U bevindt zich hier: Berichten  
 BERICHTEN
Laatste digitale Nieuwsbrief

BERICHTEN
 

Juryrapport Taartenwedstrijd Er zijn 21 taarten ingeleverd die meededen in de wedstrijd.Alle deelnemers die taarten inleverden roemden vooral de smaak. Het uiterlijk was minder belangrijk. De jury noemt dit bescheidenheid want ook voor het oog waren er prachtige exemplaren bij met evenzo mooie namen. Na lang beraad heeft de voorzitter de doorslaggevende stem gegeven. De winnares is KLAASJE ten BROEKE met haar Monchoutaart

   

Materialen kerstwandeling De Wittenberg gezocht De Wittenberg gaat 20 december een kerstontmoeting organiseren. Een kerstwandeling over hun terrein waarbij je langs de verschillende scenes van het kerst verhaal gaat. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar materialen die ze kunnen lenen. Alles wordt goed geregistreerd zodat het ook weer bij de eigenaren terug komt.

   

Opbrengst Voedselbank De inzameling voor de Voedselbank Zeist van de zondagen 26 november en 2 december heeft 15 kratten met levensmiddelen opgeleverd . In de collectebus zat in het totaal €74.27. Allen dank uw giften.

 

Feestlied Kerstmis Met de Kerst zingen we een nieuw Feestlied. Na de vieringen oefenen we dit een aantal keren onder leiding van Arie Boers, zoadat eht met de kerst ook echt feestelijk klinkt.

   

Kliederkerk zondag 10 december met stamppot? Op 10 december is de volgende Kliederkerk. Het zal die middag gaan over het verhaal van Ruth en Noömi. Verschillende thema’s worden uitgelicht en op creatieve wijze ontdekt en ervaren door ouders en kinderen. Kom dat meemaken!

 

Kom een duif versieren ! Duiven spelen een grote rol in het adventproject. Zij zijn het die iedere week met een nieuw verhaal de kerk binnenvliegen. Steeds ontmoeten we een andere duif, met een eigen naam, een eigen kleur en een eigen karakter. Nu zien ze er nog redelijk gewoontjes uit. Helpt u mee om de duiven te versieren. De handwerkgroep heeft al twee duiven versierd, Er zijn nog vier duiven zonder kleur …. Komt u ons helpen?

   

Kerstsamenzang met Credo Na een zeer geslaagd concert in een volle Oude Kerk op 18 november jl. bereiden wij ons nu voor op een Kerstmiddag op zaterdag 16 december a.s. in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, de Clomp 33-02. Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur. Heeft u zin om mee te zingen in ons koor? U bent van harte welkom op onze repetitie avond om het eens te komen proberen en de sfeer op het koor te proeven. Vooral tenoren en bassen zien wij graag komen. Wij repeteren iedere woensdagavond, behalve in de schoolvakanties, van 19.45 – 22.00 uur.

   

Kerstconcert Pamfanos Zondag 10 december 15.00 uur, Evangelische Broedergemeente

   

Actie Wijkkas Onlangs heeft u een brief gekregen van de kerkrentmeesters van de Protestantse Wijkgemeente Zeist-West met een verzoek om een bijdrage geven aan de wijkkas. De wijkkas is voor onze wijk van groot belang. We betalen hieruit zaken als de bloemen in en van de kerk, kerstattenties voor ouderen, jeugdwerk en vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de eredienst en zaken t.b.v. de eredienst. Lees verder ...

   

Actie Kerkbalans 2018 In januari 2018 zullen we weer bij u aanbellen voor de Actie Kerkbalans. In de komende weken willen we u daar in de Nieuwsbrief telkens iets over vertellen. Want als de envelop bij u wordt afgegeven krijgt u maar weinig tijd om alles te lezen.

   

Gezocht: Kandidaten voor de beroepingscommissie Na de enquête over de huidige stand van zaken in Zeist West, de drie gemeentebijeenkomsten waarin wij onze verlangens en zorgen gedeeld hebben, zijn we toe aan de volgende stap in de procedure. Samenstellen van een beroepingscommissie Deze commissie zal bestaan uit 9 mensen. Wij willen u van harte uitnodigen om u zelf aan te melden of namen van gemeenteleden aan ons door te geven voor deze beroepingscommissie.

   

Hulp bij verkoop FairTrade producten Voor de maandelijkse verkoop van FairTradeproducten in het Kerkelijk Centrum zoeken we 3 nieuwe vrijwilligers. FairTrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Wie wil ons komen helpen om voor dit goede doel deze producten zo'n 2 zondagen per jaar te verkopen? Namens de ZWO-commissie, Jan Laterveer Tel.: 06-11195103 Mail: lat6545@gmail.com

   

Wereldlichtjesdag Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag, 10 december, omstreeks 19.00 uur steekt men over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Om gezamenlijk stil te staan bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Je kind blijft immers altijd je kind, voor altijd in je hart en je gedachten. Voor deze bijeenkomst willen we graag mensen uitnodigen die gezamenlijk een overleden kind willen herdenken.

 

Derde Adventsvesper Woensdag 13-12 is het thema van de vesper "Angst voor geweld; roep om recht". Voorgangers zijn Marian van Giezen en Jeannette van Andel ( dit is anders dan in het liturgieboekje staat). Cantores van wijkgemeente en parochie olv Gertjaap Kardol zorgen voor de muziek. Als je mee wilt zingen kom dan om 18.30 uur. Aanvang vesper 19.15 uur in het KC. Van harte welkom!

   

Verkoop Fairtrade november en december Het is inmiddels een goed gebruik om elke maand, en dan meestal op de laatste zondag, met een kraam na de kerkdienst in de ontmoetingsruimte te staan, waar dan Fairtrade producten kunnen worden gekocht. Omdat we deze maand november met de laatste zondag erg dicht zitten op 2 december met onze kraam op de Adventmarkt, is besloten om de kraam op 26 november te laten vervallen. En omdat vervolgens 2 december weer dicht valt op zondag 17 december, laten we die laatste zondag de kraam ook vervallen. Dus, we concentreren de verkoop van Fairtrade producten op 2 december bij onze kraam op de Adventmarkt. En NIET op zondag 26 november en NIET op zondag 17 december.

 

Uitnodiging informatiemiddag POWER POWER start met een reeks van vijf workshops voor ouderen die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en/of zinvolle activiteiten. Na afloop van de workshops bepaalt u zelf hoe en of u verder gaat. Leden van de projectgroep POWER van Gilde Zeist begeleiden de workshops. Enkele reacties van deelnemers in 2015 : „Inspirerend door nieuwe inzichten“,„Kan onrust plaatsen“, „Tevreden en opgewekter“, „Bredere kijk en contacten“. Data workshops: 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 april 13.30-16.30 uur, Mariaoord, Hortensialaan 30, Zeist

 

Adventproject 'God in ons midden' Het Adventproject “God in ons midden” zal als een rode draad door deze tijd heen lopen, vanaf de Eerste Advent tot aan Driekoningen. Tijdens de Adventmarkt zijn de materialen van het Adventsproject te koop: Adventskalender, kaarten en werkboekje.

 

Henk Bloem 50 jaar priester Op 10 december 1967 is Henk Bloem in zijn geboorteplaats Klarenbeek door kardinaal Alfrink priester gewijd. Dat is 50 jaar terug. Inmiddels is hij met emeritaat, maar om te gedenken en te vieren wat er in die 50 jaar allemaal gebeurd is, nodigen we u van harte uit op zondag 10-12-2017 voor een Eucharistieviering (11 uur) met aansluitend receptie in de St Jozefkerk te Zeist (Rozenstraat 20).

 

Bijbelquiz 2017 Vorig jaar is er op initiatief van de wijkgemeente de Bron voor de eerste keer de NBG Bijbelquiz gehouden. Het was een goede avond: ontmoeting van gemeenteleden uit de verschillende wijken; het competitieve element: welke wijk zal er winnen… Als winnaar is het de dure plicht voor wijkgemeente Bethel om de quiz dit jaar te organiseren en om de wisseltrofee te verdedigen. Daarom hierbij de uitnodiging voor de 2017 versie van de quiz. We houden de quiz op woensdag 13 december om 20:00 uur in het Lichtpunt/ Nieuwe Kerk. Vanaf 19:30 uur is er koffie.

 

Zie onze dromen zo kleurrijk geweven In het Detentiecentrum werkt een groep vrouwen onder leiding van beeldend kunstenaar Isabel Ferrand uit Zeist aan een wandkleed van ca 2 x 2,50 meter. Het bestaat uit kunstig geweven stroken waarop in alle talen dromen, verlangens en goede wensen zijn geborduurd. Het kleed krijgt een plek in het nieuwe stiltecentrum van het detentiecentrum. Vandaar gaat het op reis in de regio als symbool van gedeelde dromen van vrede. Borduur mee!

 

Nieuwe stilte-gedachtenishoek In de wandelgangen wordt al langer gepraat over en gekeken naar onze gedachtenistafel. De huidige plek is letterlijk en figuurlijk wat erg 'terzijde' en de tafel zelf is oud en niet erg fraai. De tafel is al een keer vooraan geplaatst, maar dat bleek ook niet ideaal. Wat willen we 'straks, bij de herinrichting' met die intieme plaats waar we onze doden gedenken? En hoe zat het ook maar weer met de wens dat er een 'stiltehoek' zou komen, die uitnodigt tot gebed en meditatie? Een kleine commissie werd ingesteld om een en ander te overwegen en met een voorstel te komen. Lees verder ...

   

Beter inkomen voor boerinnen in Ghana Het nieuwe meerjaren ZWO wijkproject (2017 – 2020) gaat over een beter inkomen voor Ghanese vrouwen. Deze boerinnen verwerken kariténoten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien deze vrouwen beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van! Op zondag Werelddiakonaat, 5 februari, zal dit wijkproject in de dienst nader worden toegelicht. In de Nieuwsbrief zal de ZWO commissie gedurende de looptijd van dit wijkproject voor Zeist West geregeld meer achtergrond informatie geven.Lees verder ...

   

Kerktaxidienst Als u het door die weersomstandigheden, of om een andere reden moeilijk vindt om zondags naar de viering in de kerk Zeist West te gaan, weet dan dat u gebruik kunt maken van onze Kerktaxidienst. U kunt de kerktaxi voor een langere periode inschakelen, maar ook voor een enkele keer. Onze kerktaxirijders staan voor u klaar! Neemt u voor informatie of aanmelding contact op met Anke Judels. Per email aj.judels@casema.nl of per telefoon 6952645

   

Expositie Schilderijen van Wim de Bruin Wim de Bruin (1939 - 2014) was van beroep grafisch ontwerper en opgeleid aan de kunstacademie in de jaren ’60. Hij was graficus in hart en nieren, zijn werk was z’n hobby. In zijn vrije tijd experimenteerde Wim vaak met niet voor de hand liggende materialen. Hij maakte ook graag met potlood op papier willekeurige lijnen zonder vooropgezet plan, ontdekte daar mooie vormen in en werkte die uit met verf of inkt. Hij genoot nog meer van het proces dan van het eindresultaat. Het staande werk in zwart-wit is een zeefdruk die Wim samen met zijn jonge kinderen heeft gemaakt. Zeefdruk is een grafische techniek waarbij speciale inkt door het niet-bedekte gaas van het zeefdrukraam wordt geperst. De kinderen tekenden met vette lithografische inkt direct op het gaas van het zeefdrukraam en Wim dekte daarna de hele zeef met Arabische gom af. Doordat de lijm niet houdt op de vette inkt wordt alleen de tekening afgedrukt. Na de zwart-witte afdruk heeft Wim ook nog kleurenafdrukken gemaakt van deze kindertekening door de zwarte inkt met terpentine uit te wassen en de tekening met kleureninkt te bedekken.

 

Lief en leed post Bedankjes, adressen voor het sturen van kaarten en alles wat verder aandacht verdient.

 

Wijziging E-mail adres? Geef het door! Voor de communicatie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van e-mail. Daarom streeft de ledenadministratie ernaar naast de gebruikelijke gegevens ook van zo veel mogelijk leden het e-mail adres in ha...

 

Wat te doen bij een ramp in KC Onze kerk heeft evenals bedrijven de zorgplicht om in geval van nood de kerkgangers snel en efficiënt naar een veilige plek te leiden. De bedrijfshulpverlening is elke zondag ingevuld en fungeert ...

 

Website toegankelijk voor slechtzienden De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden. Door het selecteren van de optie Tekstversie bovenaan de Startpagina wordt er een speciale versie voor slechtzienden van de website geopend. Ook in de brontekst wordt deze koppeling bovenaan weergegeven. Zo wordt deze koppeling snel gevonden door leeshulpen voor slechtzienden wanneer deze de pagina van boven naar beneden bewerken. Websites zonder beperkingen bevatten onder andere geen tabellen en plaatjes, omdat deze een belemmering voor leeshulpen vormen.

   
Fouten, correcties, aanvullingen ...

Als u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebt op de informatie op deze site (of bijvoorbeeld uw naam van de website wil laten verwijderen), stuur dan een berichtje aan de webmaster.


Printerversie