U bevindt zich hier: Berichten  

VIERINGEN VOORLOPIG VOORNAMELIJK DIGITAAL
 

Afgelopen donderdag is in de kerkenraad uitvoerig gesproken over de mogelijkheden om bij de vieringen wel of geen bezoekers toe te laten en of daarbij gezongen kan worden.
De adviezen uit verschillende hoeken zijn helaas niet eenduidig. Voor we kunnen besluiten om weer te zingen is dat wel nodig. Op dit moment geeft het RIVM het advies om niet te zingen als er niet voldoende ventilatie in de zaal is. En onze kerkzaal heeft geen ventilatie, anders dan de natuurlijke. De viering van zondag 12 juli is dan ook een viering zonder zingen.
Een belangrijke vraag voor de kerkenraad was wat een viering tot een eredienst maakt. Na consultatie met onder meer de musici waren we van mening dat dit een dienst is met muziek en zang.
Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de populatie van gemeenteleden en voor de vrijwilligers die zorg dragen voor de viering en de techniek kunnen we onvoldoende veiligheid garanderen. De ervaringen van de eerste zondag leerden ons ook dat het bewaken van de 1,5 meter afstand voor de bezoekers erg moeilijk is. Echt ontmoeten is niet mogelijk. Het relatief kleine aantal inschrijvingen voor de viering van 12 juli kan veroorzaakt zijn door onbekendheid met het systeem, maar het zou ook kunnen zijn dat velen van ons voorlopig nog erg voorzichtig willen zijn en kerkbezoek uitstellen.
Omdat we onze vieringen graag tot echte erediensten met muziek en zang willen maken, hebben we, na overweging van alle argumenten, met pijn in ons hart moeten besluiten om voorlopig de vieringen alleen digitaal te verzorgen. Met alleen de medewerkers in de kerkzaal is het verantwoord om dan ook met een klein koortje te werken.
Dit besluit geldt voorlopig tot eind augustus, waarna we de situatie opnieuw bekijken. We houden uiteraard de adviezen van het RIVM goed in de gaten, om op nieuwe inzichten snel te kunnen inspelen. We hebben de systematiek goed op orde en kunnen snel schakelen.
Om diegenen die toch graag naar de kerk willen komen tegemoet te komen willen we één keer per maand een ‘open’ viering organiseren, waarvoor gemeenteleden kunnen inschrijven. Dit zal dan een viering worden zonder live muziek en zang.
De eerstvolgende ‘open viering’ is voorlopig vastgesteld op 16 augustus, waarvoor een week van te voren weer kan worden ingeschreven.
We weten dat over dit onderwerp heel verschillend gedacht wordt en dat sommigen het overdreven voorzichtig vinden. De kerkenraad neemt de veiligheid van kerkgangers en medewerkers uitermate serieus en gaat ervanuit dat eenieder begrip zal opbrengen voor dit standpunt en hieraan zal meewerken.
Als u vragen heeft aan de ‘Adviesgroep corona’ kunt u deze sturen aan Jan Stafleu (jan.stafleu@ziggo.nl) die namens de adviesgroep zal antwoorden. Vragen aan de kerkenraad kunt u sturen aan de scriba Henk Wapperom (scriba@pknzeistwest.nl) .

De kerkenraad en de Adviesgroep


Ontmoeting in de kerk

Printerversie