U bevindt zich hier: Beroepingsproces  

BEROEPINGSPROCES
 Beroepingsproces van start

Deze week is de beroepingscommissie aan het werk gegaan.
De profielbrief is geplaatst op de PKN vacaturebank en deze kunt u ook hier lezen en downloaden.
De vacature staat open tot 16 maart a.s.

Graag nodigen we ook de gemeenteleden uit om namen van door hen geschikt geachte kandidaten door te geven aan de beroepingscommissie of mogelijk geschikte predikanten te attenderen op deze vacature.
Deze opgaven moeten voorzien zijn van contactgegevens van de kandidaat, een motivering of argumentatie en van de naam van degene die de opgave doet.
De informatie kan per e-mail worden gestuurd aan beroeping@pknzeistwest.nl of aan Marieke Orriëns worden doorgegeven (contactpersoon voor het beroepingswerk, telefoon 030 - 692 56 56)


Digitale informatiemap

Voor sollicitanten is een informatiemap (februari 2018) opgesteld ter ondersteuning van het beroepingsproces voor een nieuwe predikant, die aan geïnteresseerden wordt toegezonden.
Om kosten en papier te besparen zijn de documenten in de informatiemap grotendeels digitaal. Voor het gemak van de lezer zijn ze op één webadres verzameld en vandaar te lezen en te downloaden.
Voor een tweetal documenten, een recent exemplaar van het kerkblad ‘Opgang’ en de ‘Forumgids’, geldt dat ze op papier worden toegezonden.

Met de volgende link navigeert u in de browser naar de digitale informatiemap:

https://drive.google.com/open?id=1mEYvLnRQmOaGjUeekVWG6lpFGMgGWoRR


Deze map bevat op dit moment de volgende documenten:

Wijkgemeente Zeist-West
 Profielbrief predikant Zeist-West
 PKN Zeist-West in cijfers, met ledenstatistieken en de begroting voor 2018
 Foto impressie van het Kerkelijk Centrum
 Beleidsplan 2014 – 2018
 Voorbeelden van de wekelijkse digitale nieuwsbrief
 Brochures Fair Trade, Fair Climate en Fair Finance

PKN Zeist
 Folder Kerkbalans 2018
 Delen in het geheel, toekomstverkenning uit 2011

Gemeente Zeist
 Beschrijving burgerlijk Zeist en Zeist-West
 Uit in Zeist seizoen 2017-2018
 Cultuur Zeist 2018

Nuttige adressen
Naast de documenten in de map geven de volgende websites veel informatie over de wijkgemeente:
http://www.pknzeistwest.nl/
https://www.facebook.com/pknzeistwest/
http://www.pkn-zeist.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10518

In het document ‘Beschrijving burgerlijk Zeist en Zeist-West’ zijn verder veel links naar informatie over de burgerlijke gemeente Zeist opgenomen.


Printerversie