U bevindt zich hier: Beroepingsproces  

BEROEPINGSPROCES

180524 Voortgang beroepingsproces

U bent natuurlijk erg benieuwd hoe het staat met het beroepingswerk. Van veel mensen krijgen we de vraag of we in het nieuwe seizoen al een nieuwe predikant kunnen verwachten. U zult begrijpen dat we daar natuurlijk nog geen uitspraak over kunnen doen, hoe graag we dat ook zouden willen. We willen het vooral zeer zorgvuldig doen en zoeken naar een predikant die het beste past bij onze gemeente.
Wat we wel kunnen vertellen is dat we weer een aantal stappen verder gekomen zijn in het proces van het beroepingswerk. Na de gesprekken die we hebben gevoerd met de kandidaten, hebben we nu een eerste ronde van beluisteren van de kandidaten achter de rug. Het is een boeiend proces waarin onderweg veel kan gebeuren. Bij een eerste selectie van de binnengekomen brieven maak je je een voorstelling van de kandidaten die je wilt uitnodigen voor een gesprek. Als je dan de gesprekken gaat voeren kan het zomaar zijn dat de voorstelling die je gemaakt hebt op basis van de inhoud van de brief, heel anders is in de praktijk. Een kandidaat waarover twijfel was op basis van de brief kan tijdens het gesprek juist heel sterk en positief naar voren komen. Maar andersom kan het ook het geval zijn. Ook kunnen kandidaten zich halverwege het proces terugtrekken, bijvoorbeeld omdat ze ook elders bezig zijn met een beroep en de keus voor een andere gemeente maken.
Niets is wat het lijkt en dus is het belangrijk dat we niet over één nacht ijs gaan. Vandaar dat we de kandidaten ook gaan horen. Het hele proces werkt een beetje als een soort trechter. Eerst heb je heel veel kandidaten, daarvan nodig je een aantal uit voor een gesprek. Daarna kies je de kandidaten die je wilt horen.
Nu zijn we zover dat we de 2e ronde van horen gaan doen op zeer korte termijn en daarna een 2e gesprek. Op deze manier krijgen alle commissieleden de kans een dienst bij te wonen van de predikanten in hun eigen gemeente. Tijdens dit hele proces willen we graag een zo goed mogelijk beeld krijgen van de predikanten. We kijken dan ook naar de opbouw van de dienst, de communicatie met de gemeente, de verhouding tussen Bijbeluitleg en een koppeling maken met het dagelijks leven, gebruikte liederen etc. Maar ook stellen we vragen over hoe pastoraat en diaconaat wordt vormgegeven, het integreren van diverse leeftijdsgroepen en hoe iemand omgaat met de diversiteit aan wensen binnen een gemeente. Ook het gesprek met de opgegeven referenties is hier een onderdeel van.
Voor nu kunnen we dus nog even niet veel meer vertellen dan het beschrijven van het proces en de stappen die we tot nu toe gezet hebben maar we hopen van harte dat we uit de beschikbare kandidaten een goede keuze kunnen maken. Wordt vervolgd dus…..
Anke de Jong


Uit de Beroepingscommissie

In ons vorige bericht konden we verheugd meedelen dat we 17 sollicitaties binnen hebben gekregen. Die grote belangstelling voor onze gemeente vinden we natuurlijk erg leuk! We kunnen met recht zeggen dat de kandidaten uit het hele land komen.
Voortvarend zijn we als commissie gestart met het lezen van alle brieven. Dat vraagt zorgvuldig lezen en selecteren van informatie waar je meer over wilt weten. Wat spreekt aan in de brief? Welke kennis en eigenschappen vermelden mensen in hun brief? Wat zijn speciale kwaliteiten of opleidingen? Dat het niet makkelijk is om een kandidaat alleen op zijn of haar brief te beoordelen mag duidelijk zijn, maar alle kandidaten uitnodigen voor een gesprek is helaas onmogelijk. Zorgvuldigheid is geboden, maar toch moet er een keuze gemaakt worden welke kandidaten we voor een gesprek uitnodigen. Hiervoor hebben we verschillende criteria opgesteld, waaronder motivatie, communicatiestijl, vormgeving van vieringen, pastoraat, betrokkenheid op kerk-in-de-wereld en eigen inbreng (de vierde poot van het schaap waar in de profielschets naar was gevraagd).
Uiteindelijk hebben we een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden op woensdag 4, 11 en 18 april. Het waren boeiende gesprekken met heel verschillende kandidaten.
Vervolgstap is het horen van de kandidaten die we uitgekozen hebben in een dienst. Dat horen hopen we vanaf nu te gaan plannen.
We begrijpen dat natuurlijk heel goed dat u erg nieuwsgierig bent, maar we moeten ons natuurlijk strikt houden aan de geheimhouding om de privacy van de kandidaten te waarborgen.
We houden u op de hoogte, dus wordt vervolgd...


 Beroepingsproces van start

Deze week is de beroepingscommissie aan het werk gegaan.
De profielbrief is geplaatst op de PKN vacaturebank en deze kunt u ook hier lezen en downloaden.
De vacature staat open tot 16 maart a.s.

Graag nodigen we ook de gemeenteleden uit om namen van door hen geschikt geachte kandidaten door te geven aan de beroepingscommissie of mogelijk geschikte predikanten te attenderen op deze vacature.
Deze opgaven moeten voorzien zijn van contactgegevens van de kandidaat, een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet.
De informatie kan per e-mail worden gestuurd aan beroeping@pknzeistwest.nl of aan Marieke Orriëns worden doorgegeven (contactpersoon voor het beroepingswerk, telefoon 030 - 692 56 56)


Digitale informatiemap

Voor sollicitanten is een informatiemap (februari 2018) opgesteld ter ondersteuning van het beroepingsproces voor een nieuwe predikant, die aan geïnteresseerden wordt toegezonden.
Om kosten en papier te besparen zijn de documenten in de informatiemap grotendeels digitaal. Voor het gemak van de lezer zijn ze op één webadres verzameld en vandaar te lezen en te downloaden.
Voor een tweetal documenten, een recent exemplaar van het kerkblad ‘Opgang’ en de ‘Forumgids’, geldt dat ze op papier worden toegezonden.

Met de volgende link navigeert u in de browser naar de digitale informatiemap:

https://drive.google.com/open?id=1mEYvLnRQmOaGjUeekVWG6lpFGMgGWoRR


Deze map bevat op dit moment de volgende documenten:

Wijkgemeente Zeist-West
 Profielbrief predikant Zeist-West
 PKN Zeist-West in cijfers, met ledenstatistieken en de begroting voor 2018
 Foto impressie van het Kerkelijk Centrum
 Beleidsplan 2014 – 2018
 Voorbeelden van de wekelijkse digitale nieuwsbrief
 Brochures Fair Trade, Fair Climate en Fair Finance

PKN Zeist
 Folder Kerkbalans 2018
 Delen in het geheel, toekomstverkenning uit 2011

Gemeente Zeist
 Beschrijving burgerlijk Zeist en Zeist-West
 Uit in Zeist seizoen 2017-2018
 Cultuur Zeist 2018

Nuttige adressen
Naast de documenten in de map geven de volgende websites veel informatie over de wijkgemeente:
http://www.pknzeistwest.nl/
https://www.facebook.com/pknzeistwest/
http://www.pkn-zeist.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10518

In het document ‘Beschrijving burgerlijk Zeist en Zeist-West’ zijn verder veel links naar informatie over de burgerlijke gemeente Zeist opgenomen.


Printerversie