenteleden nu telefonisch verlopen? Wist u dat uw kerkenraad onderling nog nooit zoveel mails heeft verstuurd naar elkaar als juist deze weken? 
Wist u dat wij in de werkgroep vieringen er alles aan doen om ook in de Stille Week diensten uit te zenden (met een minimaal aantal mensen ter ondersteuning van techniek en muziek)? 
Het lijkt misschien erop dat in deze tijd van "thuiskerk" er weinig betrokkenheid is, maar er ontstaan nieuwe contacten en andere contacten, nieuwe mogelijkheden om de gemeenschap in stand te houden. 
Ik durf dan ook met een gerust hart te zeggen dat wij als Zeist-West een vitale en creatieve gemeente zijn! 

Nieuw YouTube-kanaal voor Zeist-West

Deze week is er een YouTubekanaal geopend speciaal voor Zeist-West. We willen dit gaan gebruiken voor alle filmpjes die we voor onze wijkgemeente maken of met elkaar willen delen.
Op deze website vindt u de viering van afgelopen zondag in de NLG, maar ook een videoboodschap van ds. Tineke Dronkert. Zo kan ze u persoonlijk toespreken.
Het is de bedoeling om tenminste wekelijks een nieuwe boodschap te verspreiden. Natuurlijk zullen we dit steeds melden in de Nieuwsbrief, maar als u zich abonneert op het YouTubekanaal dan krijgt u bericht als er iets nieuws is geplaatst.
Voor de live uitzendingen van de kerkdiensten moet u altijd even kijken welk kanaal we gebruiken. We geven dit altijd aan in de Nieuwsbrief op zaterdagmorgen.
De beheerders van het YouTubekanaal zijn Coby Pos, Anke de Jong en Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl).
Als u op de tekst hieronder klikt komt u vanzelf bij het kanaal terecht:
YouTube Zeist-West.

Vanuit de Kerkenraad

Lieve mensen,
in deze bizarre tijd proberen wij het kerkzijn gestalte te geven binnen de grenzen van wat mogelijk is. Afgelopen week hebben veel mensen nagedacht hoe het pastoraat, diaconaat en kerkdiensten voortgang kunnen vinden.
Onze predikant Tineke Dronkert is bij dit alles betrokken en er worden creatieve oplossingen bedacht! U heeft woensdag al een midweek Nieuwsbrief gehad, met o.a. nieuws vanuit de pastorie.

Wij hopen dat u als gemeentelid komende zondagen digitaal kunt meebeleven. Voor de mensen die geen internet hebben, is het mogelijk de dienst achteraf te beluisteren. Schroom niet om te bellen als u ergens mee zit. Wij zijn een levende en actieve wijkgemeente met mensen die naar elkaar omzien. Lied 992:4 “ Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft”.

Namens de wijkkerkenraad van Zeist-West,

Jelmer Martens

Huisbezoek

In overeenstemming met de landelijke richtlijnen, zullen bezoeken aan huis in de komende weken tot een noodzakelijk minimum worden beperkt.
Indien u in deze periode toch behoefte heeft aan pastoraal contact dan stellen we de volgende procedure voor:
- Indien u 80 jaar of ouder bent, dan loopt het contact via uw vaste contactpersoon. Die zal zeker extra oplettend naar u zijn, maar u kunt ook zelf telefonisch contact met haar/hem opnemen.
- Indien u jonger bent, dan kunt u contact opnemen met Jeannette van Andel (pastoraal medewerker; je.andel@wxs.nl; 06-53146662‬) of Kees Manintveld (ouderling pastoraat; k.manintveld@me.com; 06-15097230).

Nieuwsbrief verspreiden

Nu we elkaar niet meer op zondag ontmoeten zijn we aangewezen op andere manieren van communiceren en daarbij is de digitale Nieuwsbrief een belangrijk medium.
Natuurlijk proberen we ook met degenen die geen email kunnen ontvangen ook contact te houden, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom zijn we heel blij met de vele vrijwilligers die de Nieuwsbrief printen en bij iemand in de bus stoppen. Maar helaas hebben we daar geen overzicht van en misschien zijn er ook wel meer mensen die graag van deze service gebruik willen maken.

Om een overzicht te krijgen van wie we via de Nieuwsbrief kunnen bereiken zouden we het fijn vinden als u door kunt geven bij wie u een Nieuwsbrief bezorgd, en wie dus de informatie ontvangt.
U kunt dit doorgeven aan Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl).

En als u denkt, ik wil daar ook wel aan meewerken en bij iemand de Nieuwsbrief bezorgen, dan kunt u dat ook aan hem doorgeven.

Het zal door veel ouderen zeer gewaardeerd worden.

75 jaar bevrijding

Het meinummer van Opgang heeft het thema 'Vrijheid' meegekregen.
Met in ons achterhoofd dat het in 2020 al weer 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog tot een eind kwam.
Vanuit Zeist-West willen we graag bij dit thema aansluiten door iin gesprek te gaan met gemeenteleden, waarin we terugkijken op ervaringen in Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en de 75 jaar daarna.
Als u mee wilt werken aan dit artikel dan gaan we graag met u in gesprek.
Stuur een mailtje aan publiciteit@pknzeistwest.nl of laat het weten aan Agathe de Bruin of Hugo Albers.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wake bij kamp Zeist

Door de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van corona hebben wij een besloten wake.
Wij vragen u thuis te blijven .
U kunt wel op een willekeurig moment een bloem en/of boodschap aan het hek achterlaten.

Ø WakeZeist gaat door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.
Ø Omdat uitzetting niet kan door de beperking van vluchten zijn veel mensen vrijgelaten.
Ø De tv opname van 1 maart hartenziel ligt op de plank tot andere tijden, de radiouitzending vind u bij https://www.nporadio5.nl/gemist zin in weekend 7 en 8 maart
Namens de Raad van Kerken Zeist en Soest

Informatie: 0629025008 www.wakezeist.nl
Bekijk ook de website: www.saviz.nl (Steunfonds)

INLIA: Werken in tijden van corona

“Je moet er niet aan denken dat we het corona-virus hier krijgen”.
INLIA neemt vele maatregelen om gasten en medewerkers te beschermen.

Ze schuift het onderste luikje een centimeter of tien open. Daar kan ze dan nét de envelop met het leefgeld en de brief met de nieuwste corona-instructies doorheen steken. Door het raam van de bouwkeet glimlacht ze nog even naar de man die het aanneemt. Geen handdruk, geen schouderklopje. De uitbetaling van het leefgeld aan de gasten in de opvang van INLIA is dezer dagen wezenlijk anders dan gebruikelijk. Het corona-virus eist ook hier strenge maatregelen.
“Het is zo kaal”, zegt woonbegeleider Britt met spijt in haar stem, “Mensen kunnen zo’n moment van contact zó goed gebruiken. Maar we kunnen geen enkel risico nemen. Niet met onze gasten, niet met onszelf. De mensen hier zijn van ons afhankelijk.” De medewerkers van INLIA zijn doordrongen van dat besef én van de risico’s van corona. Ze vangen honderden mensen op, onder wie veel kwetsbare gasten. Bejaarden, mensen met longaandoeningen, iemand met een auto-immuunziekte, een ex-kankerpatiënt, iemand die een transplantatie heeft gehad, ga zo maar door.

INLIA is feitelijk een zorginstelling. Zo’n 400 gasten zijn afhankelijk van INLIA voor een dak boven hun hoofd, voor leefgeld om te voorzien in eten en andere directe levensbehoeften, voor douche en toilet. Maar niet alleen dat: ze zijn ook van INLIA afhankelijk voor medische zorg, psychische ondersteuning, maatschappelijke en juridische begeleiding, voor het werken aan een oplossing voor hun situatie. Het grootste deel van hen zit in 3 centrale locaties, zoals het voormalige Formule 1 hotel aan de rand van Groningen waar Britt werkt.
Al direct in het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn veel hygiëne-maatregelen genomen. Er is extra zeep uitgedeeld aan alle gasten, samen met instructies in allerlei talen over hoe je verspreiding van het virus zo goed mogelijk kunt beperken. Die instructies worden steeds weer vernieuwd. Zodat de gasten steeds de nieuwste regels kennen, zoals anderhalve meter afstand houden en de boetes die je kunt krijgen. “Dan zitten we weer met ons team honderden flyers te knippen”, vertelt Britt, “En hoe bizar ook: dan ervaar je de saamhorigheid.”
Ze spreken mensen onmiddellijk aan als die zich niet aan de regels houden. “Soms hebben mensen het niet goed begrepen of vergeten ze het even. Of het zijn psychiatrische patiënten, die het allemaal niet zo scherp kunnen krijgen. Maar iedereen werkt mee. In het begin was er nog wel een enkeling die dacht dat het allemaal niet zo nauw kwam, maar dat is wel voorbij. Iemand zei eerder “Als God het mijn tijd vindt, dan is dat maar zo”, maar die trok ook bij met het argument dat je moet voorkomen dat een ander het krijgt. Samen voor elkaar zorgen, daar zet iedereen zich voor in.”
Ze letten goed op of mensen geen klachten krijgen. Wie ziekteverschijnselen heeft wordt onmiddellijk de temperatuur genomen. Met handschoenen aan uiteraard. “Of ik bezorgd ben? Ja, natuurlijk,” zegt Britt, “Je houdt je hart vast voor als er mensen hier besmet worden met corona.” Ik bedoelde eigenlijk of ze bang was om zelf besmet te raken, zeg ik. “Oh!” Daar moet ze even over nadenken.
“Weet je: het kan niet anders. Wat ik al zei: de gasten zijn van ons afhankelijk. We hebben goede werkinstructies, die worden voortdurend vernieuwd, we sluiten risico’s echt zoveel mogelijk uit. En we passen goed op elkaar. Dat is ons op het hart gedrukt. We zijn op elkaar ingespeeld en we zijn scherp op het geringste signaal.” De desinfecterende gel is voortdurend in gebruik, de deurknoppen glimmen als nooit tevoren.
“Maar echt: je moet er niet aan denken dat we hier binnen corona krijgen. Er zitten hier bijna honderd mensen, de meesten met z’n tweeën op een kamer. Dan kom je echt wel dichter dan 1,5 meter bij elkaar, dat kan niet anders. Er zijn op deze locatie alleen gezamenlijke douches en toiletten. En we hebben echt veel kwetsbare mensen. Als dat virus hier komt…” Ze huivert bij de gedachte. Het vervolg is even realistisch als ontnuchterend: “We zijn al bezig met het doorspreken van overlijdensprotocollen.”

“Maar het is gewoon goed, dat we op alles voorbereid zijn’, zegt Britt. Protocollen, maatregelen en (werk)instructies, geven duidelijkheid en vertrouwen. Medewerkers weten dat de directie ook werkt aan noodscenario’s. Ook dat geeft vertrouwen. “We doen er alles aan en we slepen elkaar er doorheen. We gaan dit samen fiksen”, besluit Britt. Op de achtergrond hoor ik bijval.

Jaarverslag Stichting Kerk en Samenleving

Het jaarverslag 2019 van Kerk en Samenleving is verschenen.
Er heerst veel verborgen armoede en eenzaamheid en er wordt jaarlijks meer en meer beroep gedaan op de activiteiten van onze drie wijkinloophuizen.
U kunt het jaarverslag openen door op  [Jaarverslag 2019] te klikken.
Wij hopen dat u de tijd zult nemen dit te lezen en waar mogelijk onze activiteiten te steunen.
Met vriendelijke groet
Coordinatoren en bestuur Stichting Kerk en Samenleving

Geen collecte? Wat jammer.

U vindt het natuurlijk ook bijzonder jammer dat u al deze weken dat we elkaar niet in de kerk zien ook geen bijdrage kunt leveren aan de goede doelen van de collectes.
En als u dat niet erg vindt dan zeker de diaconie en de kerkrentmeesters, die zeker in deze periode het geld goed kunnen gebruiken.
De oplossingen die voor de collectes worden geboden zijn allemaal erg duur, waardoor de opbrengst aangetast zou worden. We hebben daarom nog even verder gezocht naar een goede oplossing.En die is er.
In de Nieuwsbrief van volgende week gaan we u te vertellen hoe we dit probleem gaan oplossen.
Maar wat u natuurlijk wel al kunt doen is een potje maken en daar wekelijks een gulle bijdrage in doen.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 15 maart zijn in de vorm van een kaart gegaan naar Mw Ineke Wiggers; zij is recent gevallen, en heeft al langere tijd gezondheidsklachten waar zij voor onderzocht werd.

Zondagse bloemen
Nu we geen vieringen hebben op zondag, zijn er vanzelfsprekend ook geen bloemen uit de dienst te bezorgen. Onze bloemendames en -bezorgers zijn noodgedwongen vrij.
Desondanks gaan we wel door met dit blijk van medeleven en onderlinge betrokkenheid: bij moeilijke én mooie gebeurtenissen sturen we een bloemenkáárt.
Chantal en Jannie verzorgen dit, met Uw hulp!
U bent onze ogen en oren, helemaal in deze tijd.
Daarom verzoeken we u om berichten te blijven versturen naar ons, via bloemengroet@pknzeistwest.nl zodat wij weten wat er speelt in de gemeente. Er zullen in deze tijden van corona veel verdrietige en moeilijke gebeurtenissen zijn, en daar geven we zeker aandacht aan, tegelijk roepen we u ook op om de mooie gebeurtenissen te melden, zodat we het goede en mooie dat er is blijven zien en vieren.
Wij laten via de Nieuwsbrief weten wie de afgelopen zondag bloemen heeft gekregen.
Zo blijven we naar elkaar omzien.
Jannie van Beest en Chantal van Lieshout

ACTIVITEITEN

YouTube hulp gezocht

We zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met het uploaden en werken met YouTube. Vooral jongeren zijn hier vaak zeer deskundig in. We moeten nu alles zelf uitzoeken en met hun hulp zou het veel sneller gaan.
Dus als u iemand weet, laten ze dan contact opnemen met Hugo Albers (webmaster@pknzeistwest.nl).

Agenda deze week

Zo 29 maart 10.00u Kerkdienst in Noorderlichtkerk is te volgen via Kerkomroep of YouTube. Voorganger Tineke Dronkert
Wo 1 april 19.15u Oecumenische Vesper. Uitgezonden via Kerkomroep Zeist-West
Zo 5 april 10.00u Kerkdienst in Noorderlichtkerk is te volgen via Kerkomroep of YouTube. Voorganger ds. Els van de Wal, Het Witte Kerkje

Alle overige activiteiten zijn voorlopig tot nader order uitgesteld of worden via internet verzorgd.

Eerder verschenen

Kerktaxidienst

Om gebruik te maken van de kerktaxi kunt u contact opnemen met Anke Judels,
E-mail: kerktaxi@pknzeistwest.nl of per telefoon 6952645

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Kopij die later binnenkomt wordt mogelijk pas in de week erop geplaatst.
Ook de webmaster is wel eens weg.
Stuur uw berichten dus tijdig aan publiciteit@pknzeistwest.nl.