U bevindt zich hier: Berichten  

ACTIE WIJKKAS 2020
 

Volgende week ontvangt u de brief met de vraag om uw bijdrage voor de aktie Wijkkas.

Twee keer per jaar kloppen we bij u aan voor een financiële bijdrage. In januari is er de Actie Kerkbalans en in het najaar is het tijd voor de Actie Wijkkas 2020. Uit de opbrengst van de Actie Kerkbalans worden de vaste lasten van de PKN-gemeente Zeist-West betaald, zoals het salaris van de predikant en het onderhoud van het kerkgebouw.

Naast de opbrengst van Kerkbalans heeft elke wijkgemeente een eigen wijkkas. In Zeist-West betalen we hieruit de ‘dagelijkse’ zaken zoals bloemen, (kerst)versieringen, jeugdwerk, vorming van ambtsdragers, oecumenische activiteiten, kerkmuziek, koffie na de vieringen en alle andere zaken ten behoeve van de eredienst. Ook de website, de Nieuwsbrief, de kerstattenties voor ouderen en de zomeruitstapjes worden uit de wijkkas betaald. Het zijn allemaal zaken die onze wijk tot een levende gemeenschap maken, waarin we omzien naar elkaar.

We vragen ook dit jaar weer om uw bijdrage voor de wijkkas. Er zijn twee manieren om bij te dragen: via de acceptgiro die u bij de brief ontvangt of door uw bijdrage over te maken op onderstaand nummer:

op rekening (IBAN): NL56 INGB 0000 481587
ten name van: PKN Zeist-West
met de vermelding: Bijdrage wijkkas


Printerversie