U bevindt zich hier: Berichten  

VREDESWEEK 2020
 Oecumenische vredesdienst 20 september

Aan het begin van de vredesweek, zondag 20 september, wordt een oecumenische vredesdienst gehouden in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Aanvang 9.45 uur.
Het thema is: “Vrede verbindt over grenzen”.
Het is een gezamenlijke viering van de Parochie Sint Maarten, Doopsgezinde Gemeente Zeist, de Evangelische Broedergemeente en de Protestantse wijkgemeente Zeist-West.
Voorgangers in deze viering zijn ds. Tineke Dronkert (PKN Zeist-West), pastor Henk Bloem(Parochie St. Maarten) en Nel Otten (Doopsgezinde Gemeente Zeist).
Gertjaap Kardol is organist/pianist.
Er kunnen maar een zeer beperkt aantal mensen naar deze viering. Hievoor moet worden ingeschreven (zie knop hieronder).
De viering zal via Kerkomroep.nl en livestream worden uitgezonden.
Voor de laatste informatie: zie de website van de Raad van Kerken Zeist: www.raadvankerkenzeist.nl onder Nieuws


 Vredesontmoeting 27 september

Zondag 27 september om 15.30 uur is er een vredesontmoeting als afsluiting van de vredesweek. Deze wordt georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies en wordt gehouden in de kerk van de Broedergemeente, Zusterplein 12.
Tijdens deze bijeenkomst wordt een filmpje vertoond met vredesteksten vanuit allerlei religies en van burgemeester Janssen. Ook worden er gedichten vanuit de verschillende tradities voorgedragen. Gertjaap Kardol speelt piano.
Dit jaar wordt de vredesduif Zeist 2020-21 uitgereikt door Mien Dittmar, vredesduif 2019/2020.

Na afloop is er - met in acht nemen van de 1,5 meter- koffie en thee.

Aanmelding is niet noodzakelijk. Wel is het verstandig bijtijds te komen ivm ‘coronacheck’ bij de ingang ( vragen naar evt klachten).
U kunt deze bijeenkomst ook digitaal meebeleven via de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1340/events/event/15617342-202009271530 Vredesduif van Zeist

In 2015 werd in de oecumenische vredesdienst voor het eerst de Vredesduif van Zeist uitgereikt en Ellen de Boom werd benoemd tot Vredesduif van Zeist voor 2015-2016.
De Vredesduif van Zeist werd in 2016 jaar uitgereikt aan Najib Zahri, directeur van de Stichting Toléarance. In 2017 kreeg Jantje Paasman van de Weggeefwinkel de Vredesduif, in 2018 Gertjaap Kardol en in 2019 Mien Dittmar.
Op 27 september a.s. wordt de vredesduif overgedragen tijdens een bijeenkomst van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies om 15.30 uur in de kerk van de Broedergemeente.
Ieder jaar wordt tijdens de Vredesontmoeting deze Vredesduif aangeboden aan iemand in de gemeente Zeist die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vrede in onze omgeving. Er zijn een aantal criteria opgesteld:
De Zeister Vredesduif is bestemd voor een persoon die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door zich in te zetten voor:
- het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Zeist op elkaar
- het vergroten van begrip tussen mensen met verschillende achtergronden/levensbeschouwingen
- volwaardige deelname aan de samenleving van mensen die buitengesloten dreigen te worden
- verzoening tussen mensen en groepen die in een gespannen relatie tot elkaar leefden.

Ken je iemand die aan deze voorwaarden voldoet? Of anders gezegd: zou je iemand willen voordragen voor deze Vredesduif?
Je kunt je nominatie tot uiterlijk 21 september doormailen aan Jeannette van Andel, je.andel@wxs.nl.
Vermeld er ook bij waarom je haar of hem een geschikte kandidaat vindt!


 Printerversie