U bevindt zich hier: Berichten  

BERICHTEN
 

Woorden van hoop en troost Woorden van Hoop en Troost zal vanaf 4 november op de website van de Raad  te zien en te beluisteren zijn, evenals op het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’.

 

Actie wijkkas 2020 Twee keer per jaar kloppen we bij u aan voor een financiële bijdrage. In januari is er de Actie Kerkbalans en in het najaar is het tijd voor de Actie Wijkkas 2020.

   

Bezorg ook eens de bloemengroet Nu we weer met (meer) gemeenteleden naar de zondagse viering kunnen gaan, willen we graag de Bloemengroet ook weer door gemeenteleden laten bezorgen. Zowel als blijk van omzien naar elkaar, als gemeenschap, als ook ter ontlasting van ouderling en medewerkers aan de vieringen.  We zijn dus op zoek naar bezorgers voor de Bloemengroet. 

 

Opbrengst actie videoapparatuur! Lees hier alles over de actie voor nieuwe video-apparatuur en de opbrengst.

   

Expositie in ontmoetingsruimte Maandenlang was er niets te zien op de witte muur in de ontmoetingsruimte. Nu kunnen we genieten van de kunstwerken die Jolien van der Velde-van Braak heeft gemaakt naar aanleiding van de thema's van de vieringen dit jaar.

   

Afspraken in coronatijd Op de persconferentie van afgelopen dinsdag 29 mseptember heeft de regering ons opgeroepen om het aantal sociale contactmomenten zo veel mogelijk te beperken. Een van de maatregelen is het beperken van het aantal mensen per ruimte tot 30 personen. De corona-adviescommissie heeft de kerkenraad geadviseerd hier gehoor aan te geven omdat het aantal besmettingen in de risicogebieden, waaronder Zeist, weer snel stijgt. De wijkkerkenraad heeft dit advies overgenomen en besloten dat we voorlopig teruggaan naar maximaal 30 personen in de viering.

   

Nieuwe plannen Ontmoetingsgroep In maart werden alle activiteiten van de Ontmoetingsgroep stilgelegd. Nu maken we voorzichtig weer plannen in de hoop op betere tijden.

   

#Nietalleen Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Je bent #Nietalleen.

 

Collectes voorlopig digitaal Regelmatig houden we een collecte waarin we in één keer collecteren met terugwerkende kracht over de afgelopen weken

 

Illustraties Jolien van der Velde Elke week is Jolien van der Velde creatief rond het thema van de viering van de afgelopen week.

   

In memoriam Gedenken van de overledenen dit jaar.

   

Geestelijke Verzorging Palliatief Thuis in Zeist Vanaf heden kan een beroep gedaan worden op een geestelijk verzorger van de GVPZeist door iedereen die ongeneeslijk ziek is, thuis ( gemeente Zeist) verblijft en geen contact heeft met kerk, moskee, of anderszins een beroep kan doen op geestelijke verzorging. Voor de zorgvrager zijn er geen kosten aan de gesprekken verbonden.

 

Bloemengroet@pknzeistwest.nl Om mensen aan te melden voor de bloemengroet ....

   

Kerktaxidienst U kunt de kerktaxi voor een langere periode inschakelen, maar ook voor een enkele keer....

   

Lief en leed post Bedankjes, adressen voor het sturen van kaarten en alles wat verder aandacht verdient.

 

Wijziging E-mail adres? Geef het door! Houd uw bereikbaarheid op peil ...

 

Wat te doen bij een ramp in KC De bedrijfshulpverlening is elke zondag actief ...

 

Website toegankelijk voor slechtzienden De website van PKN Zeist-West is ook goed toegankelijk voor slechtzienden...

   
Fouten, correcties, aanvullingen ...

Als u opmerkingen, aanvullingen of correcties hebt op de informatie op deze site (of bijvoorbeeld uw naam van de website wil laten verwijderen), stuur dan een berichtje aan de webmaster.


Printerversie