U bevindt zich hier: Berichten  

LITURGISCHE SCHIKKINGEN VOOR ADVENT
  

Het thema in de weken van Advent is Verder kijken, Wachten op het Licht.
De Schriftlezingen corresponderen met Kind op Zondag en zijn de inspiratie voor de symbolische schikkingen.
De basisschikking bestaat uit 4 kandelaars en een zich langzaam ontvouwende ster. De ster is opgebouwd uit driehoeken van bamboe die de verbinding verbeeldt van het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.
De ster is in het begin nog niet compleet. We wachten op het licht. Elke zondag komt er een straal bij. Met Kerst is de ster compleet.

Eerste Advent.
Er brandt één kaars. In de lezing uit Marcus 13 wordt gesproken over de vijgenboom: Als de knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht.
De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is.
Tekst voor bij de schikking:

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In het teken van de vijgenboom.
Nieuw leven breekt door.
Kome wat komt

Tweede Advent
Er branden twee kaarsen.
De Kerstroos in het zand verwijst naar zowel Jesaja als Johannes de Doper.
Nu is het niet alleen wachten op de mooie tijd maar er is veel werk te verzetten. De takken verbeelden de kronkelige weg die nergens toe leidt en de rechte tak als weg naar gerechtigheid. De ster groeit en heeft nu twee stralen.

Hemel en Aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In het teken van de witte bloesem;
Gerechtigheid breekt door
Hoe kronkelig ook de weg.


Derde Advent
Er branden drie kaarsen.
Het is zondag Gaudete, Verheugt u!
De boodschap en oproep van Johannes klinken wat minder luid. Het optreden van Jezus wordt duidelijker. Het paars verkleurt naar roze. Het wordt al wat lichter.
De ster heeft al drie stralen.
De zachte knoppen van de katjes geven aan dat het goede leven doorbreekt, hoe ieders weg ook loopt. De dennenappels die zoveel zaden bevatten symboliseren de belofte van wat er zal gaan groeien.

Verwachten is hoopvol leven,
Uitzien naar een sprankje licht,
Als een ster in de nacht.
Verwachten is uitzien naar een nieuwe toekomst,
Verborgen in een kind,
Als een zaadje,
Als een vrucht.
Als een belofte van nieuw leven


Vierde Advent
Er branden 4 kaarsen.
Het is zondag Rorate, Dauwt hemelen.
De ster heeft al 4 stralen.
Maria hoort van Gabriël dat het kind dat ze zal baren een groot man zal worden.
De door winterse bloei omringde bloembol, die al voorzichtig een levensteken geeft, belooft een prachtige bloem voort te brengen die boven alles uitsteekt.

Hemel en aarde raken meer en meer verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
Elkaar in het teken van de bloembol;
Nieuw leven breekt door,
Hoe klein ook het begin.


Kerstfeest
Vier nieuwe kaarsen branden: Een nieuw begin.
De ster heeft nu alle zes stralen en geeft een helder licht. Het stralende licht van de Heer.
De witte bloemen op de aarde symboliseren de komst van Jezus.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van Leven, levend Woord.
Het Goede Leven voor iedereen. Printerversie