U bevindt zich hier: Berichten  

ENQUÊTE: EEN NIEUWE NAAM VOOR ZEIST-WEST?
  

Het afgelopen jaar zijn we gestart met de actie Kerk 2030 om met elkaar na te denken over waar we de komende jaren aan willen werken. In verschillende werkgroepen is een enthousiaste start gemaakt, maar door de corona-crisis ligt dit nu noodgedwongen stil. Dat neemt echter niet weg dat we wel op andere manieren werk kunnen maken van de toekomst van onze wijkgemeente.

Nieuwe naam?
Een vraag die regelmatig terugkomt in gesprekken daarover, is of er behoefte is aan een nieuwe naam van onze wijkgemeente. Ongeveer een vijfde van de gemeenteleden woont buiten de geografische grenzen van Zeist-West en de vraag is of de huidige naam dan nog wel past bij wie we zijn.
Wie we zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de cultuur en de sfeer in onze wijkgemeente. Die zijn vaak lastig onder woorden te brengen, maar ze maken veel uit of u zich ergens prettig voelt. We vinden het om die reden belangrijk dat als we een nieuwe naam kiezen, dat dat er één is die daarbij past.

Enquête
Aan de hand van een aantal vragen willen we daarom met deze enquête van u weten hoe u de sfeer en cultuur van Zeist-West waardeert. Daarnaast willen we graag weten in hoeverre u vindt dat onze huidige naam ons nog past en of u eventueel suggesties heeft voor een andere naam. Daarbij is het belangrijk dat het hier alleen gaat over de naam van de wijkgemeente en niet over het gebouw.
Behalve dat we de uitkomsten betrekken bij de keuze van een eventuele andere naam, gaan we deze ook gebruiken om in de communicatie te laten zien wat onze wijkgemeente bijzonder maakt.

Deze vragenlijst wordt is u toegestuurd en kunt u via internet invullen.
Voor de mensen zonder internet is via de website ook een te printen versie beschikbaar.. Neem daarvoor contact op met uw vaste contactpersoon in onze wijkgemeente.

De papieren vragenlijst kunt u hier downloaden [488 KB] .

U hebt tot 15 juli de tijd om de enquête in te vullen.


Printerversie